30 mai 2019

Grădinița iKids Oradea la filiala Dacia

               Mészáros Zsuzsanna si Badragan Ioana sunt două doamne deosebite care lucrează cu copii educați în pedagogia Montessori la grădinița iKids Oradea. Azi ne-au făcut o vizită împreuna cu grupa de copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani.
               Este important de spus că o grupă are mult mai puțini copii decât în educația clasică. Deci interacțiunea dintre copii, respectiv dintre copii și doamnele educatoare este mult mai strânsă. Mai degrabă mi-au lăsat impresia unei familii mai mari, decât a unei grupe de copii de grădiniță. Cei mai mari au grijă de cei mai mici, având niște responsabilități care îi ajută să fie mai atenți, mai grijulii, mai precauți. Extrem de curioși, deschiși, puși pe joacă, dar și foarte ascultători atunci când îi captivează subiectul. Le-am prezentat câteva dintre enciclopediile Larousse: Spune-mi... UNDE ?, Spune-mi... Când ?, Spune-mi... DE CE ?
             Am încercat să înțelegem cum se propagă sunetul, folosind o metodă mai rudimentară, ajutându-ne de două pahare de plastic și a unui fir perfect întins.
            Abia așteptăm viitoarea vizită, pentru că ne-am promis că vom repeta experiența.

29 mai 2019

Ora saSTIM la Chislaz in luna mai

O nouă activitate din programul „Ora să ȘTIM” , prezentată de către doamna educatoare Andrea Megyesi, gradinarilor de la GPN Chislaz, Scoala Gimnaziala nr. 1 Chislaz, comuna Chislaz, județul Bihor. În această/aceste activități sunt prezentate , citite, răsfoite ,cărțile dăruite bibliotecii Chișlaz din partea „Asociației Ovidiu”.
Domnișoarele Frizzle ai Bibliotecii Chișlaz, care ne-au împărtășit nouă și copiilor, elevilor și grădinarilor, lucruri care mai de care fascinante, datorită magicului autobuz școlar.În activitatea a 15 a , a programului „Ora sa STIM” , a fost prezentată cartea „La plimbare prin junglă” , de către doamna educatoare Andrea Megyesi grădinarilor de la GPN Chislaz, comuna Chișlaz, județul Bihor. Cartea a fost dăruită într-un pachet cu alte cărți interesante ,de către „Asociația Ovidiu” bibliotecii Chișlaz.
Copiii au fost fascinați de cele văzute în carte deoarece ,fiind din mediul rural, nu au văzut animale sălbatice, ci doar la tv dar cu ajutorul cărții , au putut să vadă și să învețe multe lucruri despre aceste animale exotice.
În 14 a activitate la Biblioteca Chislaz, a fost vorba despre cartea:„Cu toții au văzut o pisică” cu „ mustăți, urechi și gheare” , aceeași pisică, sub diferite forme, depinde cine a văzut-o„un copil, un câine, o vulpe, un pește, un șoarece ș.a.md., până ajunge să-și vadă propria reflexie.

A 13 a activitate la Biblioteca Chișlaz, a fost vorba despre cartea :„Luli și căsuța din copac” , prezentată de asemenea , de către doamna învățătoare , Emilia Beteg , elevilor de la Școala nr 2 Poclușa de Barcău, județul Bihor.


În a XII a activitate la Biblioteca Chislaz, a fost prezentată cartea: „Autobuzul magic, să explorăm simțurile”, elevilor domnișoarei ”Frizzle” , Emilia Beteg ,de la Școala nr. 2 Poclușa de Barcău, Comuna Chișlaz, județul Bihor, care au un autobuz școlar foarte neobișnuit, care se poate transforma în „moduri neașteptate”
A XI a activitate a proiectului Ora să „ȘTIM” a fost prezentată de către doamna educatoare Andrea Megyesi , grădinarilor de la GPN Chișlaz , Școala Gimnaziala nr 1 Chișlaz , județul Bihor.
Este vorba despre cartea „Ursule brun,ursule bun, ce vezi acolo? Hai să-ți spun!” , ilustrată , în care copiii au învățat culorile, despre animale și alte viețuitoare cu ajutorul „ursului brun, ursului bun”

