Biblioteci Bihorene

2023
Centrul metodic Marghita

Biblioteca municipală „Ioan Munteanu „
str. T. Vladimirescu nr.1 415300 Marghita
Contact : tel.0259 362479
bibliomarghita@yahoo.com
Blog http://marghita-biblioteca-municipala.blogspot.com/

Responsabil de bibliotecă: Atym Lavinia (din 2014).
Bibliotecari- Almási Judit-Eszter din 2022

Bibliotecari Dunai Olimpia (1998-2010),Popa Iuliana , Cseke Edit pana in 2021
Colecţii: 21839 vol.C&P.

Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării, 1945.Tradiţiile de lectură ale Marghitei au vechi atestate, în 1872 exista în localitate un „Cerc de citit” cu 120 membri. În anii 1940 mulţi localnici aveau biblioteci personale renumite din care împrumutau cărţi concitadinilor. Din anul 1993 biblioteca poartă numele intelectualului bihorean Ioan Munteanu.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 6 PC, Diosoft , conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii :
Din 2020- membru EduCab
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet 2009-2014
Let s do it Romania 2010
Programe anuale de lectura pentru elevi
ZICI-2018, 2019, 2020, 2021, 2022
2021- Membru EduCab
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca orăşenească „Mate Imre” Valea lui Mihai

Sediu principal: 415700 Valea lui Mihai ,
Contact:tel.0259/336157 ,bibliotecavlm@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: Gheri Iudit din 1990
Bibliotecari -Borbely Simon Andreea din 2011
Colecţii: 18049 vol.C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Anul înfiinţării: Între anii 1945-1950 o mică bibliotecă funcţiona în sediul Magyar Nepi Szovetseg, cu circa 1800-2000 de volume şi cu personal voluntar.Din anul 1950, într-o sală de 20 mp., se formează biblioteca orăşenească. În decursul anilor e mutată de mai multe ori până în 1982.
În anul 2009 Biblioteca primeste numele poetului local „Mate Imre”
Din 2012 biblioteca a primit un spaţiu nou si modern la etajul 2 al spitalului orăşenesc. 

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 5PC , Internet,
Programe ale bibliotecii :
Tabăra de creaţie pentru artişti” anual din 2007
Proiecte transfrontaliere.
Programul Biblionet din 2009-2014
Code Kids- 2018
4/4Friends -2018
Din 2021 membru EduCab
2021-2022- Flora orașului Valea lui Mihai , proiect finanțat de Ministerul Agriculturii din Ungaria
2022- Lecții de istorie maghiară , finanțat de depus la Bethlen Gábor Alap Zrt
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca orăşenească Săcueni

Sediu principal: 417435 Săcueni, str. Libertăţii nr. 32.
Update 2019- biblioteca e mutata temporar pentru renovarea spatiului.
Contact bibliotecasacueni@gmail.com
Blog http://bibliotecasacueni.blogspot.com/
Blog http://ofertebibliotecasacueni.blogspot.com/
Responsabil de bibliotecă: Zsuzsa Kerekes din 2019
Kerekes Terezia (din 1990-2019)
Colecţii: 32006 vol.C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării: 1952. În anul fondării biblioteca avea 4653 de volume. Actualmente funcţionează în clădirea Casei de cultură a oraşului. În ultimii ani colecţiile bibliotecii au crescut foarte mult, fondul enciclopedic fiind atât în limba maghiară cât şi în limba română.


Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, Diosoft program de prelucrare a colectiilor conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii :
Biblionet din 2009-2014
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Campanie antiviolență 2010
Lets do it Romania 2010
Program de vacantă Concurs de prins fluturi , anual din 2010
Programul Marai -al Fondului Cultural Maghiar din 2011
Felolvasómaraton / maraton de citit – anual din 2015
Concursuri de lectură- permanent- din 2019
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Chişlaz

417180 str. Principală nr.250, Chişlaz din 2007-2018
2018 – s-a mutat intr-un spațiu nou.
Bibliotecar: Mădălin Tiriteu (din 2007).
Contact :http://bibliotecachislaz2007.blogspot.com/2018/11/
Colecţii: 3864 vol. C&P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- majoritatea copii

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 5 PC, făra soft, conexiune Internet,

Programe ale bibliotecii :
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet.-2009-2014
Proiect cu Fundatia Mereu Aproape 2015
Ora sa STIM – 2019
Membru EduCab din 2021
ZICI 2022
2022- Cursul Editare în Wikipedia
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunei Curtuişeni

417220 str.Principală nr.13, Curtuiuşeni ( în sediul primăriei)
Bibliotecar: Erdei Edit (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9464 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1970- La înfiinţare, biblioteca a funcţionat în căminul cultural. Între anii 1970 -1990, biblioteca a avut un local special construit, în centrul comunei. Acum funcţionează în aceeaşi clădire cu grădiniţa, dar există perspective de a se reîntoarce în clădirea proprie.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 4 PC , fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet.-2009-2014
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Diosig

Castelul Zichy Diosig
Bibliotecar: Durko Irina (din 2006).Personal :1 (1 spec.)
http://bibliotecadiosig.blogspot.ro/
Colecţii:7793 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile și are rol de bibliotecă școlară .
Anul înfiinţării 1842. Arhivele primăriei atestă existenţa unui cazinou literar care funcţiona într-una dintre sălile primăriei alături de o 
bibliotecă bine pusă la punct. În anii 1980 biblioteca ajunsese la un număr de 21000 volume.Din 2006 biblioteca comunală se uneşte cu cea şcolară. În 2014 biblioteca se mută în castelul Zichy. cladire care are o indelungată istorie in comunitatea de pe Valea Ierului.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 4 PC , Diosoft, cu Internet,

Programe ale bibliotecii
În 2007 „Economia bazată pe cunoaştere”, PAPI
Programul Biblionet din 2010-2014.
Campanie antiviolență- 2010
Lets do it Romania- 2011-2012
In 2012 Valoare, istorie,tradiție împreună e-cultura! ahttp://viticulturaindiosig.blogspot.ro/
Istoria Locala @ biblioteca ta și - proiecte care pun în valoare istoria locala și personalitatile locale din 2012
Program internațional de schimb de semne de carte din 2015 -
Felolvasómaraton / maraton de citit – anual din 2018
Concursuri de lectură- permanent- din 2019
Proiecte de istorie locală, permanent
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Tăuteu


417580 , nr.122, Tăuteu
Referent Kozma Melánia , dar nu este post de bibliotecar, din 2018
Corneanu Borbala (din 2004-2017).
Colecţii: 4074 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1950. Biblioteca a avut prima locaţie în anexa gospodărească a unei case particulare care era şi casă de cultură şi cinematograf. Din anul 1977 o găsim într-o locuinţă de dascăl unde a funcţionat cu program redus până la anul 1990. Între 1990 - 2004 biblioteca comunală a fost mutată în diferite locuri necorespunzătoare, starea cărţilor s-a degradat. Biblioteca funcţionează actualmente în noul cămin cultural.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne , 4 PC , fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet într 2009-2014
Civitas a derulat aici in 2011 cursurile proiectului Antreprenoriat Rural.
Din 2014 nu functioneaza decat sporadic.
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


_____________________________________________________________

Centrul metodic Salonta
___________________________________________________________


Biblioteca Municipală ”Teodor Neş” SalontaSediu principal: 415500 Salonta, Piaţa Libertăţii nr.4, tel. 0259 371157,
e-mail : biblsalonta@yahoo.com
Facebook: Biblioteca Salonta - Nagyszalontai Városi Könyvtár
Responsabil de bibliotecă: Iliș Maria din 2018. Personal 2 (2 spec) .

Rugină Irina (din 1996-2018).Veres Maria, Lada Maria

Colecţii: 73712 vol.C&P
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1952. Biblioteca funcţionează de la fondare în centrul oraşului la etajul palatului Arany. Biblioteca se extinde în timp şi, de la o sală cât avea în 1952, ajunge să ocupe întregul etaj al palatului, oferind locuitorilor din ce în ce mai multe facilităţi de lectură. Din mai 1992 biblioteca poartă numele marelui pedagog bihorean, Teodor Neş.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 5 PC, Diosoft , conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet într 2009-2014
Programul Marai -al Fondului Cultural Maghiar din 2011
Istorie locala @ biblioteca ta din 2012-2013
Lecturi de vara 2014
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunală Mădăras417330 nr.1, Mădăras
http://bibliotecacomunalamadaras.blogspot.ro/
Bibliotecar: Marinela Aristan (din 2007). Personal :1
Colecţii: 4942 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1960. Prima locaţie a bibliotecii a fost în clădirea căminului cultural. Timpul şi evenimentele au degradat colecţia iniţială. Responsabilitatea pentru actvivitatea bibliotecii a trecut prin mâna unor funcţionari publici, profesori, învăţători. Între anii 1995-2000 a fost închisă. Renovată în 2005 şi deschisă în 2007 biblioteca îşi recâştigă poziţia în comunitate.

Renovată din nou în 2017

Din 2009 bibliotecara foarte activa este prezenta aproape in fiecare an cu diploma de merit pe podiumul Trofeului Biblioteca, al Bibliotecii Judetene „Gheorghe Sincai” Oradea. Desi are in administrare si caminul cultural si echipa de dansuri populare , reuseste sa faca toata acesta activitate functionala pe toate palierele profesionale fiind rasplatita cu aprecieri din toate partile.

Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
Campanie antiviolenta- 2011, 2012
Lets do it Romania 201, 2012
Biblionet- 2012-2014
Lecturi de vara- 2014
Code Kids 2017-2018
ZICI-2018, 2019, 2020
4/4/Friends 2018
Ora Sa STIM-2019
2021 WIKI Loves Romania
din 2021 Membru EduCab
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Tinca

417595 str.Armatei Române nr.2, Tinca
Bibliotecar: Marilena Anca (din 2001).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 15942 vol., C& P
Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1956. Biblioteca are ca primă locaţie, şcoala internat din Tinca. În anii 1970 se mută în căminul cultural din Tinca unde o găsim şi acum.
In 2012 biblioteca a fost total renovată

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne , 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Campanie antiviolenta 2010
Biblionet.-2012-2014
Istorie locală@biblioteca ta 2012-2013
Lecturi de vară-2014
ADULT-REG-2016
ZICI- 2019
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Biblioteca comunală Tulca

417600 , nr.231,Tulca
Responsabil de bibliotecă: Chişea Florentina (din 2006) 
Colecţii: 3424 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării1965. Biblioteca comunală a fost deschisă în acelaşi an cu căminul cultural, funcţionând în aceiaşi clădire. În anul 1994 a fost închisă şi cărţile au fost transferate la şcoală.
În anul 2004 biblioteca se redeschide în clădirea căminului cultural, dar colecţia e învechită.
În 2008 e programată renovarea căminului cultural şi a bibliotecii.
Renovarea a avut loc in 2012 inainte de echiparea bibliotecii de catre proiectul Biblionet.Tot in 2012 Consiliul local a considerat oportun sa pună impreună cele doua biblioteci locale cea scolară si cea publică si să investească mai mult in biblioteca publică.

Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne, 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2012-2014
2021 WIKI Loves Romania
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

______________________________________________________

Centrul metodic Aleşd

______________________________________________
Biblioteca orăşenească „ Octavian Goga” Aleşd

Sediu principal: 417100 Aleşd str. Bobâlna nr. 6. tel.0259 342554
http://bibliotecaalesd.blogspot.ro/
Responsabil de bibliotecă: Ardelean Georgeta (din 1999). Personal 4 (4 spec) .
Colecţii: 63712 vol.C&P
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării1952. În decursul anilor biblioteca se dezvoltă de la cele 5000 de volume cu conţinut enciclopedic până la aproape 100000 în 2010.
Festivitatea de investire a instituţiei cu numele poetului ”Octavian Goga” a avut loc la 24 septembrie 1993.
In 2011 biblioteca a fost renovata si a primit o cu totul alta arhitectura, acum in mansarda clădirii având loc o mulțime de activitati culturale.
Din 2018 primăria ia sala de festivităti de la mansardă pentru birouri


Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : Servicii moderne , 9 PC, făra soft, conexiune Interne
Programe ale bibliotecii
,,Zilele Octavian Goga”,din 1993-2021
” Primii pasi in lumea cunoasterii” în 2011, initiere pentru copii in lumea calculatoarelor.
Atelier de creatie pentru copii din 2011
„Let’s do it,Romania!” si ,,Locul deseurilor nu este in casa!” 2011
Săptămâna căsătoriei 2011
Biblionet 2010-2014
Istorie locală@biblioteca ta 2012-2013
Sezatoare lunară la biblitoecă din 2018-2023
Ora sa STIM 2019
ZICI-2021, 2022, 2023
2021 WIKI Loves Romania
Membru EduCab din 2021
2022-”Școala verde din viitor” - Proiect Internațional/Vodafone România și Fundația Progres
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunală Aştileu

417020 , str. Principală nr. 2, Aştileu
Bibliotecar: Nicoleta Bogdan (din 1996). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 11081 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1970. Adăpostită un an în clădirea căminului cultural, biblioteca e mutată în şcoală şi apoi în grădiniţa din sat, responsabili de biblioteci fiind învăţători şi educatori. Din 1996 biblioteca e mutată în sediul vechii primării, în centrul comunei.
In 2012 cladirea bibliotecii a fost renovata integral si a fost redeschisa in 2013.
Un an, in 2012 an echipamentele din proiectul Biblionet au functionat in primarie .

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne ,4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
APIA-2011-2014
Code-Kids- 2018
4/4 Friends 2019
Ora SA STIM 2019
ZICI- 2020, 2021
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Bratca

417080 Bratca
Blog http://bibliotecabratca.blogspot.ro/
Bibliotecar – Coste Anca din 2023
Bibliotecar- Lal Anamaria- din 2019- 2023
Bibliotecar: Luminita Izdraila din 2010-2019
Colecţii: 15419 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
În anul 1971 funcționau în Bratca doua biblioteci publice.
Sediul actual al bibliotecii este în clădirea căminului cultural.
Anul 2011 a insemnat renasterea bibliotecii Bratca.
Renovarea integrala a cladirii, si apoi delegarea unei persoane cu vocatie a dat bibliotecii viata pe care o biblioteca merita de multi ani. Se organizeaza aici (2010-2019)- cluburi de vacanta, concursuri literare, excursii si activitati in aer liber pentru observarea naturii, vizionari de filme, ateliere de bricolaj in toate lunile anului.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne ,4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
Căutătorii de povești 2013
Lecturi de vară- 2014
Adult-REG 2016-2017
4/4/friends 2019
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunală Şuncuiuş


2022- Din biblioteca publică au rămas două săli în vecinătatea primăriei.
Administrația e dispusă să se gândească la dezvoltarea si tehnologizarea bibliotecii.
(Fondată în 1976.) Primul sediul al bibliotecii a fost în căminul cultural, apoi s-a mutat în şcoala veche din comună. De bibliotecă s-au ocupat mulţi anii, „cărturarii satului” familiile Moga şi Popovici. În zilele nostre biblioteca se găseşte la etajul căminului cultural. Biblioteca publică a preluat şi biblioteca sindicatului minier, o altă biblioecă veche din zonă din (1952)

417555 Şuncuiuş
Bibliotecar:Bradea Marinela
Colecţii: 16156 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
2021- calculator din EduCab
2022- beneficiar achiziție centralizată


Biblioteca comunală Vadu Crişului

417615 str.Principală nr.1, Vadu Crişului
Bibliotecar: Sanda Viorica Luca (din 1991).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 12139 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1952. Prima locaţie a bibliotecii a fost clădirea sfatului popular, apoi clădirea primăriei. Din 1960 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în clădirea căminului cultural. Aflată într-o zonă montană, populată, biblioteca a funcţionat permanent chiar dacă o perioada numai cu bibliotecar cu indemnizaţie.

