31 decembrie 2011

Fudatia Culturală de pe langa Biblioteca ”Gheorghe Sincai” Oradea

SCOPUL,OBIECTIVELE SI DURATA FUNDATIEI

Art.4.Stiut fiind ca ,din punct de vedere social, pe termen mediu si lung, cea mai benefica investitie este in cultura si invatamant.
            -scopul Fundatiei este sa sustina financiar si organizatoric bibliotecile publice in general si BIBLIOTECA “GHEORGHE SINCAI” ,in special, pentru dezvoltarea activitatilor culturale specifice de biblioteca, in sensul investigarii  si stimulariii interesului pentru cultura la toate categoriile populatiei, al adaptarii bibliotecii la mutatiile sociale, economice si politice pe care le parcurgem la cumpana dintre milenii.
            -sa ajute la transformarea bibliotecii in centru de informare a comunitatii pe care o serveste;
            -sa sustina educatia permanenta, indiferent de varsta ,religie, etnie, sex sau profesie.
            -sa contribuie la integrarea sociala a categoriilor sociale defavorizate, persoane in varsta sau handicapate.
            - sa contribuie la perfectionarea si pregatirea cadrelor din bibliotecile publice.
            -sa cultive la bibliotecari, principiul apartenentei la un grup important din punct de vedere social, sentimentul participativ al fiecarui lucrator, unitatea de actiune in biblioteca.
            -sa promoveze si a mediatizeze imaginea bibliotecii si conditia profesiunii de bibliotecar,de prea multe ori marginalizate,contribuind si in felul acesta la prezenta active si benefica a institutiei in peisajul socio-cultural.

Art.5.Obiective
            -prin atragerea de sponsori,dar si prin intermediul unor activitati aducatoare de venituri, in conditiile legii sa contribuie financiar la achizitia de carte,abonamente periodice achizitia de aparatura si mobilier specific, pregatirea si perfectionare a bibliotecarilor, premii pentru concursurile organizate in biblioteca si –ulterior- stimulente ,a jutoare si burse pentru bibliotecari;
            -sa diversifice serviciile bibliotecii prin editarea de ghiduri, pliante, almanahuri, periodice si publicatii privind educatia permanenta a adultilor, pregatirea , perfectionarea bibliotecarilor, care au si calitatea ca pot atrage sponsorizari prin reclama. Totodata se vor adauga serviciile de multigrafiere, expertizarea, conservarea si restaurarea publicatiilor, inclusive pentru populatie,legatorie de carte pentru populatie, turism cultural, spectacol  literar- culturale, activitati de tipul cafenelelor literare, activitati promotionale,  activitati de librarie, anticariat si altele, toate aceste activitati desfasurate in limitele statutului sa de fundatie non-profit.
            -sa ajute prin mijloace specific pe care le utilizeaza, persoanele handicapate,cele in varstanice le apartin  unor categorii sociale defavorizate in scopul integrarii lor sociale, a ridicarii  niveluluilor de instructive si cultura.
            -sa desfasoare in folosul bibliotecii activitatea de marketing si de promovare a serviciilor de biblioteca in special si a cartii in general.

Art.6. Fundatia se constituie pe perioada nelimitata.

CAPITOLUL IV
MEMBRII FUNDATIEI
Art.13.Membrii fundatiei pot fi persone care sunt de acord cu prevederile statutului si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea obiectivelor si scopului Fundatiei.Poate deveni membru , orice persoana fizica, indifferent de profesie, religie ,nationalitate, cetatenie,origine sociala, care indeplineste conditiile prevazute de Statut si isi manifesta expres  aceasta vointa printr-o adeziune scrisa.
Art.14.Membrii Fundatiei au urmatoarele drepturi:
-sa participe la actiunile Fundatiei si sa faca propuneri in  Adunarea Generala
-sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Fundatiei
-Art.15.Membrii Fundatiei au urmatoarele obligatii:
-sa respecte prevederile Statutului si sa aplice hotararile organelor de conducere;
-sa achite o taxa anuala sub forma de cotizatie;
-sa contribuie material si moral la initierea ,desfasurarea si realizare ascopului Fundatiei;
Art.16.Calitatea de membru al Fundatiei se pierde:
a)la cerere
b)prin excludere in urmatoarelecazuri:
                        -producerea, prin activitate proprie, a unor prejudicii materiale sau morale Fundatiei;
                        -desfasurarea unor activitati ce contravin Statutului si hotararilor Consiliului Director;
                        -savarsirea unor fapte ce contravin legii si ordinii de drept;
                        -neparticiparea timp de un an la activitatea Fundatiei;