VICTOR ONIŞOR (1874 - 1932) Juristul şi profesorul. Monografie istoric


             A aparut recent la Editura Canon din Bistrita, teza de doctorat a colegei noastre Luminita Moga. O felicitam pentru efortul depus si va lasam sa va faceti o imagine asupra personalitatii complexe a juristului si profesorului Victor Onisor prin intermediul Argumentului lucrarii
               Un nume nou în istorie, ca în oricare alt domeniu al culturii scrise, se obţine greu,se plămădeşte cu efort, iar profesorul Victor Onişor nu face excepţie de la regulă. Născut pe plaiuri năsăudene, în Zagra la 19 iunie 1874, fiul unei familii de ţărani fruntaşi, Ion şi Ana, student la Budapesta, dobândeşte o solidă formaţie intelectuală printr-un contact nemijlocit cu ştiinţa europeană, ajunge mai apoi avocat destoinic, profesor admirat de studenţi, un om politic important al Partidului Naţional Român. A debutat în viaţa publică încă de pe vremea studenţiei, în anul 1894, în momente de efervescenţă politică naţională pentru românii din Austro-Ungaria, participând la acţiunile prilejuite de evenimentul Memorandumului.
                    Personalitate marcantă a vieţii politice, militare şi culturale a Năsăudului, şi-a finalizat studiile la Budapesta în anul 1901 şi s-a reîntors la Bistriţa unde a profesat meseria de avocat. Pe lângă avocatură a îmbrăţişat cariera politică pronunţându-se cu vehemenţă împotriva pasivismului politic. A fost un membru marcant al Partidului
                   Naţional Român din Transilvania, participând la alegerile locale din 1906, 1908, 1910 şi
1919.A acţionat în slujba intereselor naţiunii române. Victor Onişor s-a pus în slujba poporului român, în special al năsăudenilor, apărând interesele lor în faţa sistemului juridic austro-ungar discriminatoriu. Astfel, în anul 1903 va edita „Revista Bistriţei”, cu scopul de a aduna „pe toţi oameni de bine din împrejurimea aceasta ... doritori de progres şi concentrarea vieţii româneşti pe tărâm social, economic şi cultural”
             Pentru meritele sale deosebite a fost ales membru al Comitetului Executiv al P.N.R. În această calitate, Victor Onişor, în luna octombrie a anului 1918, a participat la şedinţa istorică a Partidului Naţional Român din 12 octombrie 1918 de la Oradea, iar la 1 decembrie 1918 a participat la Alba Iulia la înfăptuirea Marii Uniri, fiind delegat al Năsăudului.

                  În anul 1919 a fost ales deputat de Năsăud în Adunarea Constituantă a României. După realizarea dezideratului unităţii naţionale, în perioada 4 decembrie 1918 – aprilie 1920 a făcut parte din Consiliul Dirigent, fiind secretarul general al Resortului
Afacerilor Interne, colaborator de bază al lui Iuliu Maniu. 