In 2010 s-a incheiat renovarea cladirii caminului cultural care adaposteste si biblioteca.
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2009-2014
Adult Reg-2016-2017


__________________________________________________________

Centrul metodic Beiuş
______________________________________________________Biblioteca municipală „Constantin Pavel” din Beiuş
Update 2020- biblioteca se mută înntr-o locație lângă primărie
Update 2016-Biblioteca e gazduita temporar in sediul Liceului din localitate
Sediu principal: 415200 Beiuş, Str. Samuil Vulcan nr.14, tel. 025-9322471.
Blog http://bibliotecabeius.blogspot.ro/
Responsabil de bibliotecă
Diana Naprodean ( din 2010 )- personal 2
Ciobanu Cornelia (din 2003-1010). Personal 5 .
Colecţii: 43083 vol.C&P
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1947. Prima bibliotecă publică din zonă a fost cea a Despărţământului Beiuş al Astrei pe lângă care au mai funcţionat biblioteci ambulante care cutreierau satele din zona Beiuşului. Astfel existau aproximativ 14 biblioteci cu un bogat fond de carte la o populaţie de aproximativ 400 de locuitori. In 1947 toate bibliotecile se comasează, formându-se Biblioteca Atheneului Popular “Nicolae Bălcescu” din Beiuş, cuprinzând peste 35000 de titluri. Din anul 1992 primeşte numele de Biblioteca „Constantin Pavel”. Dr.Constantin Pavel a fost un intelectual de marcă, profesor al liceului din Beiuş în perioada interbelică. A publicat lucrările: "Alexandru Roman" in 1927, "Şcoalele române din Beiuş" în 1928, "Miron Pompiliu" în 1928.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne , 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet din 2009-2014
Campanie Antiviolență 2010
Lets do it Romania -2010
Ora de literatură- 2011-2013
Adult Reg- 2016-2017
Membru EduCab din 2021
2022- Cursul Editare în Wikipedia
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca Orăşenească Ştei


Sediu principal: 415600 Ştei, str. Cuza Vodă nr.11 tel. 0259 332 462
Persoană de contact: bibliotecari Nicoleta Berecki și
                                          Dușe Marius- din 2021
Marina Petrila-pana în 2021
Personal 2 (2spec) .
Colecţii: 30852 vol. C&P,81 AV
Program:
Luni-vineri:8.00-16.00
Sâmbăta:8.00-12.00
Duminica:9.00-13.00

Anul înfiinţării1959.Biblioteca funcţionează în Clădirea Casei de Cultură de la înfiinţare. În decursul anilor, pragul bibliotecii a fost trecut de unele personalităţi de seamă: Romulus Vulpescu, Nina Cassian, Adrian Păunescu, Alexandru Andriţoiu s.a. Biblioteca orăseneasca Ştei a colaborat şi mai colaborează cu scriitori bihoreni : Al.Andriţoiu, Al. Balaci, Ioana M.Petrescu, Nina Cassian, Radu Enescu, Al. Cistelecan.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
Mediateca Francofonă Gustav Flaubert din 2011
„Atelierele artistice” din 2012
Lecturi de vară -2014
Adult Reg 2016-2017
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca orăşenească Nucet

Sediu principal: 415400 Nucet, str.Crişului nr. 13
Responsabil de bibliotecă: Talida Bitea din 2012 Personal 1 (1 spec) .
Andrău Lucreţia (din 1990-2009).
Colecţii: 17626 vol. C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării1956. Este o bibliotecă înfiinţată odată cu declararea localităţii oraş. Poziţionată în centrul oraşului, în clădirea casei de cultură, biblioteca asigură serviciile de lectură pentru cei aproximativ 2500 de locuitori ai oraşului.
In 2011 are loc renovarea integrala a bibliotecii
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2012-2014
Lecturi de vara- 2014
Adult Reg- 2016-2017
Code Kids- 2017, 2018
Ora Sa STIM- 2019
4/4/Friends-2019
2021- membru EduCab
2021 WIKI Loves Romania
”Școala verde din viitor” - Proiect Internațional/Vodafone România și Fundația Progres 2022
Code Kids 2021, 2022
2022- beneficiar achiziție centralizată
2022- Cursul Editare în Wikipedia
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunei Budureasa
417100 nr.15 Budureasa
Bibliotecar: Bibliotecar din 2010 Laza Anca: 1 norma
Maria Goina (din 1996-2008). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Blog -http://bibliotecabudureasa.blogspot.com/
Colecţii: 7956 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1990. Are sediu propriu . In 2009 biblioteca este renovata, reorganizata si in urma concursului pentru angajare pe post biblitoeca revine la viata in context nou. Acutalmente se defasorara multe activităti in parteneriat cu scoala.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet 2010-2014
Lets do it Romania- 2011-2012
Istorie locală@bibliotecata 2012-2013
Code Kids-2017
4/4 Friends- 2018-2019
ZICI-2020, 2021, 2022
2021- membru EduCab
2021 WIKI Loves Romania
2022- Cursul Editare în Wikipedia
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Biblioteca comunală Căbeşti

417125 str.Principală nr.12, Căbeşti
2022- în reorganizare
Responsabil cu biblioteca : Ușvat Daiana
Bibliotecar: - Lezeu Ana- din 2013-2018
Biblitoecar: Fericel Florian (din 1996 pana in 2010).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 3916 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1954. Colecţia este reevaluată în 1966 şi are loc o fluctuaţie de responsabilitate, biblioteca trecând în decursul anilor din tutela primăriei în a şcolii şi invers. Din 1990 activitatea este reluată în clădirea căminului cultural, în două camere . Una din personalităţile locale de care biblioteca îşi va lega numele este poetul ţăran Miron Abrudan.In 2012 se fac investitii si imbunatatiri .

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2013-2014
2022- beneficiar achiziție centralizată


Biblioteca comunlă Căpâlna

417130 nr.115, Căpâlna
Bibliotecar: Brânda Felicia (din 2003).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 7259 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1968. Primele locaţii au fost în incinta căminului cultural, apoi în incinta grădiniţei din anii 1970. Din 1975 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în căminul cultural Căpâlna. In 2009 biblioteca a fost complet renovata si odata cu echipamentele din proeictul Biblionet 2009 a devenit din nou centru de interes pentru locuitorii comunei.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet – 2009-2014
Campanie antiviolenta- 2010
istorielocala@biblioteca ta 2012-2013
Lecturi de vară- 2014
Adult-Reg- 2016-2017
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunei Dobreşti

417240 nr. 516, Dobreşti
Bibliotecar: Copos Nadia
Dorina Haidău (din 1983-2020).
Colecţii: 10855 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării1962. Biblioteca a avut primul sediu în clădirea căminului cultural. Fiind o zonă minieră dezvoltată, în anii 1970, biblioteca a avut filiale în satele: Cornişeşti, Lunca Sprie şi Hidişel. Din 1999 biblioteca se mută în clădirea noii primării din Dobreşti, unde are un spaţiu adecvat şi condiţii bune.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2009-2014
Campanie antiviolentă- 2010
APIA 2011-2013
Lecturi de vară- 2014
2022- beneficiar achiziție centralizat

Biblioteca comunală Drăgești

Responsabil cu biblioteca Dorina Buhaș
din 2022 este în reorganizare
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunală Finiş

417265 nr.438, Finiş
Bibliotecar: Anca Budău (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Din 2011 Cristian Sarba
Colecţii: 5800 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1957. Are ca primă locaţie o clădire lângă căminul cultural din localitate. În 1995 biblioteca e mutată lângă primăria comunei Finiş. Închisă între anii 1997-2004, biblioteca se redeschide în sediul şcolii cu clasele 1-4.
In 2012 biblitoeca este renovată integral ,
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2011-2014
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Bibibioteca comunală Holod2022- incert
417280 Holod.
Bibliotecar: Solomie Rodica Viorica (din 2005- 2020 ).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9825 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- mai ales copii
Anul înfiinţării 1956. Cu ajutorul bibliotecii comunale, s-au înfiinţat puncte de lucru între anii 1970 - 1976, în localităţile aparţinătoare comunei: Lupoaia, Dumbrava, Dumbrăviţa, Hodiţ, Forosig, Vintere şi Valea Mare. Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural, s-a mutat apoi în clădirea Şcolii Generale, iar din 1999 a fost mutată din nou în clădirea căminului cultural. In 2013 exista un proiect pentru o cladire care va fi centrul cultural al comunitatii, si va adaposti si biblitoeca. Pana atunci acitivitatile se desfasoara in spatiul foarte modest al bibliotecii.

În 2015 biblioteca se muta in gradinita pana la renovarea sediului.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 5 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet-2010-2014
Lets do it Romania- 2010, 2011
Campanie antiviolenta- 2010
Ora sa STIM 2019
2022- beneficiar achiziție centralizată

Biblioteca comunală Pocola

417375 nr.365,Pocola

Bibliotecar: Ana Maria Irimie (din 2005). Personal :1/2 (1/2 spec.)Colecţii: 6394 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

2023 biblioteca împarte spațiul cu biblioteca școlară în școala generală din localitate.
2013 Biblioteca împarte spaţiul cu dispensarul comunal.
2017- Biblioteca -sa muta tin spatiul scolii generale din localitate
2019 -Biblioteca e inscrisa in proiectul Ora SA STIM
2021- calculator din EduCab
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunei Răbăgani

4171400, nr.197 Răbăgani
Bibliotecar: Costin Maria (din 2005).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 14311 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării1963. A funcţionat în şcoala veche din satul Răbăgani. În anii 1990 a fost mutată într-o clădire pe care o împarte cu dispensarul comunei. Spaţiul e primitor şi bine amenajat.
In 2010 biblitoeca se muta intr-o anexa nou renovata a primariei, dar in 2011 un incediu distruge apoape integral cladirea .
In 2012, biblioteca aplica totusi la proiectul Biblionet, pana la incheierea renovarilor calculatorele functioneaza intr-un spatiu al scolii.
Din 2015 biblioteca revine in conditii foarte bune in aceiasi locatie cu Primaria.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet

Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2012-2014
Cartile vin acasa-Gaudeamus 2017
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca Comunei Remetea

417410 Remetea
Bibliotecar Nagy Csaby din 2018
Bibliotecar: in perioada 2013-2018 postul este neocupat
Diana Liana Domocoş (din 2005-2011). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Din 2011 postul este neocupat
Colecţii: 10261 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Anul înfiinţării1960. Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural apoi a fost mutată în şcoală. Biblioteca a funcţionat permanent. Comuna fiind localizată într-o zonă submonană pitorească, a fost, în anul 2004, parteneră la un proiect al Fundaţiei Ecotop din Oradea.
Din 2011 dupa pensionarea bibliotecarei postul este neocupat si biblioteca abandonata.


Biblioteca comunală Roşia

417425 Roşia
Bibliotecar: Daniela Gherlea (din 2007). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 2901 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării1958. Biblioteca funcţionează in clădirea căminului cultural.
In anii 2010-2011 cladirea a fost in renovare , iar biblioteca s-a redeschis la mansarda caminului cultural intr-un spatiu modern .
In colaborare cu scoala si primaria aici se desfasoara toate evenimentele importante pentru comunitate.


Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2011-2014
Code Kids-2017, 2018
4/4 Friends 2018
Membru EduCab din 2021
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


__________________________________________________________

Centru de asistenta metodica Oradea

_____________________________________________________________Biblioteca comunală Borş


417075 , nr.293, Borş
Bibliotecar: Batori Judit (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 5338 vol. C& P
Program Luni-Miercuri şi Vineri 9.00-17.00,
Marţi şi Joi: 12.00-20.00,
Sâmbătă: 9.00-13.

Anul înfiinţării 1959. De la înfiinţare, de bibliotecă s-au ocupat un mare număr de persoane, coordonarea fiind făcută când de primărie, când de şcoală. În perioada 1959-1987 au fost deschise puncte de lucru şi în satele învecinate: Santău Mare, Santău Mic, Sîntion. Din 1996 biblioteca funcţionează în clădirea vechii primării într-o sală modern amenajată .Activitatile cu publicul se dezvolta an de an. Oferă programe săptămânale pentru grupuri de copii, mame cu copii mici şi pensionari

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet din 2009-2014
Tabere anuale de mestesugari din 2011
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunală Ineu – In Husasaul de Cris


Bibliotecar: Din 2013- Preot dr. Ioan Ghitea
Blog http://husasaudecris.blogspot.com/
Florica Şanta (din 2005-2008).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 4210 vol.( in conservare)
Servicii: Servicii tradiţionale
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1955. În 1968 biblioteca îşi avea sediul în căminul cultural. În decursul anilor a fost preluată de şcoala locală, după revoluţie a revenit iar în subordinea primăriei. În ultimii 10 ani biblioteca a funcţionat intermitent şi nesatisfăcător. Acum (2008) i s-a rezervat un loc în căminul cultural unde urmează să fie mutată şi să funcţioneze în condiţii bune.

Transformarea reala are loc in 2013 cand comuna e confruntata cu initiativa preotului Ghitea Ioan de a organiza biblioteca in satul Husasaul de Cris , intr-o cadire a carei destinatie finala este cultural ”Centrul Cultural profesor universitar dr. ing. Teodor Maghiar”

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2013-2014
Istorie locala @biblioteca ta – 2012-2013
Lecturi de vara 2014
Adult Reg 2016-2017


Biblioteca comunală Oşorhei

2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale
Se renovează pentru a se redeschide

Update 2019- Biblitoteca este in conservare
In 2014 biblioteca a fost mutata in mansarda primariei. Accesul utilizatorilor aproape imposibil.
(Fondată în 1940.) Prima locaţie a bibliotecii este şcoala în confesională romano-catolică, după care trece în căminul cultural reformat. Anii 1960 duc biblioteca în sediul primăriei vechi, apoi în şcoala veche. În anii 2000-2007 biblioteca se găseşte într-o anexă a primăriei, în condiţii improprii de funcţionare.In 2009 biblioteca a fost reorganizata intr-un spatiu cochet , renovat, curat, dar mult mai mic decat necesarul pentru adapostirea intregii colectii. A fost operata o selectie mare in colectii.

Bibliotecara a trecut pe alt post in primarie.
417369 str.Principală nr.71, Oşorhei
Bibliotecar: Ramona Deak (din 2006-2010)
Colecţii: 3240 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
Program – zilnic 8-16Biblioteca comunală Nojorid


417345 Nojorid
Bibliotecar: Crainic Maria (din 1995).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 1200 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1978. Prima informaţie in legătura cu satul Nojorid datează din anul 1229 sub denumirea de "Villa Irug", iar în 1319 sub denumirea de Irenugd. Locaţia iniţială a bibliotecii a fost o anexă a căminului cultural. Din 1994 biblioteca este poziţionată în centrul comunei lângă primărie. Fondul de carte învechit e din ce în ce mai puţin căutat şi localul lăsat în paragină. În anul 2009 se fac renovări necesare pentru accesarea proiectului Biblionet.
Biblioteca are un public fidel, nu prea numeros, dar functioneaza in conditii bune.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet-2009-2014
APIA-2011-2014
2022 ZICI
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale


Biblioteca comunei Sânmartin

417125 str.Principală nr.12, Sânmartin în sediul primariei
din 2021- la etajul grădiniței în Băile Felix continuând activitatea Filialei Felix.
Bibliotecar: Daniela Bara din 2020
Florica Negrea (din 1996-2020).
Colecţii: 23.000 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile.