CAPITOLUL V
ORGANIZARE,CONDUCERE

Art.16.Fundatia are urmatoarele organe de conducere
-Adunarea Generala
-Consiliul Director format din : presedinte executiv, secretar si membru si este ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. In relatia cu tertii, fundatia este reprezentata de presedintele executiv.
Art.16.Adunarea Generala se intruneste o data pe an ,in adunare ordinara si ori de cate ori este necesar in adunare extraordinara.Convocarrea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, cu 15 zile inainte de desfasurare.In convocare vor fi precizate ora,  locul si ordinea de zi.
Adunarea Generala este statutar intrunita in prezenta a 2/3 din numarul membrilor Fundatiei.Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de participqanti se va stabili o noua data.
La a doua convocare, Adunarea Generala se considera a fi statutar constituita ,indiferent de numarul membrilor prezenti, cu dovada convocarii fiecarui membru, personal.
Hotararile Adunarii Generale se adopta cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti.
Sedintele sunt conduse de presedinte.
Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza in registrul special de catre secretar.
Atributiile Adunarii Generale:
                -alege Consiliul Director
                -analizeaza si aproba rapoartele intocmite si prezentate de catre Consiliul Director
                -aproba programele anuale de activitate
            -aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara
                -aproba afilierea Fundatiei la alte organisme nationale si internationale cu scop similar
                -face propuneri pentru modificarea si completarea Statutului
                -hotaraste infiintarea de filiale
                -aproba lichidarea Fundatiei.
Art.17. Consiliul Director:
Se compune din PRESEDINTE EXECUTIV,SECRETAR SI MEMBRU
Atributiile Consiliului Director :
                -aproba bugetul Fundatiei
                -aproba programul de activitate
            -aproba raportul anual de activitate
                -accepta donatiile si libertatile facute in favoarea Fundatiei
                -numeste si angajeaza personalul auxiliar
            -raspunde pentru activitatea contabila si financiara a Fundatiei.
Presedintele Consiliului Director prezideaza reuniunile si reprezinta Fundatia in relatia cu tertii.
Art.18.Filialele Fundatiei dispun de autonomie in adoptarea propriului plan de activitate si in gestionarea veniturilor si cheltuielilor proprii. Relatiile cu tertii sunt vizate de Consiluil Director al Fundatiei.
Art.19.Fundatia accepta sa reprezinte in numele ei proiecte initiate atat de catre membri cat si de catre terti , in urmatoarele conditii:
            -Initiatorii proiectului care obtin sponsorizarea se oblige sa prezinte la finalul proiectului un dosar cu absolut toate cheltuielile efectuate impreuna cu actele justificative aferente. ACEST DOSAR VA ajunge la contabilul Fundatiei care,la finalul anului,trebuie sa prezinte evidenta contabila organelor fiscale.Raspunderea financiara apartine in totalitate  celui care implementeaza proiectul si foloseste in acest scop finantarea obtinuta.
Art.20.Se numeste presedinte executiv D-na Pantea Delia, care preia stampila si dreptul de a reprezenta Fundatia impreuna cu toate drepturile si obligatiile aferente.
Art.21. Membrii Adunarii Generale sunt:
1.Barna Mariana
2.Boga Adelina
3.Deac Vasile
4.Ghiurau Lucia
5.Marinescu Flavia
6.Pantea Lucia
7.Petca Georgeta
8.Petronie Mirela
9.Rusneac Doina
10.Varga Rozalia 