După actul de Unire de la 1 Decembrie 1918, Victor Onişor a făcut parte din elita intelectualităţii, şi a fost chemat să preia o funcţie importantă în cadrul Consiliului Dirigent, fiind desemnat secretar general al Resortului de Interne. Această funcţie îi va permite să contribuie la organizarea administrativă a României Întregite, prin proiecte de legi, ordine circulare, regulamente publicate în Gazeta Oficială a Consiliului, absolut necesare în acel moment. A avut un rol decisiv tocmai datorită pregătirii sale ştiinţifice deosebite, precum şi a abilităţilor de bun organizator, fiind foarte meticulos. A organizat legislaţia privind funcţionarii publici, considerându-i decisivi în bunul mers al societăţii.
              Demne de menţionat sunt preocupările sale în domeniul administraţiei publice, modul în
care a acomodat legislaţia Transilvaniei cu cea a Vechiului Regat. Fiind un specialist în dreptul administrativ, având funcţia de secretar al Consiliului Dirigent, a fost omul din umbra lui Iuliu Maniu, iar uneori chiar l-a înlocuit. Experienţa practică dobândită ca avocat, interesul permanent pentru limba română, articolele publicate în gazetele locale şi naţionale l-au recomandat şi l-au impus
în faţa Consiliului Dirigent. În perioada imediat următoare (şedinţa din 22 septembrie1919 – n.n.), prin Ordinul 1512 a fost numit profesor titular la Facultatea de Drept administrativ şi financiar a Universităţii din Cluj, începând cu data de 1 octombrie 1919.
            A fost preocupat de istoria dreptului românesc, publicând în anul 1923 „Tratatul de drept administrativ român”.Devenind profesor de drept administrativ şi financiar la Universitatea „Ferdinand I” din Cluj, unde va fi iubit şi apreciat de studenţi, între anii 1922 - 1923; 1928 - 1929 va
fi decan al Facultăţii de Drept. Activitatea de profesor s-a împletit în mod fericit cu cea de autor al unor studii importante de specialitate, cum ar fi: „Tratatul de drept administrativ român (1923)”, „Istoria dreptului român”, „Legiuirea ţării noastre”; în anul 1931 a publicat un studiu critic intitulat: ”Venitul naţional, reforma monetară şi criza economică specială din România


 REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
VICTOR ONIŞOR (1874 - 1932)
Juristul şi profesorul. Monografie istoric

CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………………………….….5
CAPITOLUL I. SCRISUL ISTORIC DESPRE VICTOR ONIŞOR…………………………………8
CAPITOLUL II. FAMILIA ŞI ŞCOALA
II. 1. Familia………………………………………………….…………..…………………….…..13
II. 2. Studiile primare, gimnaziale şi universitare………………………………………….…..…..18
II. 3. Afirmarea tânărului student în mişcarea naţională………………………………….……..…24
CAPITOLUL III. AVOCATUL MILITANT NAŢIONAL
III. 1. Membru al Partidului Naţional Român…………………………………………….…….…29
III. 2. Activitatea publicistică în slujba afirmării naţionale...............................................……...…35
III. 3. Traducător şi culegător de folclor ..........................................................................................69
CAPITOLUL IV. IMPLICAREA POLITICĂ ÎN REALIZAREA ŞI CONSOLIDAREA UNIRII DE
LA ALBA-IULIA
IV. 1. Victor Onişor în anii Primului Război Mondial………………………………………….…79
IV. 2. Participarea la organizarea Adunării de la Alba-Iulia………………………………………82
IV. 3. Membru al Consiliului Dirigent…………………………………………………….……….99
CAPITOLUL V. ÎNTRE CATEDRA UNIVERSITARĂ ŞI POLITICĂ
V. 1. Întemeietor şi consolidator al Facultăţii de Drept a Universităţii Daciei Superioare...…....107
V. 2. Specialist în drept administrativ şi istoria dreptului românesc.........................................…115
V. 3. Victor Onişor în vâltoarea vieţii politice interbelice...........................................………….143
CAPITOLUL VI. URMAŞII FAMILIEI VICTOR ONIŞOR
VI. 1. Afirmare profesională……………………………………………………………………157
VI. 2. Destinul descendenţilor direcţi ai lui Victor Onişor......................………………………159
CONCLUZII………………………………....…………………………………………………………165
BIBLIOGRAFIE……..…………………………...…………………………………………...……….170
ANEXE………………………………………....………………………………………………...……..179

Invitatie- iunie


28 mai 2019

BiblioTech - Targul de stiinta de la bibliotecaLa initiativa clubului STEM Club Oradea, proiect al Asociatiei Learning Communities, coordonat de Hardut Marius si ununi  grup de voluntari internationali la Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" s-a organizat in 24 si 25 mai 2019   Targul de Stiinta BiblioTech.