Anul înfiinţării1961.Câteva locaţii prin care a trecut biblioteca de la înfiinţare sunt: Clubul din satul Haieu, UNCAP din staţiunea 1 Mai, căminul cultural din satul Haieu, şcoala din Sânmartin, fosta primărie din Sânmartin . Din 2008 biblioteca este gazduita în noua primărie din Sânmartin, in sala de sedinte. Lucrăm mult în parteneriat cu biblioteca școlară din localitate
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet

Programe ale bibliotecii
Biblionet 2009-2014
Campanie antiviolență 2010
Code Kids-2017-2020
Ora să STIM 2019
ZICI 2022
Membru EduCab din 2022
2022- beneficiar achiziție centralizată
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale,
cu reabilitarea spațiului din centru stațiunii.
Biblioteca comunală Săcădat


Bibliotecar: Sime Maria din 2017

2010-2017 biblioteca a fost închisă.
Din 2005 biblioteca se găseşte în clădirea şcolii. Mulţi ani biblioteca nu a funcţionat, supravieţuind doar ca depozit în clădirea primăriei.

417430 Săcădat
Bibliotecar: in 2013 fara bibliotecar
Daniela Caba (din 2005).
Colecţii: 12335 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionaleBiblioteca comunală Sântandrei417515 , nr.452, Sântandrei http://bibliosintandrei.blogspot.ro/
Bibliotecar: Ramona Durdeu (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii:9168 vol., din care 6885 C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1966. Biblioteca a funcţionat într-o veche clădire care acum este parohie catolică, a fost mutată în vechiul sediu al CAP-ului, apoi în incinta primăriei în spaţiul arhivei. Din 1996 până azi o găsim într-o clădire în curtea şcolii generale Sântandrei.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet-2009-2014
Campanie antiviolenta- 2010-2013
Program permanent pentru copii de etnie rromă
ZICI-2019, 2020, 2021, 2022
4/4 Friends 2019
Ora sa STIM 2019
2021-Membru EduCab
2022 ”Școala verde din viitor” - Proiect Internațional/Vodafone România și Fundația Progres
2022- beneficiar achiziție centralizată
Permanent- programe afterschool pentru copii romi
2023- PNRR-finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

______________________________________
__________________________________________

Actualizare 2020

Centrul metodic Marghita 


Biblioteca municipală „Ioan Munteanu „
str. T. Vladimirescu nr.1 415300 Marghita
Contact : tel.0259 362479
Responsabil de bibliotecă: Atym Lavinia (din 2014).
Dunai Olimpia (1998-2010).
Personal bibliotecari Popa Iuliana şi Cseke Edit
Colecţii: 21225 vol.C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării, 1945.Tradiţiile de lectură ale Marghitei au vechi atestate, în 1872 exista în localitate un „Cerc de citit” cu 120 membri. În anii 1940 mulţi localnici aveau biblioteci personale renumite din care împrumutau cărţi concitadinilor. Din anul 1993 biblioteca poartă numele intelectualului bihorean Ioan Munteanu.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 6 PC, Diosoft , conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii :
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet 2009-2014
Let s do it Romania 2010
Programe anuale de lectura pentru elevi


Biblioteca orăşenească „Mate Imre” Valea lui Mihai
Sediu principal: 415700 Valea lui Mihai ,
Contact:tel.0259/336157 ,bibliotecavlm@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: Gheri Iudit din 1990
Bibliotecari -Borbely Simon Andreea din 2011
Colecţii: 20718 vol.C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării: Între anii 1945-1950 o mică bibliotecă funcţiona în sediul Magyar Nepi Szovetseg, cu circa 1800-2000 de volume şi cu personal voluntar.Din anul 1950, într-o sală de 20 mp., se formează biblioteca orăşenească. În decursul anilor e mutată de mai multe ori până în 1982.
În anul 2009 Biblioteca primeste numele poetului local „Mate Imre”
Din 2012 biblioteca a primit un spaţiu nou si modern la etajul 2 al spitalului orăşenesc.Între anii . de când funcţionează în actualul sediu.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 5PC , Internet,
Programe ale bibliotecii :
Tabăra de creaţie pentru artişti” anual din 2007
Proiecte transfrontaliere.
Programul Biblionet din 2009-2014
In anul 2009 Bibliotea primeste numele poetului local „Mate Imre”
Code Kids- 2018
4/4Friends -2018


Biblioteca orăşenească Săcueni
Sediu principal: 417435 Săcueni, str. Libertăţii nr. 32.
Update 2019- biblioteca e mutata temporar pentru renovarea spatiului.
Responsabil de bibliotecă: Kerekes Terezia (din 1990).
Colecţii: 31310 vol.C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării: 1952. În anul fondării biblioteca avea 4653 de volume. Actualmente funcţionează în clădirea Casei de cultură a oraşului. În ultimii ani colecţiile bibliotecii au crescut foarte mult, fondul enciclopedic fiind atât în limba maghiară cât şi în limba română.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, Diosoft program de prelucrare a colectiilor conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii :
Biblionet din 2009-2014
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Campanie antiviolență 2010
Lets do it roamania 2010
Progam de vacantă Concurs de prins fluturi , anual din 2010
Programul Marai -al Fondului Cultural Maghiar din 2011
Felolvasómaraton / maraton de citit – anual din 2015

Biblioteca comunală Chişlaz
417180 str. Principală nr.250, Chişlaz din 2007-2018
2018 – s-a mutat intr-un spațiu nou.
Bibliotecar: Mădălin Tiriteu (din 2007).
Colecţii: 3993 vol. C&P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- majoritatea copii

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 5 PC, făra soft, conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii :
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet.-2009-2014
Proiect cu Fundatia Mereu Aproape 2015
Ora sa STIM - 2019


Biblioteca comunală Ciuhoi
update-2019- in conservare
417 180 nr.160, Ciuhoi
Bibliotecar: Laszló Enikö (2005-2013).
Colecţii: 8863 vol. C& P

Anul înfiinţării - 1960. Biblioteca comunală a funcţionat succesiv în Sâniob, apoi în Ciuhoi în clădirea căminului cultural şi apoi la etajul fostei clădiri a CAP-ului. În 2005 s-a înfiinţat filiala de carte maghiară în satul Sîniob, într-o clădire istorică numită „casa notarului”, colecţia de carte fiind constituită din donaţii. Bibliotecara avea program cu publicul 2 zile pe săptămână la biblioteca Sâniob şi trei zile la Ciuhoi.
Biblioteca a fost inchisa in 2013

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 5 PC la Ciuhoi şi 1 PC la Sâniob, fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii :
Biblionet din 2009- 2013
Campanie antiviolenta 2010


Biblioteca comunei Curtuişeni

417220 str.Principală nr.13, Curtuiuşeni
Bibliotecar: Erdei Edit (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9246 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1970- La înfiinţare, biblioteca a funcţionat în căminul cultural. Între anii 1970 -1990, biblioteca a avut un local special construit, în centrul comunei. Acum funcţionează în aceeaşi clădire cu grădiniţa, dar există perspective de a se reîntoarce în clădirea proprie.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 4 PC , fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet.-2009-2014


Biblioteca comunei Derna
417230 , nr.216, Derna
Bibliotecar: Petru Popa (din 2005). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 8188 vol . C&P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1963. Prima locaţie a bibliotecii este în grădiniţa coloniei din Derna. Din anii 1980 până în zilele noastre biblioteca are sediu propriu în centrul comunei lângă căminul cultural.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 4 PC , fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii
În 2006-2007 biblioteca a fost parteneră în proiectului „Descoperă-i pe ceilalţi şi fă-te cunoscut în universul informaţional”
Biblionet.-2009-2014
Cursurile Proiectului Antreprenoriat Rural, Civitas 2011
Din 2017- activitatea este redusa la minim- se lucreaza la aplicatiile APIA in lunile de primavara.


Biblioteca comunală Diosig

Castelul Zichy Diosig
Bibliotecar: Durko Irina (din 2006).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii:7793 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1842. Arhivele primăriei atestă existenţa unui cazinou literar care funcţiona într-una dintre sălile primăriei alături de o bibliotecă bine pusă la punct. În anii 1980 biblioteca ajunsese la un număr de 21000 volume.
Din 2006 biblioteca comunală se uneşte cu cea şcolară.
In 2014 biblioteca se mută în castelul Zichy. cladire care are o indelungată istorie in comunitatea de pe Valea Ierului.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 4 PC , Diosoft, cu Internet,
Programe ale bibliotecii
În 2007 „Economia bazată pe cunoaştere”, PAPI
Programul Biblionet din 2010-2014.
Campanie antiviolenta- 2010
Lets do it Romania- 2011-2012
In 2012 Valoare, istorie,tradiție împreună e-cultura! a http://viticulturaindiosig.blogspot.ro/
Istoria Locala @ biblioteca ta și - proiecte care pun în valoare istoria locala și personalitatile locale din 2012
Program internațional de schimb de semne de carte din 2015 -


Biblioteca comunală Popeşti
Biblioteca nu mai este functionala (2019)

417058 Popeşti,
Bibliotecar:
Colecţii: 15410 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1965. Din 1990 biblioteca are sediul în Casa de cultură a Sindicatelor. Comuna e înfrăţită cu comuna belgiană Braine L'alleud, biblioteca având un rol activ în consolidarea acestei legături. În comuna Popeşti biblioteca e promovată de postul local de televiziune. In programul Biblionet din 2009In ultimii 2 ani- 2011-2012 starea cladirii s-a degradat foarte tare.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne fără soft, 4 PC cu Internet
Programe ale bibliotecii
Programul Biblionet din 2010-2014.
Cursurile Proiectului Antreprenoriat Rural,Civitas 2011
Lets do it romania- 2012

Biblioteca comunei Sălacea

417445 , nr.312, Sălacea
Bibliotecar: Szabo Irma din 2018.
Colecţii: 11700 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 1PC , fără soft, fără Internet
Conditii mediocre.
Anul înfiinţării 1950. De la fondare biblioteca funcţionează în aceeaşi clădire, în centrul comunei, construită în anii 1950. Mulţi ani a funcţionat doar cu indemnizaţie.


Biblioteca comunlă Şimian

Bibliotecar: -
Csorba Catinka (din 2007-2012).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 8476 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne, 14 PC acces la internet broadband, bază de date digitală.

2019- In lipsa unui bibliotecar angajat, doritorii primesc cheia de la primarie si merg sa se serveasca cu carti.
2017- biblioteca este inchisa.
2013- biblioteca este inchisa.

Anul înfiinţării 1960. Primul sediu al bibliotecii a fost conacul familiei Fráter, o familie de nobili din judeţul Bihor. Din cauze obiective biblioteca s-a mutat în clădirea grădiniţei comunale, dar va avea un sediu nou. In decembrie 2007 biblioteca a câştigat Concursul de participare comunitară, propus de IREX, cu proiectul „Infopiticii”.
Din 2010 primaria a adus in biblioteca calculatoarele bibliotecii la centrul Papi local.


Biblioteca comunală Tarcea

417570 , nr.238, Tarcea
Bibliotecar: Gerzon Erika (din 2000).Personal :1/8 (1/8 spec.)
Colecţii: 8081 vol.& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Anul înfiinţării 1966. Dacă la început a funcţionat timp de 10 ani cu bibliotecar cu normă întreagă din 1976 activitatea a fost restrânsă la ½ normă şi apoi la responsabil cu indemnizaţie.
Din 2000 biblioteca comunală funcţionează împreună cu cea şcolară, fiind preponderent bibliotecă școlară


Biblioteca comunală Tăuteu

417580 , nr.122, Tăuteu
Referent Kozma Melánia , dar nu este post de bibliotecar, din 2018
Corneanu Borbala (din 2004-2017).
Colecţii: 4074 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1950. Biblioteca a avut prima locaţie în anexa gospodărească a unei case particulare care era şi casă de cultură şi cinematograf. Din anul 1977 o găsim într-o locuinţă de dascăl unde a funcţionat cu program redus până la anul 1990. Între 1990 - 2004 biblioteca comunală a fost mutată în diferite locuri necorespunzătoare, starea cărţilor s-a degradat. Biblioteca funcţionează actualmente în noul cămin cultural.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne , 4 PC , fără soft, cu Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet într 2009-2014
Civitas a derulat aici in 2011 cursurile proiectului Antreprenoriat Rural.
Din 2014 nu functioneaza decat sporadic.


Biblioteca comunei Viișoara
update 2019- biblioteca este tot in conservare de vreo 15 an

_____________________________________________________________

Centrul metodic Salonta

_____________________________________________________________


Biblioteca Municipală Teodor Neş Salonta


Sediu principal: 415500 Salonta, Piaţa Libertăţii nr.4, tel. 0259 371157,
Facebook : Biblioteca Salonta - Nagyszalontai Városi Könyvtár
Responsabil de bibliotecă:Iliș Maria din 2018. Personal 4 (3 spec) .
Rugină Irina (din 1996-2018).
Colecţii: 96468 vol.C&P
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1952. Biblioteca funcţionează de la fondare în centrul oraşului la etajul palatului Arany. Biblioteca se extinde în timp şi, de la o sală cât avea în 1952, ajunge să ocupe întregul etaj al palatului, oferind locuitorilor din ce în ce mai multe facilităţi de lectură. Din mai 1992 biblioteca poartă numele marelui pedagog bihorean, Teodor Neş.

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: 5 PC, Diosoft , conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet într 2009-2014
Programul Marai -al Fondului Cultural Maghiar din 2011
Istorie locala @ biblioteca ta din 2012-2013
Lecturi de vara 2014


Biblioteca comunei Cefa

417145 str.Principală nr.83, Cefa
Biblioteca funcționează sporadic.
Bibliotecar: Lucia Bordaş (din 1993- 2017) Personal :1 (1 spec.)
Colecţii:8655 vol. C& P
Program – marti- vineri 8-16
Sambata- 10-14
Luni - inchis
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1945.) Biblioteca fost constituită din colecţia particulară a intelectualului satului Ioan Zac. Din anii 1950 biblioteca se mută în căminul cultural. Anii 1955-1980 sunt marcaţi de o intensă activitate culturală. Din 2011 funcţionează într-o cladire eleganta langa clădirea primăriei- in Centrul de afaceri al comunei. Accesul la diferite Sali a permis din 2011 organizarea unui cineclub de weekend.

Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne 8 PC, făra soft, conexiune Internet.
Programe ale bibliotecii
Cel mai activ cititor- 2002-2015
Biblionet din 2010-2014
Lecturi de vara- 2014


Biblioteca comunală Mădăras


417330 nr.1, Mădăras
Bibliotecar: Marinela Aristan (din 2007). Personal :1
Colecţii: 4942 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1960. Prima locaţie a bibliotecii a fost în clădirea căminului cultural. Timpul şi evenimentele au degradat colecţia iniţială. Responsabilitatea pentru actvivitatea bibliotecii a trecut prin mâna unor funcţionari publici, profesori, învăţători. Între anii 1995-2000 a fost închisă. Renovată în 2005 şi deschisă în 2007 biblioteca îşi recâştigă poziţia în comunitate.
Renovată din nou în 2017

Din 2009 bibliotecara foarte activa este prezenta aproape in fiecare an cu diploma de merit pe podiumul Trofeului Biblioteca, al Bibliotecii Judetene „Gheorghe Sincai” Oradea. Desi are in administrare si caminul cultural si echipa de dansuri populare , reuseste sa faca toata acesta activitate functionala pe toate palierele profesionale fiind rasplatita cu aprecieri din toate partile.

Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
Campanie antiviolenta- 2011, 2012
Lets do it Romania 201, 2012
Biblionet- 2012-2014
Lecturi de vara- 2014
Code Kids 2017-2018
ZICI-2018
4/4/Friends 2018
Ora Sa STIM-2019Biblioteca comunală Tinca
417595 str.Armatei Române nr.2, Tinca
Bibliotecar: Marilena Anca (din 2001).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 15942 vol., C& P
Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1956. Biblioteca are ca primă locaţie, şcoala internat din Tinca. În anii 1970 se mută în căminul cultural din Tinca unde o găsim şi acum.
In 2012 biblioteca a fost total renovată

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne , 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Campanie antiviolenta 2010
Biblionet.-2012-2014
Istorie locală@biblioteca ta 2012-2013
Lecturi de vară-2014
ADULT-REG-2016

Biblioteca comunală Tulca
417600 , nr.231,Tulca
Responsabil de bibliotecă: Chişea Florentina (din 2006).Personal :1
Colecţii: 3424 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1965. Biblioteca comunală a fost deschisă în acelaşi an cu căminul cultural, funcţionând în aceiaşi clădire. În anul 1994 a fost închisă şi cărţile au fost transferate la şcoală.
În anul 2004 biblioteca se redeschide în clădirea căminului cultural, dar colecţia e învechită.
În 2008 e programată renovarea căminului cultural şi a bibliotecii.
Renovarea a avut loc in 2012 inainte de echiparea bibliotecii de catre proiectul Biblionet.Tot in 2012 Consiliul local a considerat oportun sa pună impreună cele doua biblioteci locale cea scolară si cea publică si să investească mai mult in biblioteca publică.

Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne, 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2012-2014
______________________________________________________
Centrul metodic Aleşd
______________________________________________

Biblioteca orăşenească „ Octavian Goga” Aleşd

Sediu principal: 417100 Aleşd str. Bobâlna nr. 6. tel.0259 342554
Responsabil de bibliotecă: Ardelean Georgeta (din 1999). Personal 4 (4 spec) .
Colecţii: 63578 vol.C&P
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1952. În decursul anilor biblioteca se dezvoltă de la cele 5000 de volume cu conţinut enciclopedic până la aproape 100000 în 2010.
Festivitatea de investire a instituţiei cu numele poetului Octavian Goga a avut loc la 24 septembrie 1993.
In 2011 biblioteca a fost renovata si a primit o cu totul alta arhitectura, acum in mansarda cladirii avand loc o multime de activitati culturale.
Din 2018 primăria ia sala de festivităti de la mansardă pentru birouri

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : Servicii moderne , 9 PC, făra soft, conexiune Interne
Programe ale bibliotecii
,,Zilele Octavian Goga”,din 1993
Primii pasi in lumea cunoasterii” în 2011, initiere pentru copii in lumea calculatoarelor.
Atelier de creatie pentru copii din 2011
Let’s do it,Romania!” si ,,Locul deseurilor nu este in casa!” 2011
Săptămâna căsătoriei 2011
Biblionet 2010-2014
Istorie locală@biblioteca ta 2012-2013
Sezatoare din 2018-
Ora sa STIM 2019

Biblioteca comunală Aştileu
417020 , str. Principală nr. 2, Aştileu
Bibliotecar: Nicoleta Bogdan (din 1996). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 13484 vol.C& P

Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1970.) Adăpostită un an în clădirea căminului cultural, biblioteca e mutată în şcoală şi apoi în grădiniţa din sat, responsabili de bibliotecî fiind învăţători şi educatori. Din 1996 biblioteca e mutată în sediul vechii primării, în centrul comunei.
In 2012 cladirea bibliotecii a fost renovata integral si a fost redeschisa in 2013.
Un an, in 2012 an echipamentele din proiectul Biblionet au functionat in primarie .

Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne ,4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
APIA-2011-2014
Code-Kids- 2018
4/4 Friends 2019
Ora SA STIM 2019

Biblioteca comunală Borod

417065, nr.264 Borod
Bibliotecar: Venter Petru din 2007- Personal :1 (1 spec.)
Florica Cuc (din 1995- 2007).
Colecţii: 10728 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Anul înfiinţării 1964. Primele locaţii ale bibliotecii au fost locuinţe ale localnicilor. Din 1969 biblioteca vine în spaţiul primăriei vechi din Borod. Din 1992 până acum biblioteca are spaţiu în căminul cultural. Biblioteca a funcţionat permanent chiar dacă nu totdeauna cu normă întreagă.
Conditiile actuale- 2013 sunt foarte modeste. Se așteaptă reluarea activității în căminul cultural renovat iîn 2017.

Biblioteca comunală Bratca
417080 Bratca
Bibliotecar- Lal Anamaria- din 2019
Bibliotecar: Luminita Izdraila din 2010-2019
Colecţii: 15419 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
În anul 1971 funcționau în Bratca doua biblioteci publice.
Sediul actual al bibliotecii este în clădirea căminului cultural.
Anul 2011 a insemnat renasterea bibliotecii Bratca.
Renovarea integrala a cladirii, si apoi delegarea unei persoane cu vocatie a dat bibliotecii viata pe care o biblioteca merita de multi ani. Se organizeaza aici (2010-2019)- cluburi de vacanta, concursuri literare, excursii si activitati in aer liber pentru observarea naturii, vizionari de filme, ateliere de bricolaj in toate lunile anului.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne ,4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
Căutătorii de povești 2013
Lecturi de vară- 2014
Adult-REG 2016-2017
4/4/friends 2019


Biblioteca Lugasu de Jos 
417315 Lugasu de Jos 
Bibliotecar: Puris Mariana  (din 2012) Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 5247 vol. C& P
Anul înfiinţării 1969
Biblitoteca functioneaza intr-un spatiu din cladirea apartinand gradinitei Lugasu de Jos.
Servicii: Servicii tradiţionale
Programe ale bibliotecii
Ora sa STIM ,2019


Biblioteca comunală Şuncuiuş

2022- Din biblioteca publică au rămas două săli în vecinătatea primăriei.
Administrația e dispusă să se gândească la dezvoltarea si tehnologizarea bibliotecii.
(Fondată în 1976.) Primul sediul al bibliotecii a fost în căminul cultural, apoi s-a mutat în şcoala veche din comună. De bibliotecă s-au ocupat mulţi anii, „cărturarii satului” familiile Moga şi Popovici. În zilele nostre biblioteca se găseşte la etajul căminului cultural. Biblioteca publică a preluat şi biblioteca sindicatului minier, o altă biblioecă veche din zonă din (1952)


417555 Şuncuiuş
Bibliotecar:Bradea Marinela
Colecţii: 16156 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
Biblioteca comunală Vadu Crişului
417615 str.Principală nr.1, Vadu Crişului
Bibliotecar: Sanda Viorica Luca (din 1991).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 12139 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1952. Prima locaţie a bibliotecii a fost clădirea sfatului popular, apoi clădirea primăriei. Din 1960 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în clădirea căminului cultural. Aflată într-o zonă montană, populată, biblioteca a funcţionat permanent chiar dacă o perioada numai cu bibliotecar cu indemnizaţie.
In 2010 s-a incheiat renovarea cladirii caminului cultural care adaposteste si biblioteca.
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2009-2014
Adult Reg-2016-2017

__________________________________________________________


Centrul metodic Beiuş
______________________________________________________


Biblioteca municipală „Constantin Pavel” din Beiuş
Update 2020- biblioteca se mută înntr-o locație lângă primărie
Update 2016-Biblioteca e gazduita temporar in sediul Liceului din localitate
Sediu principal: 415200 Beiuş, Str. Samuil Vulcan nr.14, tel. 025-9322471.
Responsabil de bibliotecă
Diana Naprodean ( din 2010 - personal 2
Ciobanu Cornelia (din 2003-1010). Personal 5 .
Colecţii: 62705 vol.C&P
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Anul înfiinţării 1947. Prima bibliotecă publică din zonă a fost cea a Despărţământului Beiuş al Astrei pe lângă care au mai funcţionat biblioteci ambulante care cutreierau satele din zona Beiuşului. Astfel existau aproximativ 14 biblioteci cu un bogat fond de carte la o populaţie de aproximativ 400 de locuitori. In 1947 toate bibliotecile se comasează, formându-se Biblioteca Atheneului Popular “Nicolae Bălcescu” din Beiuş, cuprinzând peste 35000 de titluri. Din anul 1992 primeşte numele de Biblioteca „Constantin Pavel”. Dr.Constantin Pavel a fost un intelectual de marcă, profesor al liceului din Beiuş în perioada interbelică. A publicat lucrările: "Alexandru Roman" in 1927, "Şcoalele române din Beiuş" în 1928, "Miron Pompiliu" în 1928.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne , 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet din 2009-2014
Campanie Antiviolență 2010
Lets do it Romania -2010
Ora de literatură- 2011-2013
Adult Reg- 2016-2017

Biblioteca Orăşenească Ştei

Sediu principal: 415600 Ştei, str. Cuza Vodă nr.11 tel. 0259 332 462
Persoană de contact: bibliotecar- Marina Petrila
Personal 2 (2spec) .
Colecţii: 30805 vol. C&P,81 AV
Program:
Luni-vineri:8.00-16.00
Sâmbăta:8.00-12.00
Duminica:9.00-13.00

Anul înfiinţării 1959.Biblioteca funcţionează în Clădirea Casei de Cultură de la înfiinţare. În decursul anilor, pragul bibliotecii a fost trecut de unele personalităţi de seamă: Romulus Vulpescu, Nina Cassian, Adrian Păunescu, Alexandru Andriţoiu s.a. Biblioteca orăseneasca Ştei a colaborat şi mai colaborează cu scriitori bihoreni : Al.Andriţoiu, Al. Balaci, Ioana M.Petrescu, Nina Cassian, Radu Enescu, Al. Cistelecan.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2011-2014
Mediateca Francofonă Gustav Flaubert din 2011
„Atelierele artistice” din 2012
Lecturi de vară -2014
Adult Reg 2016-2017

Biblioteca orăşenească „ Al. Andriţoiu” Vaşcău

Sediu principal: 415800 Vaşcău Piaţa Unirii nr.75
Responsabil de bibliotecă:
Colecţii: 22411 vol.C&P .
Servicii: Servicii tradiţionale

În 2012 cladirea care adapostea biblioteca intra in renovare si nu mai functioneaza , cartile fiind mutate intr-uo cladire periferica in oras. Biblioteca nu a mai fost repusa in functiune dupa renovarea spatiului initial.

Anul înfiinţării 1933 Informaţia referitoare la înfiinţarea unei biblioteci publice ne vine din 1933 dintr-un proces verbal al Despărţământului Astra al Vaşcăului, când bibliotecarul Valter Brătescu prelua în custodie trei biblioteci locale . În decursul anilor biblioteca a avut o activitate sporadică şi diferite locaţii. Sediul actual al bibliotecii este în clădirea primăriei Vaşcău în centrul oraşului. Din anul 2000 bibliotecii i se atribuie numele poetului Alexandru Andriţoiu.


Biblioteca orăşenească Nucet

Sediu principal: 415400 Nucet, str.Crişului nr. 13
Responsabil de bibliotecă: Talida Bitea din 2012 Personal 1 (1 spec) .
Andrău Lucreţia (din 1990-2009).
Colecţii: 20302 vol. C&P.
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1956. Este o bibliotecă înfiinţată odată cu declararea localităţii oraş. Poziţionată în centrul oraşului, în clădirea casei de cultură, biblioteca asigură serviciile de lectură pentru cei aproximativ 2500 de locuitori ai oraşului.
In 2011 are loc renovarea integrala a bibliotecii

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2012-2014
Lecturi de vara- 2014
Adult Reg- 2016-2017
Code Kids- 2017
Ora Sa STIM- 2019
4/4/Friends-2019


Biblioteca comunei Budureasa

417100 nr.15 Budureasa
Bibliotecar: Bibliotecar din 2010 Laza Anca: 1 norma
Maria Goina (din 1996-2008). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 7956 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1990. Are sediu propriu . In 2009 biblioteca este renovata, reorganizata si in urma concursului pentru angajare pe post biblitoeca revine la viata in context nou. Acutalmente se defasorara multe activitati in parteneriat cu scoala.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet 2010-2014
Lets do it Romania- 2011-2012
Istorie locală@bibliotecata 2012-2013
Code Kids-2017
4/4 Friends- 2018-2019


Biblioteca comunală Căbeşti
update 2022- in organizare 
417125 str.Principală nr.12, Căbeşti
Bibliotecar: - Lezeu Ana- din 2013-2018 
Biblitoecar: Fericel Florian (din 1996 pana in 2010).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 3916 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1954. Colecţia este reevaluată în 1966 şi are loc o fluctuaţie de responsabilitate, biblioteca trecând în decursul anilor din tutela primăriei în a şcolii şi invers. Din 1990 activitatea este reluată în clădirea căminului cultural, în două camere . Una din personalităţile locale de care biblioteca îşi va lega numele este poetul ţăran Miron Abrudan.In 2012 se fac investitii si imbunatatiri .
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2013-2014

Biblioteca comunlă Căpâlna

417130 nr.115, Căpâlna
Bibliotecar: Brânda Felicia (din 2003).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 7259 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1968. Primele locaţii au fost în incinta căminului cultural, apoi în incinta grădiniţei din anii 1970. Din 1975 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în căminul cultural Căpâlna. In 2009 biblioteca a fost complet renovata si odata cu echipamentele din proeictul Biblionet 2009 a devenit din nou centru de interes pentru locuitorii comunei.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet – 2009-2014
Campanie antiviolenta- 2010
Lecturi de vară- 2014
Adult-Reg- 2016-2017


Biblioteca comunală Cărpinet

nefunctionala din 2017
417135 , nr.80, Cărpinet
Bibliotecar: Camelia Viorica Micula (din 2004-2016) Personal:1/2 (1/2 spec.).
Colecţii: 10649 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1961. Biblioteca funcţionează în centrul comunei, în clădirea grădiniţei.In 2010 biblioteca a fost complet renovata si deschisa festiv odata cu primirea echipamentelor din proiectul Biblionet.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2010-2014

Biblioteca comunei Dobreşti

417240 nr. 516, Dobreşti
Bibliotecar: Dorina Haidău (din 1983). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 10855 vol.C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1962. Biblioteca a avut primul sediu în clădirea căminului cultural. Fiind o zonă minieră dezvoltată, în anii 1970, biblioteca a avut filiale în satele: Cornişeşti, Lunca Sprie şi Hidişel. Din 1999 biblioteca se mută în clădirea noii primării din Dobreşti, unde are un spaţiu adecvat şi condiţii bune.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2009-2014
Campanie antiviolentă- 2010
APIA 2011-2013
Lecturi de vară- 2014