rapoarte financiare

29 decembrie 2011

Darul de Crăciun al copiilor de la Şcoala Mierlău

Aşa cum ne-au promis, copiii din clasele a II-a şi a IV-a de la Şcoala generală nr. 8 din Mierlău, au sosit miercuri, 21 decembrie 2011, în vizită, la filiala noastră, să ne colinde, ajungând la noi cu ajutorul microbuzului şcolii. Ei au venit pregătiţi pentru această vizită, ne-au cântat aproximativ cinci colinde acompaniaţi sonor de muzica ce răsuna din c.d.-player-ul adus de învăţătoarea lor, Mate Alina.
Apoi a urmat o prezentare din partea copiilor a unor felicitări şi ornamente de Crăciun făcute manual de ei la şcoală, iar câteva ne-au fost dăruite nouă. După care curiozitatea şi exuberanţa copiilor şi-a spus cuvântul, trebuind să răspundem la felurite întrebări. De asemenea le-a trezit curiozitatea şi tehnica din dotare, mai ales faptul că puteau vedea toată biblioteca pe monitorul sistemului de supraveghere.Curiozitatea lor faţă de cărţi a fost legată mai ales de cărţile de aventură, cărţile lui Jules Verne, Fenimore Cooper, Karl May, apoi au început să ne întrebe de daci şi romani, despre armata romană, mai ales că la şcoală chiar au terminat această temă pe care doamna învăţătoare le-a predat-o. Fiind în domeniu, nu ne-a fost greu să aducem exemplificări şi argumentări practice.
Într-un final, am stabilit împreună cu copiii, ca deviza noastră la toate întâlnirile pe care le vom mai avea să fie versurile marelui poet Tudor Arghezi : 
"Carte frumoasă cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş cumpănită; 
Eşti ca o floare anume înflorită
Mâinilor mele care te-au deschis". 
Ne-au dăruit felicitări făcute de ei manual la şcoală, cu dedicaţie, apoi fiecare ne-a prezentat desenul făcut de el, expus în cadrul expoziţiei  După care ne-am luat rămas bun, microbuzul ajungând în faţa filialei, la o nouă revedere în ianuarie, când ne vor prezenta: O mare prietenie - Eminescu şi Creangă, făcând lucrări cu teme din poveştile lui Creangă şi poeziile lui Eminescu.
Filiala Decebal urează tuturor cunoscuţilor şi colaboratorilor un călduros La Mulţi Ani, să nu ne uitaţi şi să ne vedem cu bine în noul an. 

28 decembrie 2011

“Împreună împotriva violenţei”.


La Biblioteca Comunală Mădăras zilele de 6 şi 8 decembrie 2011 au fost dedicate lucrărilor de atelier şi discuţiilor pe tema “Împreună împotriva violenţei”.
            Împreună cu cei 40 de copii care participă la repetiţiile de la dansuri populare am colorat imagini de Crăciun, imagini de iarnă şi am confecţionat câteva ornamente pentru brad.
            Totul s-a desfăşurat într-o atmosferă de sărbătoare. În timp ce lucrau copiii ascultau colinde sau colindau chiar ei.
            La un moment cei mai mici s-au plictisit şi au început să vorbească. Unii dintre cei mari, mai îndrăzneţi din fire, au încercat să-i domolească folosind un ton ridicat sau chiar cuvinte urâte.
            Atunci am intervenit şi le-am atras atenţia asupra vocabularului şi tonului folosit. Le-am explicat că aceasta este violenţa verbală şi nu trebuie să o folosim pentru că putem obţine ceea ce vrem de la ei vorbindu-le frumos. Unii au fost de accord, alţii nu. Unii au crezut că numai atunci este vorba de violenţă în comportamentul lor când se bat sau se îmbrâncesc. Le-am spus că violenţa este de mai multe feluri şi atunci cei mai mari şi-au amintit că am mai discutat despre violenţă şi în 2010. Am făcut împreună o analiză a comportamentului lor la repetiţiile din acest an. Rezultatul a fost destul de bun, majoritatea nefolosind nici violenţa verbală şi nici cea fizică.
            Au fost surprişi când au aflat că le-am urmărit comportamentul întregul an. Am promisiuni că cei care mai folosesc încă unele tipuri de violenţă vor încerca să renunţe să o mai folosească.
           


            Cu desenele realizate am făcut o expoziţie unde am expus şi câteva icoane pictate pe sticlă de elevi de la S08 Mădăras în timpul orelor de religie sub îndrumarea d-nei profesoare de religie.
            Acestea au fost admirate de copiii de la GPN Mădăras care au venit cu colinda la bibliotecă în 19 decembrie şi de cei aproximativ 150 de spectatori prezenţi la spectacolul din 22 decembrie de la Căminul Cultural Mădăras, spectacol organizat de Ansamblul folcloric
“Cununiţa” împreună cu S08 Mădăras.
           