Pentru Biblioteca Judeteana a fost al treilea targ de stiinta organizat in ultimii doi ani , acesta din urma facand  parte din proiectul '' STEM Education for Responsible Citizenship in EU'', avand finantare Erasmus+.

 Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" a participat cu propriile proiecte de stiinta- proiectul Code Kids  si proiectul Ora Sa STIM ambele initiate si finantate de Fundatia Progress si care se adreseaza copiilor  intre 6 si 14 ani din mediul rural.

Un alt partener ,  Fundația Comunitara Oradea, a invitat la Targ toate proiectele STEM finantate prin fondul Stiintescu.

 Organizat pe parcursul a doua zile, targul s-a bucurat de un mare interes din partea comunitatii locale.In jur de 400 de persoane au vizitat standurile si au participat la experimentele interactive.
Prima zi, vineri, vizitatori au fost mai mult utilizatorii bibliotecii si clase care au venit in vizita impreuna cu profesorii.
Sambata in schimb a fost un flux constant de vizitatori, parinti cu copii de diferite varste.
Cuvintele de ordine au fost experiente STEM , joc , distractie...

(STEM = Stiinta, Tehnologie, Inginerie- Engeneering, Matematica)

In imagini va invitam sa urmariti desfasurarea evenimentului.

Anca Potre , bibliotecar la Biblioteca Scolara Sanmartin promovand proiectul Ora sa STIM- lectura STEM  insotita de mici experimente stiintifice.

Ora sa STIM se deruleaza in 10 biblioteci rurale si urbane mici din Bihor, si in cele 4 filiale ale Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai .(Nucet, Madaras, Astileu, Sanmartin, Chislaz, Pocola, Lugasu de jos , Holod, Santandrei, Alesd)


Gazde ale Targului din partea bibliotecii judetene au fost Monica Daraban si Paul Zot.Clubul Code Kids din comuna  Astileu a prezentat    bratul hidraulic, 
coordonator de club bibliotecar Bogdan Nicoleta.

Proiectul Code Kids  mai complex Voluntarii din proiectul '' STEM Education for Responsible Citizenship in EU'', alaturi de STEM Club oradea coordonat de MariusHardut au prezentat experimente, demonstratii si jocuri STEM.
Clubul Robo Dojo  al Colegiului National Teodor Nes din Salonta  care a prezentat kituri de dezvoltare Arduino si Raspberry Pi.

Clubul Robotics Championship din Oradea apartinand Universitatii Oradea, este clubul care organizeaza cea mai mare competitie de robotica din vestul Romaniei.


Au fost prezenti Clubul Modus Vivendi al Colegiului National Mihai Eminescu Oradea . Clubul de robotica a participat la FTC- First Tech Challenge ca una din echipele de top in concursul international.
Competiția de robotică BRD,  First Tech Challenge Romania este o competitie internationala , România fiind pe locul 3 la nivel mondial după SUA și China.

Ziua a doua


Echipa de la Colegiul National Octavian Goga - Marghita- Fahrenheit 451, a prezentat experimente de fizica si chimie .Astroclub Meridian Zero , club de astronomie a prezentat proiectul "Calatorie prin univers "
Micul astronaut imbratisat de unul din voluntarii proiectului Erasmus.Robo Code , club de robotica si IT de la Liceul Teoretic Aurel Lazar a fost prezent si vineri si sambata.

Clubul Coderdojo Oradea al Universitatii Partium a  prezentat satelitul CanSat 

Un alt punct de atractie a fost Escape Room , locul de gasire a indiciilor si de rezolvare a unor probleme contracronometru.
Sezatoare in mai

 Se apropie finalul  anului de sez[toare la bibliotecă. Ultima întalnire în 28 iunie va fi un eveniment în care vom face o mică paradă a  mo...

Wikipedia

Rezultatele căutării