Biblioteca comunală Finiş

417265 nr.438, Finiş
Bibliotecar: Anca Budău (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Din 2011 Cristian Sarba
Colecţii: 5800 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1957. Are ca primă locaţie o clădire lângă căminul cultural din localitate. În 1995 biblioteca e mutată lângă primăria comunei Finiş. Închisă între anii 1997-2004, biblioteca se redeschide în sediul şcolii cu clasele 1-4.
In 2012 biblitoeca este renovată integral ,
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2011-2014

Bibibioteca comunală Holod

2022- incert 
417280 Holod.
Bibliotecar: Solomie Rodica Viorica (din 2005- 2020 ).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9825 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- mai ales copii


Anul înfiinţării 1956. Cu ajutorul bibliotecii comunale, s-au înfiinţat puncte de lucru între anii 1970 - 1976, în localităţile aparţinătoare comunei: Lupoaia, Dumbrava, Dumbrăviţa, Hodiţ, Forosig, Vintere şi Valea Mare. Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural, s-a mutat apoi în clădirea Şcolii Generale, iar din 1999 a fost mutată din nou în clădirea căminului cultural. In 2013 exista un proiect pentru o cladire care va fi centrul cultural al comunitatii, si va adaposti si biblitoeca. Pana atunci acitivitatile se desfasoara in spatiul foarte modest al bibliotecii.
În 2015 biblioteca se muta in gradinita pana la renovarea sediului.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 5 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”
Biblionet-2010-2014
Lets do it Romania- 2010, 2011
Campanie antiviolenta- 2010
Ora sa STIM 2019


Biblioteca comunală Pocola

417375 nr.365,Pocola
Bibliotecar: Ana Maria Irimie (din 2005). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 5964 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

2013 Biblioteca împarte spaţiul cu dispensarul comunal.
2017- Biblioteca -sa muta tin spatiul scolii generale din localitate
2019 -Biblioteca e inscrisa in proiectul Ora SA STIM

Biblioteca Comunala Pomezeu


417380, nr.82 Pomezeu
Bibliotecar: Popa Costel (din 2010).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 6000 vol. C& P,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2012-2014Biblioteca comunei Răbăgani
4171400, nr.197 Răbăgani
Bibliotecar: Costin Maria (din 2005).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 14311 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1963. A funcţionat în şcoala veche din satul Răbăgani. În anii 1990 a fost mutată într-o clădire pe care o împarte cu dispensarul comunei. Spaţiul e primitor şi bine amenajat.
In 2010 biblitoeca se muta intr-o anexa nou renovata a primariei, dar in 2011 un incediu distruge apoape integral cladirea .
In 2012, biblioteca aplica torusi la proiectul Biblionet, pana la incheierea renovarilor calculatorele functioneaza intr-un spatiu al scolii.
Din 2015 biblioteca revine in conditii foarte bune in aceiasi locatie cu Primaria.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2012-2014
Cartile vin acasa-Gaudeamus 2017

Biblioteca Comunei Remetea


417410 Remetea
Bibliotecar Nagy Csaby din 2018
Bibliotecar: in 2013 postul este neocupat
Diana Liana Domocoş (din 2005-2011). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Din 2011 postul este neocupat
Colecţii: 10261 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Anul înfiinţării 1960. Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural apoi a fost mutată în şcoală. Biblioteca a funcţionat permanent. Comuna fiind localizată într-o zonă submonană pitorească, a fost, în anul 2004, parteneră la un proiect al Fundaţiei Ecotop din Oradea.
Din 2011 dupa pensionarea bibliotecarei postul este neocupat si biblioteca abandonata.

Biblioteca comunală Roşia

417425 Roşia
Bibliotecar: Daniela Gherlea (din 2007). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 2901 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1958. Biblioteca funcţionează in clădirea căminului cultural.
In anii 2010-2011 cladirea a fost in renovare , iar biblioteca s-a redeschis la mansarda caminului cultural intr-un spatiu modern .
In colaborare cu scoala si primaria aici se desfasoara toate evenimentele importante pentru comunitate.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet- 2011-2014
Code Kids-2017
4/4 Friends 2018


__________________________________________________________

Centru de asistenta metodica Oradea
_____________________________________________________________

Biblioteca comunală Borş
417075 , nr.293, Borş
Bibliotecar: Batori Judit (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 5338 vol. C& P
Program Luni-Miercuri şi Vineri 9.00-17.00,
Marţi şi Joi: 12.00-20.00,
Sâmbătă: 9.00-13.

Anul înfiinţării 1959. De la înfiinţare, de bibliotecă s-au ocupat un mare număr de persoane, coordonarea fiind făcută când de primărie, când de şcoală. În perioada 1959-1987 au fost deschise puncte de lucru şi în satele învecinate: Santău Mare, Santău Mic, Sîntion. Din 1996 biblioteca funcţionează în clădirea vechii primării într-o sală modern amenajată .Activitatile cu publicul se dezvolta an de an. Oferă programe săptămânale pentru grupuri de copii, mame cu copii mici şi pensionari

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet din 2009-2014
Tabere anuale de mestesugari din 2011

Biblioteca comunală Ineu – In Husasaul de Cris

Bibliotecar: Din 2013- Preot dr. Ioan Ghitea
Florica Şanta (din 2005-2008).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 4210 vol.( in conservare)
Servicii: Servicii tradiţionale
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1955. În 1968 biblioteca îşi avea sediul în căminul cultural. În decursul anilor a fost preluată de şcoala locală, după revoluţie a revenit iar în subordinea primăriei. În ultimii 10 ani biblioteca a funcţionat intermitent şi nesatisfăcător. Acum (2008) i s-a rezervat un loc în căminul cultural unde urmează să fie mutată şi să funcţioneze în condiţii bune.

Transformarea reala are loc in 2013 cand comuna e confruntata cu initiativa preotului Ghitea Ioan de a organiza biblioteca in satul Husasaul de Cris , intr-o cadire a carei destinatie finala este cultural ”Centrul Cultural profesor universitar dr. ing. Teodor Maghiar”

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2013-2014
Istorie locala @biblioteca ta – 2012-2013
Lecturi de vara 2014
Adult Reg 2016-2017


Biblioteca comunală Nojorid

417345 Nojorid
Bibliotecar: Crainic Maria (din 1995).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 6819 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1978. Prima informaţie in legătura cu satul Nojorid datează din anul 1229 sub denumirea de "Villa Irug", iar în 1319 sub denumirea de Irenugd. Locaţia iniţială a bibliotecii a fost o anexă a căminului cultural. Din 1994 biblioteca este poziţionată în centrul comunei lângă primărie. Fondul de carte învechit e din ce în ce mai puţin căutat şi localul lăsat în paragină. În anul 2009 se fac renovări necesare pentru accesarea proiectului Biblionet.
Biblioteca are un public fidel, nu prea numeros, dar functioneaza in conditii bune.

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet-2009-2014
APIA-2011-2014

Biblioteca comunei Sânmartin

417125 str.Principală nr.12, Sânmartin
Bibliotecar: Florica Negrea (din 1996). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 10224 vol. C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile.

Anul înfiinţării 1961.Câteva locaţii prin care a trecut biblioteca de la înfiinţare sunt: Clubul din satul Haieu, UNCAP din staţiunea 1 Mai, căminul cultural din satul Haieu, şcoala din Sânmartin, fosta primărie din Sânmartin . Din 2008 biblioteca este gazduita în noua primărie din Sânmartin, in sala de sedinte. Lucrăm mult în parteneriat cu biblioteca școlară din localitate

Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet 2009-2014
Campanie antiviolență 2010
Code Kids-2017-2020
Ora să STIM 2019

Biblioteca comunală Sântandrei

417515 , nr.452, Sântandrei http://bibliosintandrei.blogspot.ro/
Bibliotecar: Ramona Durdeu (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 6885 vol., din care 6885 C& P
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Anul înfiinţării 1966. Biblioteca a funcţionat într-o veche clădire care acum este parohie catolică, a fost mutată în vechiul sediu al CAP-ului, apoi în incinta primăriei în spaţiul arhivei. Din 1996 până azi o găsim într-o clădire în curtea şcolii generale Sântandrei.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne 4 PC, făra soft, conexiune internet
Programe ale bibliotecii
Biblionet-2009-2014
Campanie antiviolenta- 2010-2013
Program permanent pentru copii de etnie rromă
ZICI-2019
4/4 Friends 2019
Ora sa STIM 2019

_______________________________________________________________________
2017 Date statistice INSSE____________________________________________________________________________
Bibliotecile bihorene 2017 scurta descriere


Centrul metodic Marghita 


Biblioteca municipală „Ioan Munteanu „din Marghita.

Fondată în 1945.Tradiţiile de lectură ale Marghitei au vechi atestate, în 1872 exista în localitate un „Cerc de citit” cu 120 membri. În anii 1940 mulţi localnici aveau biblioteci personale renumite din care împrumutau cărţi concitadinilor. Din anul 1993 biblioteca poartă numele intelectualului bihorean Ioan Munteanu.
In programul Biblionet din 2009

Sediu principal:415300 Marghita str. T. Vladimirescu nr.1 tel.0259 362479, bibliomarghita@yahoo.com , http://marghita-biblioteca-municipala.blogspot.ro/

Responsabil de bibliotecă: Atym Lavinia  (din 2014).
bibliotecari  Popa Iuliana şi Cseke Edit Personal din 2010 .
Colecţii: 34817 vol.C&P.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: Biblionet din 2009 7 PC., fără soft, conexiune Internet, Punct PAPI
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca orăşenească „Mate Imre” Valea lui Mihai

( Fondată în 1950). Între anii 1945-1950 o mică bibliotecă funcţiona în sediul Magyar Nepi Szovetseg, cu circa 1800-2000 de volume şi cu personal voluntar.
In anul 2007 biblioteca a colaborat cu artiştii plastici locali. Punctul culminant al colaborării a fost „Tabăra de creaţie pentru artişti” în octombrie 2007, organizată împreună cu fundaţia Philadelphia. Au participat artişti din Ungaria şi din Bihor. In programul Biblionet din 2009
Biblioteca organizeză anual tabăra internationala pentru artişti plastici, in 2013 editia a VII-a.
In anul 2009 Bibliotea primeste numele poetului local „Mate Imre”


Sediu principal: 415700 Valea lui Mihai ,
Din 2012 biblioteca a primit un spaţiu nou si modern la etajul 2 al spitalului orăşenesc.
Tel.0259/336157 , bibliotecavlm@yahoo.com

noul sediu din 2012


Responsabil de bibliotecă: Gheri Iudit   .
Bibliotecari -Borbely Simon Andreea din 2011
 .

Colecţii: 20013 vol.C&P.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 în Biblionet 4PC , cu Internet,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca orăşenească Săcueni

Update 2019- biblioteca e mutata temporar pentru renovarea spatiului.


__________________________________

(Fondată în 1952).
În anul fondării biblioteca avea 4653 de volume. Actualmente funcţionează în clădirea Casei de cultură a oraşului. În ultimii ani colecţiile bibliotecii au crescut foarte mult, fondul enciclopedic fiind atât în limba maghiară cât şi în limba română.
In programul Biblionet din 2009
Activitatile de marca din ultimii ani au fost:

1.Ora de educație pentru sănătate cu ajutorul programului Biblionet principalele teme discutate au fost:noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie , igiena personală (mâini, unghii, dinţi, nas, gură, îmbrăcăminte, încălţăminte), sănătatea alimentaţiei. De pe internet , am prezentat filme scurte în variantă 3D depre construirea  corpului uman.
2.Cuvinte, ferestre sau ziduri educatie prin poveste- campania antiviolenta 2010(comunicare cu pasiune)
Conflictul este partea integranta a vietii si dezvoltarii. Trebuie sa invatam cum sa-l tratam eficient!
Program derulat pentru elevi din clase normale sau speciale de romi.
3.Vizionare publica: prezentarea impresiilor de călătorie a profesorului de matematică Sóki Béla
1.Ţara Sfântă Israel în imagini.
2.Egipt: în umbra piramidelor
4.Cititul public
1.Zile de lectura pentru copii in Biblioteca Oraseneasca Sacueni in vacanta de vara- 2010, 2011, 2012
Concurs de molie de carte, Concurs de prins fluruturi , Pierde o carte
5. Teatru- Aniversarea Benedek Elek in Saptamana basmelor a creat prilejul de a dramatiza povestile cunoscute de catre copii.
6. Din 2011 biblioteca a fost acceptata in programul Marai al Fondului Cultural Maghiar .

Sediu principal: 417435 Săcueni, str. Libertăţii nr. 32. bibliotecasacueni@gmail.com
Responsabil de bibliotecă: Kerekes Terezia (din 1990). 
Colecţii: 33152 vol.C&P.
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne:din 2009 in programul Biblionet 3PC. , Diosoft program de prelucrare a colectiilor , conexiune Internet, punct PAPI
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunală Abram
update 2019 -Comuna nu mai are biblioteca

(Fondată în 1968.) Prima locaţie a fost în clădirea fostului sediu CAP. A doua locaţie a fost în sediul primăriei iar acum se găseşte şi funcţionează în clubul căminului cultural. Conditii improprii de functionare.

417005 , nr.35, Abram
Bibliotecar: Grama Carmen (din 2005). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 12335 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Biblioteca comunală Abrămuţ

update 2017- In lipsa unui bibliotecar  angajat, doritorii primesc cheia de la primarie si merg sa se serveasca cu carti. Cativa voluntari mentin ordinea in biblioteca

(Fondată în 1967.) În ultimii 20 de ani biblioteca a funcţionat foarte puţin în spaţii improprii cu un fond de carte învechită. Există totuşi proiecte de îmbunătăţire a situaţiei. E proiectat un nou centru cultural în satul Petreu, cel mai mare sat al comunei.417015, nr.140, Abrămuţ
Responsabil de bibliotecă: educatoare Cornelia Rus (din 2000).
Colecţii: 10400 vol., din care 10400 C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
Biblioteca comunală Chişlaz
Update 2018- biblioteca s-a mutat - spatiul e asemanator, conditiile mai bune.


____________________________


(Fondată în 1977.) Biblioteca funcţionează la etajul clădirii unde este şi grădiniţa din comună. Spaţiul proaspăt renovat şi amenajat adăposteşte punctul PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”.Din 2009 in proiectul Biblionet. In 2010 biblioteca editeaza Revista Bibliotecii Chislaz.
www.bibliotecachislaz.blogspot.ro


417180 str. Principală nr.250, Chişlaz
Bibliotecar: Mădălin Tiriteu (din 2007).
Colecţii: 3706 vol. C&P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in biblionet 5 PC, făra soft, conexiune Internet, punct Papi
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- majoritatea copii

Biblioteca comunală Ciuhoi
-
update-2019- in conservare 

(Fondată în 1960.) Biblioteca comunală a funcţionat succesiv în Sâniob, apoi în Ciuhoi în clădirea căminului cultural şi apoi la etajul fostei clădiri a CAP-ului. În 2005 s-a înfiinţat filiala de carte maghiară în satul Sîniob, într-o clădire istorică numită „casa notarului”, colecţia de carte fiind constituită din donaţii. Bibliotecara are program cu publicul 2 zile pe săptămână la biblioteca Sâniob şi trei zile la Ciuhoi.
In programul Biblionet din 2009

Ciuhoi 2010
Ciuhoi 2007 


Saniob

Saniob, 2009-2013
 In 2013- Biblioteca Ciuhoi dupa mai multe reduceri succesive de norma ramane fara bibliotecar.
In 2017 situatia e neschimbata. S-au directionat donatii de carte scolara din Oradea spre biblioteca scolara din Ciuhoi.