                                                                                                                      Bibliotecar
                                                                                                                   Marinela Aristan

27 decembrie 2011

Sarbatori fericite!Felicit pe toti colegii mei membri in asociatie pentru stradania zilnica de a face lucrurile sa mearga mai frumos si mai bine in biblioteci  chiar in aceste vremuri grele pentru cultura.
Multumim tuturor organizatiilor partenere care ne sustin si ne ajuta in munca noastra .

Va uram tuturor Sarbatori Fericite si la fel de multe realizari si in anul 2012!
Impreuna putem crea o lume mai buna.

In link gasiti raportul pe anul 2011 al Filialei ANBPR Bihor.

Delia Pantea
Presedinte ANBPR filiala Bihor

22 decembrie 2011

Colindatori la Filiala Felix


In 21.12 2011, elevii clasei a VI-a de la scoala din localitatea Cordau au venit la colindat  insotiti de doamna profesoara Herman Daniela.
    Au adus  desene realizate de ei pe care le-am expus  si ne-au cantat colinde .
   Ne-am bucurat ca s-au gandit la noi si in prag de Sarbatori.
    Dorim tuturor Craciun Fericit !


Tarb Csilla, Vaida Iuliana

La caminul de batrani din Holod- La colindat

In 21 decembrie , bibliotecara din Holod  Solomie Rodica impreuna cu 14 copii , utilizatori ai bibliotecii, au fost la colindat la Caminul de Batrani din Holod.

Caminul are 7 locatari si 2 ingrijitoare in momentul de fata  iar vizita tinerilor colindatori i-a emotionat pe toti .

Oaspetii au adus pe langa cant si poezie mici pachetele cu dulciuri si la randul lor gazdele i-au asteptat cu masa intinsa.

Momentele de ajun de sarbatori sunt cele in care putem cu usurinta aduce un zambet si un pic de caldura in inimile tuturor celor din jurul nostru.

Colindatorii din Holod va ureaza tuturor - Sarbatori fericite !21 decembrie 2011

Iată, vin colindători...la Biblioteca Municipală „Teodor Neş” Salonta            Odată cu primii fulgi de nea, în dimineaţa zilei de 20 decembrie 2011, au sosit şi  colindătorii.
Grupa mare pregătitoare, adică Grupa Ciupercuţelor, de la Grădiniţa „Toldi” din localitate ne-a prezentat un program bogat închinat sărbătorilor de iarnă. Costumaţi de Crăciun copiii au recitat versuri închinate bradului, au cântat colinde.
Felicitări lor şi doamnelor educatoare Welcz Edith şi Udrea Lenuţa pentru minunatul program cu care au încântat sufletele bibliotecarelor!

Bibliotecar Irina Rugina

20 decembrie 2011

Clubul de la sfârșitul saptamânii-Bibliocinema

 Ce fel  de titlu e acesta ? vă veți întreba . De ce nu clubul de weekend – cuvânt atât de frecvent  , atât de ”trendy ”… și mai ales atât de utilizat ? Pur și simplu pentru că sună mai bine  în limba noastră cea română , de care unii au ajuns să se rușineze , adoptând tot felul de expresii precum : cool , trendy , etc.  de parcă frumos ,minunat , excepțional  nu ar descrie bine  epitetele pe care dorim să le atribuim , în diverse ocazii unor fenomene sau lucruri care ne-au impresionat.
Dar să trecem la ale noastre. Comuna Cefa  ,din județul Bihor , este , împreună cu alte biblioteci bihorene și nu numai , beneficiara programului BIBLIONET , program care a demarat efectiv în 15 Noiembrie 2010.


 Programul a avut un impact deosebit și este în continuare un mare succes , constituind principala sursă de atracție mai ales în rândurile tinerilor care își petrec mare parte din timpul lor liber la BIBLIONET . Dar nu numai tinerii beneficiază de multiplele sale facilități . Toată lumea știe de existența acestui centru și toți au avut de câștigat: un tânăr și-a trimis CV –ul la diferite firme , economisind timp și bani , în cele din urma a reușit să fie angajat de o firmă care i-a răspuns tot prin intermediul nostru, un absolvent de liceu care nu avea calculator acasă și-a scris și și-a tipărit lucrarea de bacalaureat tot la noi ,  mai mulți cetățeni care au familiile plecate în străinătate la muncă vin să comunice ce ei prin intermediul nostru . De asemenea sunt  câțiva elevi care își petrec vacanțele în România , nu mai achiziționează un calculator acasă pentru  atât ,și vorbesc cu membrii familiilor lor tot de la noi. Un lucru foarte important :  chiar și cei care au acasă  computere  și nu sunt deloc puțini , preferă să vină ” la net ” , după cum spun ei pentru că se simt bine împreună , comunică , fac schimburi de impresii .Utilitatea Biblionetului este dovedită și de faptul că , tonerul de la imprimantă s-a terminat pentru că a fost folosit la teme , la referate , la diferite proiecte , exerciții de matematică pentru capacitat etc.   Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor tinerilor , mai ales a elevilor de liceu și a studenților care în cursul săptămânii  nu pot să vină ” la net ” ,  am făcut program și sâmbăta  și , tare mi-ar plăcea să vedeți  cât de multă lume vine  încât mereu e plină sala , uneori nici nu mai am locuri și fac programare pe ore.

In timpul saptamanii după terminarea programului bibliotecii ,  nu prea  mai au un alt mod de petrecere a timpului liber , mai ales că acum e iarnă și nu pot  sta nici în parc , nici pe terenul de fotbal. Din acest motiv am luat legătura cu domnul primar  care  are o mare aplecare pentru problemele tuturor în general și ale tinerilor în special și care nu le-a refuzat acestora  niciodată nimic din ceea ce au solicitat  , în consecință ne-a pus la dispoziție o sală din Centrul de asistență în afaceri, aflat în aceeași clădire cu biblioteca și biblionetul .Tinerii își copiază filme de pe net pe care le vizionează  și iată că proiectorul și ecranul primit odată cu echipamentele nu  ”șomează ”.  Și-au întocmit  un regulament care exclude, din start orice fel de fapte reprobabile și nu acceptă între ei decât  persoane cu înaltă ținută morală , căci trebuie să vă spun că toți cei care sunt admiși sunt tineri serioși , capabili  , care nu ezită să dea o mână de ajutor la nevoie  : fac curățenie, întrețin și au mare grijă de echipamentele puse la  dispoziția lor într-un cuvânt sunt demni de încredere . Pe lângă filme , abordează diferite teme  pe care le dezbat , în special teme de actualitate privind tinerii în societatea contemporană , ascultă colinzi .Așadar , cu bani puțini , cu ceea ce avem la dispoziție și cu multă bunăvoință , am reușit    și  eu sunt cea dintâi care mă bucur de bucuria lor.

În rest ce să vă spun ? Sărbătorile de iarnă bat la ușă …Trecând peste greutățile cu care  ne confruntăm cu toții , noi, poporul român nu ne-am dezis niciodată de  credința noastră strămoșească . Să întâmpinăm așadar , Crăciunul cu credință , speranță și dragoste căci , dincolo de toată strălucirea beculețelor și a tot felul de artificii ,  a febrei cumpărăturilor , a meselor pline  pentru care ne pregătim , a distracțiilor , a tot felul de cadouri aduse de ” moș ” , a brazilor  care de care mai împodobiți și din an în an mai sofisticați , Crăciunul are o semnificație pe care se pare că o uităm în fiecare  an sau pe care o trecem în planul secund : minunea Nașterii Mântuitorul IISUS HRISTOS  , care ne-a izbăvit din robia păcatului. În noaptea Crăciunului , să lăsăm pentru o clipă preocuparea din acel moment , să ieșim afară , să privim Cerul și Steaua care s-a arătat magilor și păstorilor și să rostim  împreună cu îngerii : Slavă lui Dumnezeu în ceruri , pe pământ pace și între oameni
BIBLIOTECAR COMUNA CEFA
BORDAȘ LUCIA

19 decembrie 2011

Lecturi de weekend 12


Se apropie Craciunul si aceasta este o carte in ton cu caldura sarbatorilor care se apropie in sunet de colinda.