417 180 nr.160, Ciuhoi
Bibliotecar: Laszló Enikö (din 2005 pana in 2013).
Colecţii: 8863 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in Biblionet 5 PC la Ciuhoi şi 1 PC la Sâniob, fără soft, cu Internet


Biblioteca comunei Curtuişeni
Update 2019
Imagini din biblioteca 

(Fondată în 1960.) La înfiinţare, biblioteca a funcţionat în căminul cultural. Între anii 1970 -1990, biblioteca a avut un local special construit, în centrul comunei. Acum funcţionează în aceeaşi clădire cu grădiniţa, dar există perspective de a se reîntoarce în clădirea proprie. Noul sediu este in constructie din 2010 .
In programul Biblionet din 2009
Biblioteca ofera servicii tuturor categoriilor de utilizatori copii si adulti.

Inainte de renovare 

417220 str.Principală nr.13, Curtuiuşeni
Bibliotecar: Erdei Edit (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9246 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in Biblionet 4 PC , fără soft, cu Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Derna

(Fondată în 1963.) Prima locaţie a bibliotecii este în grădiniţa coloniei din Derna. Din anii 1980 până în zilele noastre biblioteca are sediu propriu în centrul comunei lângă căminul cultural. În 2006-2007 biblioteca a fost parteneră în proiectului „Descoperă-i pe ceilalţi şi fă-te cunoscut în universul informaţional”.(ataşat)
In programul Biblionet din 2009
 In 2017- activitatea este redusa la minim- se lucreaza la aplicatiile APIA in lunile de primvara.


417230 , nr.216, Derna
Bibliotecar: Petru Popa (din 2005). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 8188 vol . C&P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in Biblionet 4 PC , fără soft, cu Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunală Diosig


(Fondată în 1842.) Arhivele primăriei atestă existenţa unui cazinou literar care funcţiona într-una dintre sălile primăriei alături de o bibliotecă bine pusă la punct. În anii 1980 biblioteca ajunsese la un număr de 21000 volume. Din 2006 biblioteca comunală se uneşte cu cea şcolară. În 2007 biblioteca e parte activă în proiectul „Economia bazată pe cunoaştere”. In programul Biblionet din 2010.
Din 2010 impreuna cu centrul Papi biblioteca scrie proeicte pentru comunitatea locala sau intra in campanii educationale. Toata activitatea e vizibila pe blogul bibliotecii.
In 2012 acest parteneriat a castigat proeictul Valoare, istorie,tradiție împreună e-cultura!
2016- biblioteca din Diosig a fost mutată in castelul Zichy, o cladire care are o indelungată istorie in comunitatea de pe Valea Ierului.
417235 str.Argeşului nr.13, Diosig  http://bibliotecadiosig.blogspot.ro/
Bibliotecar: Durko Irina (din 2006).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii:7793 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : din 2010 in Biblionet 4 PC , Diosoft, cu Internet, punct PAPI
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunală Popeşti
update 2019- un nou  concurs pe post 

(Fondată în 1965.) Din 1990 biblioteca are sediul în Casa de cultură a Sindicatelor. Comuna e înfrăţită cu comuna belgiană Braine L'alleud, biblioteca având un rol activ în consolidarea acestei legături. În comuna Popeşti biblioteca e promovată de postul local de televiziune. In programul Biblionet din 2009
In ultimii 2 ani- 2011-2012 starea cladirii s-a degradat foarte tare.Biblioteca este inca functionala.

417058 Popeşti,
Bibliotecar: Rule Madalina (din 2015).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 15410 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in Biblionet 4 PC , fără soft, cu Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

poze- 2015

Biblioteca comunei Sălacea

Update 2019- 
se ocupa de biblioteca -Szabo Irma
Conditii mediocre.

(Fondată în 1950.) De la fondare biblioteca funcţionează în aceeaşi clădire, în centrul comunei, construită în anii 1950. Mulţi ani a funcţionat doar cu indemnizaţie.Acum e abandonata.


417445 , nr.312, Sălacea
Bibliotecar: Nemeş Andrea (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 11700 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne.: 1PC , fără soft, fără Internet


Biblioteca comunlă Şimian
update 2019- In lipsa unui bibliotecar  angajat, doritorii primesc cheia de la primarie si merg sa se serveasca cu carti.

(Fondată în 1960.) Primul sediu al bibliotecii a fost conacul familiei Fráter, o familie de nobili din judeţul Bihor. Din cauze obiective biblioteca s-a mutat în clădirea grădiniţei comunale, dar va avea un sediu nou. In decembrie 2007 biblioteca a câştigat Concursul de participare comunitară, propus de IREX, cu proiectul „Infopiticii”.( ataşat) Din 2010 primaria a adus in biblioteca calculatoarele primite la centrul Papi local.
Din 2012 familia biblitoecarei a plecat din localitate biblioteca ramanand fara bibliotecar. Momentan, in 2013 biblioteca este inchisa.
2017-

Bibliotecar: -
Csorba Catinka (din 2007-2012).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 8476 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne.: 14 PC acces la internet broadband, bază de date digitală.
Conacul familiei Fráter în anii 1940, (clădire de patrimoniu).


Biblioteca comunală Tarcea

(Fondată în 1966.)Dacă la început a funcţionat timp de 10 ani cu bibliotecar cu normă întreagă din 1976 activitatea a fost restrânsă la ½ normă şi apoi la responsabil cu indemnizaţie. Din 2000 biblioteca comunală funcţionează împreună cu cea şcolară.


417570 , nr.238, Tarcea
Bibliotecar: Gerzon Erika (din 2000).Personal :1/8 (1/8 spec.)
Colecţii: 8081 vol.& P
Servicii: Servicii tradiţionale


Biblioteca comunală Tăuteu


Update 2019
Se ocupa de biblioteca Kozma Melánia , dar nu este post de bibliotecar.

Din 2014 nu functioneaza decat sporadic.


(Fondată în 1950.) Biblioteca a avut prima locaţie în anexa gospodărească a unei case particulare care era şi casă de cultură şi cinematograf. Din anul 1977 o găsim într-o locuinţă de dascăl unde a funcţionat cu program redus până la anul 1990. Între 1990 - 2004 biblioteca comunală a fost mutată în diferite locuri necorespunzătoare, starea cărţilor s-a degradat. Biblioteca funcţionează actualmente în noul cămin cultural. In programul Biblionet din 2009.In cladire au loc periodic cursuri pentru populatia din zona- Civitas a derulat aici in 2011 cursurile proiectului Antreprenoriat Rural.

417580 , nr.122, Tăuteu
Bibliotecar: Corneanu Borbala (din 2004).
Colecţii: 4074 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : din 2009 in Biblionet 4 PC , fără soft, cu Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Viișoara
update 2019- biblioteca este tot in conservare de vreo 15 ani


_____________________________________________________________

Centrul metodic Salonta

_____________________________________________________________


Biblioteca Municipală Teodor Neş Salonta
(Fondată în 1952). Biblioteca funcţionează de la fondare în centrul oraşului la etajul palatului Arany. Biblioteca se extinde în timp şi, de la o sală cât avea în 1952, ajunge să ocupe întregul etaj al palatului, oferind locuitorilor din ce în ce mai multe facilităţi de lectură. Din mai 1992 biblioteca poartă numele marelui pedagog bihorean, Teodor Neş.
Din 2009 in programul Biblionet
Din 2011 in programul Marai
Din 2012 in proiectul Istorie locala @ biblioteca ta

Sediu principal: 415500 Salonta, Piaţa Libertăţii nr.4, tel. 0259 371157, e-mail : biblsalonta@yahoo.com
Responsabil de bibliotecă: Rugină Irina (din 1996). Personal 4 (3 spec) .

Colecţii: 99598 vol.C&P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne: din 2009 in Biblionet 5 PC, Diosoft , conexiune Internet, punct Papi
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Avram Iancu


Biblioteca comunei Cefaupdate 2017- Doamna Bordas s-a pensionat.
(Fondată în 1945.) Biblioteca fost constituită din colecţia particulară a intelectualului satului Ioan Zac. Din anii 1950 biblioteca se mută în căminul cultural. Anii 1955-1980 sunt marcaţi de o intensă activitate culturală.
In programul Biblionet din 2010
Acum biblioteca funcţionează într-o cladire eleganta langa clădirea primăriei- in Centrul de afaceri al comunei. Accesul la diferite Sali a permis din 2011 organizarea unui cineclub de weekend.

417145 str.Principală nr.83, Cefa
Bibliotecar: Lucia Bordaş (din 1993- ) Personal :1 (1 spec.)
Colecţii:8655 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne din 2010 in Biblionet 8 PC, făra soft, conexiune Internet.
Program – marti- vineri 8-16
Sambata- 10-14
Luni - inchis
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Ciumeghiu
update 208- Comuna nu mai are biblioteca publica


Biblioteca comunei Husasau de TincaBiblioteca comunală Mădăras

(Fondată în 1960.) Prima locaţie a bibliotecii a fost în clădirea căminului cultural. Timpul şi evenimentele au degradat colecţia iniţială. Responsabilitatea pentru actvivitatea bibliotecii a trecut prin mâna unor funcţionari publici, profesori, învăţători. Între anii 1995-2000 a fost închisă. Renovată în 2005 şi deschisă în 2007 biblioteca îşi recâştigă poziţia în comunitate.

Din 2009 bibliotecara foarte activa este prezenta aprope in fiecare anu cu diploma de merit pe podiumul Trofeului biblioteca, acordat anual de Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” Oradea. Desi are in administrare si caminul cultural si echipa de dansuri populare , reuseste sa faca toata acesta activitate functionala pe toate palierele profesionale fiind rasplatita cu aprecieri din toate partile.
In  2012 biblioteca intra in proiectul Biblionet.
In 2015 are loc renovarea integrala a sediului.
In 2017- biblioteca intra in proiectul Code Kids

Bibliotecar: Marinela Aristan (din 2007). Personal :1
Colecţii: 4713 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale.Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile
Dupa renovare: in 2017Biblioteca comunală Sânnicolau Român
In 2014 biblioteca devine nefunctionala

(Fondată în 2006) Comună relativ recentă, a inaugurat căminul cultural în 2006. Biblioteca, adunată din donaţii de carte este organizată de bibliotecara comunei Cefa. Urmează ca în 2008 să se organizeze un concurs pentru un post de bibliotecar.
Din 2009 a fost desemnata sa se ocupe de biblioteca doamna Nadia Hora.
Biblioteca functioneaza in conditii foarte bune in primarie intr-o sala in apropierea biroului primarului.
Din 2009 biblioteca este in proiectul Biblionet.


417153 Sânnicolau Român
Bibliotecar: Nadia Hora- 2009-
Colecţii: 8000 vol. C&P
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunala Soimi

poze din 2017- biblioteca este in conservare Biblioteca comunală Tinca

(Fondată în 1956.) Biblioteca are ca primă locaţie, şcoala internat din Tinca. În anii 1970 se mută în căminul cultural din Tinca unde o găsim şi acum.
In 2012 biblioteca Tinca si- redeschis portile intr-o alta infatisare- totul renovat elegant , aranjat cu gust si dotat cu echipamentele primite in proiectul Biblionet.

417595 str.Armatei Române nr.2, Tinca
Bibliotecar: Marilena Anca (din 2001).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 15942 vol., C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunală Tulca

(Fondată în 1965.) Biblioteca comunală a fost deschisă în acelaşi an cu căminul cultural, funcţionând în aceiaşi clădire. În anul 1994 a fost închisă, şi cărţile au fost transferate la şcoală. În anul 2004 biblioteca se redeschide în clădirea căminului cultural, dar colecţia e învechită. În 2008 e programată renovarea căminului cultural şi a bibliotecii.
In programul Biblionet din 2012.
Renovarea a avut loc in 2012 inainte de echiparea bibliotecii de catre proiectul Biblionet.Tot in 2012 Consiliul local a considerat oportun sa puna impreuna cele doua biblioteci locale cea scolara si cea publica si sa investeasca mai mult in biblioteca publica.

417600 , nr.231,Tulca
Responsabil de bibliotecă: Chişea Florentina (din 2006).Personal :1
Colecţii: 3424 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile_________________________________________________________Centrul metodic Aleşd

_____________________________________________________________

Biblioteca orăşenească „ Octavian Goga” Aleşd

(Fondată în 1952). În decursul anilor biblioteca se dezvoltă de la cele 5000 de volume cu conţinut enciclopedic până la cele aproape 100000 de volume în zilele noastre.
,,Zilele Octavian Goga”,dedicata patronului ei spiritual,prima actiune avand loc in 1993.Au loc expozitii si lansari de carte precum si vizite la MuzeulMemorial ,,Octavian Goga” de la Ciucea.
In 2011 biblioteca a fost renovata si a primit o cu totul alta arhitectura, acum in mansarda cladirii avand loc o multime de activitati culturale, care se pot vedea pe blog. http://bibliotecaalesd.blogspot.ro/

Instruiri: ,,Primii pasi in lumea cunoasterii”,implementat in 2011, copiii au beneficiat de cursuri gratuite in domeniul initierii in lumea calculatoarelor.
Un alt serviciu,intitulat ,,Tineri informati,tineri puternici” se adreseaza unui numar de 50 de utilizatori,proaspat absolventi de liceu sau someri din localitate care vor sa-si gaseasca un loc de munca si pot afla modul de completare a CV-urilor,scrisorilor de intentie,etc.
Tot din anul 2011 functioneaza Atelier de creatie, destinat copiilor cu varste intre 9-14 ani, in numar de 15
Biblioteca  s-a implicat in actiunile de voluntariat ,,Let’s do it,Romania!” si ,,Locul deseurilor nu este in casa!”prin participarea directa dar si prin atragerea si coordonarea voluntarilor.
Biblioteca beneficiaza de serviciul Biblionet incepand cu anul 2010,punand la dispozitia utilizatorilor un numar de 5 calculatoare conectate la Internet.

Sediu principal: 417100 Aleşd str. Bobâlna nr. 6. tel.0259 342554
Responsabil de bibliotecă: Ardelean Georgeta (din 1999). Personal 4 (4 spec) .
Colecţii: 95240 vol.C&P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : Servicii moderne din 2012 in Biblionet 9 PC, făra soft, conexiune Interne
Program – zilnic 8-18
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunală Aştileu

(Fondată în 1970.) Adăpostită un an în clădirea căminului cultural, biblioteca e mutată în şcoală şi apoi în grădiniţa din sat, responsabili de bibliotecî fiind învăţători şi educatori. Din 1996 biblioteca e mutată în sediul vechii primării, în centrul comunei.
In 2012 cladirea bibliotecii a fost renovata integral si a fost redeschisa in 2013. In programul Biblionet din 2011
Un an, in 2012 an echipamentele din proiectul Biblionet au functionat in primarie .

417020 , str. Principală nr. 2, Aştileu
Bibliotecar: Nicoleta Bogdan (din 1996). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 13484 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne din 2011 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Pe parcursul anilor nenumarate intalniri profesionale au avut loc la Alesd , gazduite de colegele noastre.Biblioteca comunală Borod

(Fondată în 1964) Primele locaţii ale bibliotecii au fost locuinţe ale localnicilor. Din 1969 biblioteca vine în spaţiul primăriei vechi din Borod. Din 1992 până acum biblioteca are spaţiu în căminul cultural. Biblioteca a funcţionat permanent chiar dacă nu totdeauna cu normă întreagă.
Conditiile actuale- 2013 sunt fooarte modeste. Caminul cultural are nevoie de renovare sau mai degraba de reconstructie, iar biblioteca de reorganizare.