Nu este cu printi si printese si mosi craciuni care coboara pe horn ci deapana o poveste a unei familii din clasa mijlocie americana. O poveste construita pe mai multe planuri, trecut- prezent , viata reala si viata de dincolo de viata. O poveste a iubirii parintilor si a neiubirii pentru ei a copiilor atunci cand incep sa-si deschida aripile de adulti si sa-si parcurga propriile drumuri in viata.

Protagonistul cartii primeste o sansa , la limita intre viata si moarte- aceea de a petrece inca o zi cu mama lui si de a lamuri toate neimplinirile care i-au marcat viata de adolescent si adult.
Am putea spune ca este o poveste cu stafii, doar ca

”Si o zi cu un om pe care il iubesti poate schimba totul”

In acest caz protagonistul a gasit sensul vietii, si acest fapt l-a ajutat sa puna in ordine lucrurile cu cei pe care ii iubea, cu familia lui.Campanie impotriva violentei

Biblioteca din Santandrei are intre utilizatorii ei un grup de copii romi. In campania antiviolenta de anul acesta  
bibliotecara Ramona Durdeu a facut o prezentare tematica, pe care o puteti vedea mai jos.
A sustinut-o  in fata copiilor  din clasele 1- 4 dintre care unii au venit cu parintii.
Impresia ei este ca:
"In final a iesit destul de bine zic eu. Sper ca macar doi-trei dintre actualii parinti tigani si poate mai multi de trei, dintre viitori adulti, actualmente copii, sa inteleaga, ca violenta verbala precum si cea fizica, nu duce la nimic bun si educativ."


"Din 16 pana in 23 decembrie se desfasoara in biblioteca ”Saptamana lui Mos Craciun”.  In aceasta perioada, avem vizionari de filme zilnice online cu: Mos Craciun, The Polar Express , The smurfs a Christmas Carol, The smurfs in the New York, Beethovens, Un Craciun cu Denis, Denis pericol public si vedem ce mai gasim dragut ca sa ne faca sa simtim atmosfera de sarbatoare si spiritul Craciunului. Desenam, coloram si confectionam diferite podoabe si accesorii pentru bradulet sau geam, iar cativa copii mai talentati "ne tin de urat invatand colinde."