417065, nr.264 Borod
Bibliotecar: Venter Petru din 2007- Personal :1 (1 spec.)
Florica Cuc (din 1995- pana in 2007).
Colecţii: 10728 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale


Biblioteca comunală Bratca

Update 2019-bibliotecar Ioana Lal Sediul bibliotecii este în clădirea căminului cultural.
Anul 2011 a insemnat renasterea bibliotecii Bratca. In programul Biblionet din 2011.
Renovarea integrala a cladirii, si apoi delegarea unei persoane cu vocatie a dat bibliotecii viata pe care o biblioteca merita de multi ani.Se organizeaza aici- cluburi de vacanta, concursuri literare, excursii si activitati in aer liber pentru observarea naturii, vizionari de filme, ateliere de bricolaj in toate lunile anului.

Bibliotecar- Lal Anamaria- din 2019
Bibliotecar: Luminita Izdraila din 2010-2019
Colecţii: 15419 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2011 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca Comunala Bulz
update 2018- Nu se mai ocupa nimeni de biblioteca publica.


Sediul bibliotecii a fost de la înfiinţare 1960 în clădirea căminului cultural..
Mulţi ani biblioteca a fost închisă (1990-2012)
Anul 2012 biblioteca se mută într-o încăpere în sediul primăriei Bulz. In programul Biblionet din 2012.

417110 Bulz
Bibliotecar: Rodica Sărăcuţ din 2012-1015
Colecţii: 2525 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca Lugasu de Jos 

in 2019 deruleaza proeictul ORA SA STIM

Biblitoteca functioneaza intr-un spatiu din cladirea apartinand gradinitei Lugasu de Jos.

417315 Lugasu de Jos 
Bibliotecar: Puris Mariana  (din 2012) Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 5247 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionaleBiblioteca comunală Măgeşti

Biblioteca se găseşte în comuna Josani. Spaţiul de funcţionare, proaspăt renovat in 2008 este în aceiaşi clădire cu grădiniţa.

417335, sat Josani, Măgeşti
Bibliotecar:Lasco Ancuta  (din 2016). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 6581 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
Biblioteca comunală Şuncuiuş

(Fondată în 1976.) Primul sediul al bibliotecii a fost în căminul cultural, apoi s-a mutat în şcoala veche din comună. De bibliotecă s-au ocupat mulţi anii, „cărturarii satului” familiile Moga şi Popovici. În zilele nostre biblioteca se găseşte la etajul căminului cultural. Biblioteca publică a preluat şi biblioteca sindicatului minier, o altă biblioecă veche din zonă din (1952)417555 Şuncuiuş
Bibliotecar:Bradea Marinela
Colecţii: 16156 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale


Biblioteca comunală Vadu Crişului


(Fondată în 1952.) Prima locaţie a bibliotecii a fost clădirea sfatului popular, apoi clădirea primăriei. Din 1960 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în clădirea căminului cultural. Aflată într-o zonă montană, populată, biblioteca a funcţionat permanent chiar dacă o perioada numai cu bibliotecar cu indemnizaţie.
In 2010 s-a incheiat renovarea cladirii caminului cultural care adaposteste si biblioteca. In programul Biblionet din 2009

417615 str.Principală nr.1, Vadu Crişului
Bibliotecar: Sanda Viorica Luca (din 1991).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 12139 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

 ____________________________________________________________

Centrul metodic Beiuş

_____________________________________________________________


Biblioteca municipală „Constantin Pavel” din Beiuş

Update 2017
Biblioteca e gazduita temporar in sediul Liceului din localitate.

(Fondată în 1947). Prima bibliotecă publică din zonă a fost cea a Despărţământului Beiuş al Astrei pe lângă care au mai funcţionat biblioteci ambulante care cutreierau satele din zona Beiuşului. Astfel existau aproximativ 14 biblioteci cu un bogat fond de carte la o populaţie de aproximativ 400 de locuitori. In 1947 toate bibliotecile se comasează, formându-se Biblioteca Atheneului Popular “Nicolae Bălcescu” din Beiuş, cuprinzând peste 35000 de titluri. Din anul 1992 primeşte numele de Biblioteca „Constantin Pavel”. Dr.Constantin Pavel a fost un intelectual de marcă, profesor al liceului din Beiuş în perioada interbelică. A publicat lucrările: "Alexandru Roman" in 1927, "Şcoalele române din Beiuş" în 1928, "Miron Pompiliu" în 1928. In programul Biblionet din 2009
In 2016 se aloca un nou spatiu bibliotecii.


Sediu principal: 415200Beiuş, Str. Samuil Vulcan nr.14, tel. 025-
Responsabil de bibliotecă
Diana Naprodean (din 2017 - personal 2
                              ( 2010-2016       )  - Personal 4
Ciobanu Cornelia (din 2003-1010). Personal 5 .
Colecţii: 61167 vol.C&P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet


Biblioteca Orăşenească Ştei

(Fondată în 1959).Biblioteca funcţionează în Clădirea Casei de Cultură de la înfiinţare. În decursul anilor, pragul bibliotecii a fost trecut de unele personalităţi de seamă: Romulus Vulpescu, Nina Cassian, Adrian Păunescu, Alexandru Andriţoiu s.a. Biblioteca orăseneasca Ştei a colaborat şi mai colaborează cu scriitori bihoreni : Al.Andriţoiu, Al. Balaci, Ioana M.Petrescu, Nina Cassian, Radu Enescu, Al. Cistelecan.
In programul Biblionet din 2011.
In ultimii ani în urma renovării integrale a clădirii se desfasorara aici si activitati pe baza de voluntariat unde Asociaţia Speranţa pentru România participă împreună cu Dacian Kerestesi ca partener voluntar, la activităţi,atât în cadrul bibliotecii, cât şi în afara ei: ex- medalioane literare, recitaluri de poezie, expoziţii diverse, activităţi în cadrul „Şcolii de Vacanţă”.
In 2011 se inaugurează Mediateca Francofonă Gustav Flaubert,
În „Atelierele artistice” din cadrul bibliotecii, se organizeaza consultaţii cu privire la desen, pictura, grafica, arta decorativă
În domeniul IT , se fac minicursuri de initiere pentru utilizatori.

Sediu principal: 415600 Ştei, str. Cuza Vodă nr.11 tel. 0259 332 462
Responsabil de bibliotecă: nu este.
Persoană de contact: bibliotecar- Marina Petrila
Personal 2 (2spec) .
Colecţii: 31415 vol. C&P,81 AV
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program:
Luni-vineri:8.00-16.00
Sâmbăta:8.00-12.00
Duminica:9.00-13.00


Biblioteca orăşenească „ Al. Andriţoiu” Vaşcău
update 2017- nu a mai fost repusa in functiune dupa renovarea spatiului initial

(Fondată în 1933) Informaţia referitoare la înfiinţarea unei biblioteci publice ne vine din 1933 dintr-un proces verbal al Despărţământului Astra al Vaşcăului, când bibliotecarul Valter Brătescu prelua în custodie trei biblioteci locale . În decursul anilor biblioteca a avut o activitate sporadică şi diferite locaţii. Sediul actual al bibliotecii este în clădirea primăriei Vaşcău în centrul oraşului. Din anul 2000 bibliotecii i se atribuie numele poetului Alexandru Andriţoiu.


Din 2012 , Cladirea care adapostea biblioteca intra in renovare si nu mai functioneaza , cartile fiind mutate intr-uo cladire periferica in oras.

Sediu principal: 415800 Vaşcău Piaţa Unirii nr.75
Responsabil de bibliotecă: Denisa Maria Morar (din 2001-2012).
Colecţii: 22411 vol.C&P .
Servicii: Servicii tradiţionale


Biblioteca orăşenească Nucet

(Fondată în 1956). Este o bibliotecă înfiinţată odată cu declararea localităţii oraş. Poziţionată în centrul oraşului, în clădirea casei de cultură, biblioteca asigură serviciile de lectură pentru cei aproximativ 2500 de locuitori ai oraşului. In programul Biblionet din 2012
In 2011 are loc renovarea integrala a bibliotecii iar in 2012 biblioteca aplica la seria a patra a proiectului Biblionet.Se incearca accesarea si a altor fonduri mici pentru biblioteci

In 2017 intra in programul Code Kids


Sediu principal: 415400 Nucet, str.Crişului nr. 13
Responsabil de bibliotecă: Din 2012- Talida Bitea Personal 1 (1 spec) .
Andrău Lucreţia (din 1990-1009).
Colecţii: 20302 vol. C&P.
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunei Budureasa


Are sediu propriu .In 2009 biblioteca este renovata, reorganizata si in urma concursului pentru angajare pe post biblitoeca revine la viata in context nou.Acutalmente se defasorara multe activitati in parteneriat cu scoala. In programul Biblionet din 2010
In 2017 intra in proiectul Code Kids

417100 nr.15 Budureasa
Bibliotecar: Bibliotecar din 2010 Laza Anca: 1 norma
Maria Goina (din 1996-2008). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 7956 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2010 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunală Căbeşti(Fondată în 1954.) Colecţia este reevaluată în 1966 şi are loc o fluctuaţie de responsabilitate, biblioteca trecând în decursul anilor din tutela primăriei în a şcolii şi invers. Din 1990 activitatea este reluată în clădirea căminului cultural, în două camere . Una din personalităţile locale de care biblioteca îşi va lega numele este poetul ţăran Miron Abrudan.In 2012 se fac investitii si imbunatatiri in asteptarea echipamentelor din proeictul Biblionet , in seria a cincea in 2013.


In 2007 cu Fericel Florian

417125 str.Principală nr.12, Căbeşti
Bibliotecar: - Lezeu Ana- din 2013
Biblitoecar: Fericel Florian (din 1996 pana in 2010).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 3916 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2013 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunlă Căpâlna

(Fondată în 1968.) Primele locaţii au fost în incinta căminului cultural, şi apoi în incinta grădiniţei din anii 1970. Din 1975 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în căminul cultural Căpâlna. In 2009 biblioteca a fost complet renovata si odata cu echipamentele din proeictul Biblionet 2009 a devenit din nou centru de interes pentru locuitorii comunei.

417130 nr.115, Căpâlna
Bibliotecar: Brânda Felicia (din 2003).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 7259  vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunală Cărpinet

(Fondată în 1961.) Biblioteca funcţionează în centrul comunei, în clădirea grădiniţei.In 2010 biblioteca a fost complet renovata si deschisa festiv odata cu primirea echipamentelor din proiectul Biblionet. In programul Biblionet din 2010.Exista proeicte culturale interesante la nivelul comunitatii , mai putin activitate de biblitoeca.

417135 , nr.80, Cărpinet
Bibliotecar: Camelia Viorica Micula (din 2004) Personal:1/2 (1/2 spec.).
Colecţii: 10649 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Ceica

(Fondată în 1965.)Până în 2001 biblioteca a avut un spaţiu propiu lângă primăria comunei Ceica. Din 2001 este mutată în clădirea căminului cultural şi îsi încetează activitatea. Totul e păstrat în conservare în aşteptarea unor vremuri mai bune..Pentru accesarea proeictului Biblionet, in 2011, biblioteca se reorganizeaza intr-o anexa a gradinitei.Cartea din caminul cultural este selectata si transportata in noua locatie care beneficiaza de renovari minime.
Exista un proiect de renovare totala a caminului cultural ( 2013) unde biblioteca se va muta inapoi dupa terminarea lucrarilor.
Adăugaţi o legendă

417155 , nr.76, Ceica
Bibliotecar: Hule Valentina
Colecţii: 7942 vol. C& P
Servicii Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2011 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunei Cociuba Mare


Biblioteca comunei Dobreşti


(Fondată în 1962.) Biblioteca a avut primul sediu în clădirea căminului cultural. Fiind o zonă minieră dezvoltată, în anii 1970, biblioteca a avut filiale în satele: Cornişeşti, Lunca Sprie şi Hidişel. Din 1999 biblioteca se mută în clădirea noii primării din Dobreşti, unde are un spaţiu adecvat şi condiţii bune. In programul Biblionet din 2009


417240 nr. 516, Dobreşti
Bibliotecar: Dorina Haidău (din 1983). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 10855 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in programul Biblionet -4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca Comunala Draganesti


(Fondată în 1962.) Biblioteca a avut primul sediu în clădirea căminului cultural. Pana in anul 2012 biblioteca comunală a fost mai mult închisă. In programul Biblionet din 2012

417250 nr. 37, Drăgăneşti
Bibliotecar: Ionuţ Ţirban din 2012
Colecţii: 4762 vol.C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca Comunala Dragești
update 2018- In comuna s-a desfiintat biblioteca publicaBiblioteca comunală Finiş


(Fondată în 1957.) Are ca primă locaţie o clădire lângă căminul cultural din localitate. În 1995 biblioteca e mutată lângă primăria comunei Finiş. Închisă între anii 1997-2004, biblioteca se redeschide în sediul şcolii cu clasele 1-4.
In 2012 biblitoeca este renovată integral , acum are un spatiu extraordinar de atractiv pentru toate persoanele din comunitate. In programul Biblionet din 2011.Schimbarea bibliotecarului, reduce sansele unei activitati normale datorita dezinteresului pentru profesie a acestuia.

417265 nr.438, Finiş
Bibliotecar: Anca Budău (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Din 2011 Cristian Sarba
Colecţii: 5800 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2011 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Bibibioteca comunală Holod


(Fondată în 1956.) Cu ajutorul bibliotecii comunale, s-au înfiinţat puncte de lucru între anii 1970 - 1976, în localităţile aparţinătoare comunei: Lupoaia, Dumbrava, Dumbrăviţa, Hodiţ, Forosig, Vintere şi Valea Mare. Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural, s-a mutat apoi în clădirea Şcolii Generale, iar din 1999 a fost mutată din nou în clădirea căminului cultural. In 2013 exista un proiect pentru o cladire care va fi centrul cultural al comunitatii, si va adaposti si biblitoeca.Pana atunci acitivitatile se desfasoara in spatiul foarte modest al bibliotecii. Din 2010 biblioteca este in Biblionet are, 4 PC cu acces Internet, şi este si punct PAPI
in 2015biblioteca se muta in gradinita pana la renovarea sediului.

417280 Holod.
Bibliotecar: Solomie Rodica Viorica (din 2005).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 9825 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : din 2010 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet 1PC, acces Internet, centru PAPI, fără soft,
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- mai ales copii


Lăzăreni
O cauză pierduta.
Poză din 2003.


Biblioteca comunei Pietroasa
Update 2019-  in comuna s-a desfiintat biblioteca publica.

Biblioteca comunală Pocola2019 -Biblioteca e inscrisa in proiectul Ora SA STIM
2017- biblioteca -sa muta tin spatiul scolii generale din localitate
 2013Actualmente biblioteca împarte spaţiul cu dispensarul comunal.


417375 nr.365,Pocola
Bibliotecar: Ana Maria Irimie (din 2005). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 5964 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale


Biblioteca Comunala Pomezeu


417380, nr.82 Pomezeu
Bibliotecar: Popa Costel (din 2010).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 6000 vol. C& P, in Biblionet din 2014
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriileBiblioteca comunei Răbăgani

(Fondată în 1963.) A funcţionat în şcoala veche din satul Răbăgani. În anii 1990 a fost mutată într-o clădire pe care o împarte cu dispensarul comunei. Spaţiul e primitor şi bine amenajat.
In 2010 biblitoeca se muta intr-o anexa nou renovata a primariei, dar in 2011 un incediu distruge apoape integral cladirea .
In 2012, biblioteca aplica torusi la proiectul Biblionet, pana la incheierea renovarilor calculatorele functioneaza intr-un spatiu al scolii.
Din 2015 biblioteca revine in conditii foarte bune in aceiasi locatie cu Primaria.
Biblioteca e beneficiara proiectului Cartile vin acasa inititat in cadrul targului de Carte Gaudeamus -2017


4171400, nr.197 Răbăgani
Bibliotecar: Costin Maria (din 2005).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 14311 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2012 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca Comunei Remetea


Update 2018- bibliotecar Nagy Csaby

(Fondată în 1960.) Primul sediu al bibliotecii a fost în căminul cultural apoi a fost mutată în şcoală. Biblioteca a funcţionat permanent.Comuna fiind localizată într-o zonă submonană pitorească, a fost, în anul 2004, parteneră la un proiect al Fundaţiei Ecotop din Oradea.
Din 2011 dupa pensionarea bibliotecarei postul este neocupat si biblioteca abandonata.

417410 Remetea
Bibliotecar: in 2013postul este neocupat
Diana Liana Domocoş (din 2005-2011). Personal :1/2 (1/2 spec.)
Din 2011 postul este neocupat
Colecţii: 10261 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Biblioteca comunei Rieni
2016- Comuna nu mai are biblitoeca publica


Biblioteca comunală Roşia


(Fondată în 1958.) Biblioteca funcţionează in clădirea căminului cultural.
In anii 2010-2011 cladirea a fost in renovare , iar biblioteca s-a redeschis la mansarda caminului cultural intr-un spatiu modern .
In colaborare cu scoala si primaria aici se desfasoara toate evenimentele importante pentru comunitate. In programul Biblionet din 2011
In 2017 biblioteca intra in Proiectul code Kids.

Bibliotecar: Daniela Gherlea (din 2007). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 2901 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2011 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunala Sâmbăta

La sugestia despărţământului Beiuşean , în 11 iunie 1900 se înfiinţează biblioteca Sâmbăta-Rogoz cu 64 de poziţii în registru. În 1948 avem în registre 101 cărţi şi 41 de cititori.
Actualmente biblioteca funcţionează în clădirea căminului cultural şi este în renovare , dar fondul de carte e îmbătrânit, vădind dezinteresul autorităţii locale.

O biblioteca moarta.


417455 , str. Principală nr.105, Sâmbăta
Bibliotecar: Cristian Pop (din 2003). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 7300 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Biblioteca Comunala Soimi
update 2018- biblioteca este in conservare_____________________________________________________________

Centru de asistenta metodica Oradea
_____________________________________________________________


Biblioteca comunală Borş


(Fondată în 1959.) De la înfiinţare, de bibliotecă s-au ocupat un mare număr de persoane, coordonarea fiind făcută când de primărie, când de şcoală. În perioada 1959-1987 au fost deschise puncte de lucru şi în satele învecinate: Santău Mare, Santău Mic, Sîntion. Din 1996 biblioteca funcţionează în clădirea vechii primării într-o sală modern amenajată.Activitatile cu publicul se dezvolta an de an. Oferă programe săptămânale pentru grupuri de copii, mame cu copii mici şi pensionari In programul Biblionet din 2009


417075 , nr.293, Borş
Bibliotecar: Batori Judit (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 5338 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program Luni-Miercuri şi Vineri 9.00-17.00,
Marţi şi Joi: 12.00-20.00,
Sâmbătă: 9.00-13.


Biblioteca comunală Ineul de Criş – In Husasaul de Cris

(Fondată în 1955.) În 1968 biblioteca îşi avea sediul în căminul cultural. În decursul anilor a fost preluată de şcoala locală, după revoluţie a revenit iar în subordinea primăriei. În ultimii 10 ani biblioteca a funcţionat intermitent şi nesatisfăcător. Acum (2008) i s-a rezervat un loc în căminul cultural unde urmează să fie mutată şi să funcţioneze în condiţii bune.

Biblioteca comunala Ineu

Transformarea reala are loc in 2013 cand comuna e confruntata cu initiativa preotului Ghitea Ioan de a organiza biblioteca in satul Husasaul de Cris , intr-o cadire a carei destinatie finala va fi centru cultural.In 2013 aplică la programul Biblionet.


417295 Ineul de Criş
Bibliotecar: Din 2013- Preot dr. Ioan Ghitea
Florica Şanta (din 2005-2008).Personal :1/2 (1/2 spec.)
Colecţii: 4210 vol.( in conservare)
Servicii: Servicii tradiţionale
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


Biblioteca comunală Nojorid

(Fondată în 1978) Prima informaţie in legătura cu satul Nojorid datează din anul 1229 sub denumirea de "Villa Irug", iar în 1319 sub denumirea de Irenugd. Locaţia iniţială a bibliotecii a fost o anexă a căminului cultural. Din 1994 biblioteca este poziţionată în centrul comunei lângă primărie. Fondul de carte învechit e din ce în ce mai puţin căutat şi localul lăsat în paragină.Oferta proiectului Biblionet (2009) a determinat autoritatea locala sa faca modificarile necesare pentru accesarea proiectului.
Acum in 2013 biblioteca are un public fidel, nu prea numeros, dar functioneaza in conditii bune.

417345 Nojorid
Bibliotecar: Crainic Maria (din 1995).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 6819 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriileBiblioteca comunală Oşorhei
update 2019- Biblitoeca este in conservare 
In 2014 biblioteca a fost mutata in mansarda primariei. Accesul utilizatorilor aproape imposibil.


(Fondată în 1940.) Prima locaţie a bibliotecii este şcoala în confesională romano-catolică, după care trece în căminul cultural reformat. Anii 1960 duc biblioteca în sediul primăriei vechi, apoi în şcoala veche. În anii 2000-2007 biblioteca se găseşte într-o anexă a primăriei, în condiţii improprii de funcţionare.In 2009 biblioteca a fost reorganizata intr-un spatiu cochet , renovat, curat, dar mult mai mic decat necesarul pentru adapostirea intregii colectii. A fost operata o selectie mare in colectii.


Bibliotecara a trecut pe alt post in primarie.

417369 str.Principală nr.71, Oşorhei
Bibliotecar: Ramona Deak (din 2006).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 3240 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile


poza din 2003Biblioteca comunală Săcădat
update 2010- Comuna nu mai are biblitoeca publica 

Din 2005 biblioteca se găseşte în clădirea şcolii. Mulţi ani biblioteca nu a funcţionat, supravieţuind doar ca depozit în clădirea primăriei.

417430 Săcădat
Bibliotecar: in 2013 fara bibliotecar
Daniela Caba (din 2005).
Colecţii: 12335 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionaleBiblioteca comunei Sânmartin

(Fondată în 1961.) Câteva locaţii prin care a trecut biblioteca de la înfiinţare sunt: Clubul din satul Haieu, UNCAP din staţiunea 1 Mai, căminul cultural din satul Haieu, şcoala din Sânmartin. Acum are un spaţiu generos în fosta primărie din Sânmartin .Din 2008 biblioteca este gazduita în noua primărie din Sânmartin, in sala de sedinte. In programul Biblionet din 2009
In 2017 intra in programul Code Kids

417125 str.Principală nr.12, Sânmartin
Bibliotecar: Florica Negrea (din 1996). Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 10224 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale Servicii moderne din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

 

poza din 2003


Biblioteca comunală Sântandrei(Fondată în 1966.) Biblioteca a funcţionat într-o veche clădire care acum este parohie catolică, a fost mutată în vechiul sediu al CAP-ului, apoi în incinta primăriei în spaţiul arhivei. Din 1996 până azi o găsim într-o clădire în curtea şcolii generale Sântandrei.
In programul Biblionet din 2009
Programe anuale:
Sa iubim de mici biblioteca jocuri pentru copii; puzle, integrame
· desenam, coloram si realizam colaje pe diferite teme;
• Citim, povestim, invatam sa descoperim lucruri noi din marile enciclopedii ale lumii Cunoasterea lumii dincolo de imaginatia noastra.

Colaborare cu fundatie ong. Program permanent pentru copii de etnie rroma si copii din familii defavorizate:
- ”Codul bunelor maniere” – cum sa ne comportam acasa si in societate
- Igiena cel mai important lucru pt. a nu fi marginalizati
- ”Ai carte, ai parte”- invatam sa citim si sa scriem pt. noi
• Invatam sa cunoastem cat ne este de util calculatorul. Miracolul scrierii pe un ecran, fara creion. Trimiterea unui mesaj oriunde, fara sa ne coste nimic si fara sa ne deplasam la un oficiu postal.

417515 , nr.452, Sântandrei http://bibliosintandrei.blogspot.ro/
Bibliotecar: Ramona Durdeu (din 2007).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 6885 vol., din care 6885 C& P
Servicii: Servicii tradiţionale, Servicii moderne : din 2009 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Biblioteca comunală Tileagd

Update  2019- biblioteca a fost mutata in caminul cultural. Este in conservare.

(Fondată în 1966.) Locaţia iniţială a bibliotecii a fost într-o clădire de 100 de ani. În 1968 cărţile au fost transferate în căminul cultural. Din 2000 biblioteca primeşte un spaţiu renovat care aparţinuse Băncii Agricole din localitate.In ultimii ani- 2010- 2013 spatiul se degradeaza continuu , este evident dezinteresul autoritatilor locale. In programul Biblionet din 2010.

417585 str.Trandafirilor nr.19, Tileagd
Bibliotecar: Domnica Matei (din 1995).Personal :1 (1 spec.)
Colecţii: 12055 vol. C& P
Servicii: Servicii tradiţionale. Servicii moderne din 2010 in Biblionet 4 PC, făra soft, conexiune Internet
Program – zilnic 8-16
Categorii de utilizatori- toate categoriile

Comuna Tileagd


Biblioteci care au fost sortite pieirii:

Biblioteca comunei  Balc   update 2019 -Comuna nu mai are biblioteca

 

Biblioteca comunei Boianu Mare
update 2019 -Comuna nu mai are biblioteca


Biblioteca comunei Buduslău
update 2019 -Comuna nu mai are biblioteca

Biblioteca a fost mutată în decursul anilor în satele comunei.Condiţiile actuale de funcţionare sunt improprii.

417555 sat Albiş , comuna Buduslău
Bibliotecar: Balla Erzsebet (din 1978). Personal :1/8 (1/8 spec.)
Colecţii: 10349 vol., din care 10349 C& P
Servicii: Servicii tradiţionale

Comuna Pietroasa
Comuna Rieni 
Comuna Suncuius

Comuna Viisoara
2019- in aceiasi stare in conservare.Comuna Dragesti

Comuna Balc


Comuna Cociuba Mare
Comuna Ciumeghiu

Comuna Boianu Mare 
Comuna Husasau de Tinca Comuna Auseu 
2019- in conservareComuna Sacadat 

Istoria Bibliotecii din Oradea, Județul Bihor, Provincia Crișana:


Ideea bibliotecilor populare a apărut în primăvara anului 1871, când Ministrul Cultelor a dat o dispoziție care-i obliga pe Conducătorii de Școli să strângă de la fiecare copil înscris Bani, pentru înființarea și apoi dezvoltarea bibliotecilor școlare, urmând ca ele, cu timpul, să devină publice, în patrimoniul școlii. Prin dispoziția din data de 5 martie 1908, Ministerul Instrucțiunii Publice a hotărât constituirea unui nucleu al bibliotecii publice orădene din fondul existent al „bibliotecii școlare comunale", iar pentru consolarea cadrelor didactice s-a prevăzut ca, în continuare, biblioteca să se îngrijească şi de achiziționarea cărților necesare perfecționării profesionale a acestora. Organizarea la Oradea a unei ședințe pe țară a Asociației muzeelor si bibliotecilor din data de 8 octombrie 1911, s-a deschis Biblioteca Publică a orașului Oradea, la data de 23 septembrie 1911. Până în data de 14 septembrie 1912, biblioteca funcționa pe Strada Spiru Haret , în fosta clădire a Gimnaziului de băieți. În data de 20 aprilie 1912, s-a constituit comisia de coordonare a activității bibliotecii, compusă din 22 membri în frunte cu primarul Rimler Károly ca președinte, dr. Thury Lázló președintele senatului școlar, vicepreşedinte, dr. Adorján Armin, vicepreședinte al senatului şcolar, referent, Réz Mihály director-supraveghetor şi Bodnár János bibliotecar custode. Prima Clădire unde a funcționat biblioteca se găsea pe strada principală a orașului şi se compunea din 4 săli închiriate pe 6 ani, cu suma de 1.800 coroane, unde a rămas până în anul 1915, fiind inaugurat în data de 14 septembrie 1912, în prezenta comitului suprem al comitalului, Hlatky Endre, şi a altor persoane oficiale. În cele trei luni şi jumătate ale anului 1912, biblioteca a fost frecventată de 11.456 cititori, care au citit 11.824 cărți, ceea ce înseamnă 105 cititori pe zi, cu 109 cărți împrumutate. După o perioadă în care Biblioteca fost închisă, la începutul lunii septembrie 1914 Biblioteca publică a orașului s-a redeschis, primind în fondurile ei şi cele 2.000 de volume ale Asociației medicilor si farmaciștilor din Oradea. Între anii 1915 şi 1920, Biblioteca se află în imobilul situat în Strada Iosif Vulcan şi Piața Libertății. În primul trimestru al anului 1915, activitatea Bibliotecii orădene, este deosebit de bogată, în luna iulie sediul se mută în clădirea Rimanóczy, de pe actuala Strada Libertății, unde dispunea de 4 camere mari spre stradă şi 2 spre curte. În anul 1916, spațiul bibliotecii dispunea de o garderobă, o sală de ședințe, o cameră memorială „Szigligeti”, o sală de lectură pentru maturi, una pentru tineret şi două depozite pentru fondul de carte. Acest fond se ridica la sfârșitul anului 1915, la un total de 13.743 volume, iar la sfârșitul anului următor la 15.831 volume, Biblioteca primea, prin abonament sau ca drept ce i se cuvenea din calitatea de membră a unor asociații care editau publicații, un număr de 57 periodice. De-a lungul timpului numeroase clădiri au găzduit Biblioteca şi între anii 1920-1940 aceasta îşi avea sediul pe Strada Leontin Sălăjan, actuala clădire în care se află cantina Primăriei Oradea, între decembrie 1940 şi noiembrie 1944 este situată pe Strada Avram Iancu, iar între noiembrie 1944 şi august 1949 se găsește pe Strada Mihai Eminescu. În actualul sediu al Episcopiei Greco-Catolice a funcționat Biblioteca mai mult de jumătate de veac, între anii 1951-2006. Astăzi se găsește pe Strada Armatei Române din Oradea.


 Strada Leontin Sălăjan, actuala strada a Primariei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Care este parerea ta?

Sezatoare in mai

 Se apropie finalul  anului de sez[toare la bibliotecă. Ultima întalnire în 28 iunie va fi un eveniment în care vom face o mică paradă a  mo...

Wikipedia

Rezultatele căutării