Bibliotecar Ramona Durdeu


 16 decembrie 2011

“Tolle, lege – Ia şi citeşte”- rubrica cititorului de carte şi presă veche –“Tolle, lege – Ia
şi citeşte”
- rubrica cititorului de carte şi presă veche –
5.
Matei Rădulescu „Supunerea copiilor în familie şi în şcoli prin mijloace preventive sau fără brutalităţi”, Bucureşti, Tipografia Munca, [19--], 36 p., 23 cm.
Printre lucrările omeneşti care cer ajutorul mai multor persoane, dacă e vre-una care cere înţelegere, unire duhovnicească şi inimoasă, îndrumare statornică şi neîntreruptă, e fără îndoială a educaţiunei sua a bunei creşteri.” (M. Rădulescu)
Pentru omul contemporan, educaţia tinerilor şi a copiiilor, şi-a pierdut din importanţă. Şi totuşi, pentru cei preocupaţi de educaţie, opţiunea pentru o educaţie bună şi adecvată, stârneşte vii dispute în a cauta metode pentru ridicarea nivelul calitativ al educaţiei tinerelor generaţii. Metoda interogativă e prima utilizată, căci orice om, care trăieşte prezentul, nu e indiferent faţă de semenii săi, şi mai ales de copii, adică de viitorul societăţii: Ce se întâmplă în familie, acolo se pun bazele viitorului cetăţean? Cine sunt părinţii şi ce rol au în educaţia copiilor? Cum se exercită această educaţie şi prin ce metode? Când sunt luate măsuri pentru a-l îndrepta sau corecta pe copil?
Un posibil răspuns îl putem afla în cartea scrisă acum mai bine de un secol de către profesorul Matei Rădulescu – institutor şi diplomat în doctrinele educaţiei – al cărui titlu şochează cititorii de azi, însă, nu şi pe cei de acum 100 de ani: „Supunerea copiiilor în familie şi în şcoli prin mijloace preventive sau fără brutalităţi”. În ciuda acestui titlu direct, autorul pledează, chiar de la începutul cărţii, pentru aplicarea întregului ansamblu de reguli practice, în antiteză cu metodele coergitive care, utilizate asupra copiiilor mai „zvăpăiaţi”, după ce se obişnuiesc cu ele, devin la fel de ineficiente ca şi o aspirină luată pentru o lovitură: „Mai înainte de orice, mărturisim că dacă se pomeneşte, fără străruinţă, de 2-3 pedepse uşoare ca mijloace extreme în potriva firilor prea resvrătitoare, ele-însăşi devin nefolositoare pentru cei ce se vor folosi cu iscusinţă de restul cel mare al acestui cod [...]”. În acest ansamblu de reguli ies în evidenţă nu doar metodele folosite, ci scopurile care trebuie urmărite de părinţi şi educatori. Astfel, copilul trebuie învăţat să se supună înţelepciunii superioare a părintelui care, îi poate canaliza voinţa în a învăţa să facă binele şi a respinge răul. Pentru a exemplifica din înţelepciunea acestei cărţi, aşternem câteva rânduri, care credem că îşi vor găsi rostul pentru toţi aceia care conştientizează şi îşi asumă rolul de a educa şi forma, prin gânduri, cuvinte şi fapte, tinerele generaţii:
Supunerea face să se încovoaie voinţa născândă a copilului înaintea părinţilor şi care hotărăşte să se abţină de la fapte care îi sunt oprite, sau să execute pe acelea care îi sunt poruncite.
Dojenile, pedepsele, laudele, răsplătirile sunt adevărate sancţiuni, sigurele la care el poate fi simţitor.
Mintea copilului neputând să cunoască nici regula datoriei şi neavând nici experienţa personală, educatorii i le sugerează cu tonul autorităţii şi sub forma ordinelor.
Voinţa părinţilor înlocuieşte pentru copil experienţa care îi lipseşte.
Nesupunerea copiilor purcede adesea de la necunoştiinţa noastră de legile bunei creşteri.
Cel mai bun chip de a ruina autoritatea unui educator, e de a-l contrazice înaintea copilului pe care-l creşte.
Porunciţi cu seriozitate.
Dreptul de a porunci, pe care îl au părinţii şi profesorii îşi are măsura într-un număr de reguli pe care ni le dictează bunul simţ, simţământul datoriei şi dragostea pentru copii.
Opririle şi poruncile să nu aibă loc de cât când observaţi că copilul începe a contracara obiceiuri rele, sau când puteţi începe a-l face să contracareze de cele bune, împăcând cerinţele vârstei sale cu ale vieţii sociale şi morale care-l aşteaptă în viitor.
Prefaceţi-vă câte odată că nu vedeţi tot ce face copilul.
Trebuie o purtare statornică, dar nu trebuie a prea certa; trebuie adesea să închideţi ochii şi să nu vedeţi tot, şi mai ales să nu necăjiţi până la a împinge spre deznădejde. Sunt copii aşa de aprinşi, care au patimi atât de vii, că odată ce sunt supăraţi, puteţi să-i loviţi/pedepsi, că nu veţi scoate la capăt cu ei; sunt nedestoinici la judecată, şi pedeapsa e nefolositoare. Trebuie a le lăsa timp de a se potoli ei înşişi.
Text şi fotografie: Silviu Sana
Bibliotecar – Colecţii Speciale

15 decembrie 2011

Filiale in sarbatoare


Dacia 

Asteptand colindatorii filialele Bibliotecii Judetene "Gheorghe Sincai"   si-au pus straie de sarbatoare.


Filiala Felix
Filiala Felix
Bibliotecarii- Ilie Monica, Blaga Lilia, Barna Cornel,Tarb Csilla , Vaida Iuliana,  Biris Georgiana si  Mihes Florin, va ureaza Sarbatori Fericite!


filiala Dacia
Filiala Decebal

 


Filiala Dacia

Intalnire de lucru a Grupului impact- dec 2011

In perioada 9-12 decembrie 2011 a avut loc ultima intalnire din anul 2011 a Grupului Impact la Sinaia.La a ceasta intalnire au fost prezenti si dl Paul Baran directorul de program Biblionet si doamna Tabita Chirita reprezentant al Bibliotecii Nationale a Romaniei si totodata noul membru al Grupului Impact.

Subiectele discutate in ordinea importantei au fost
Proiectul Biblionet , sustenabilitate, probleme aparute pe parcurs si cum pot fi rezolvate acestea.

Discutia despre standarde a fost moderata de doamna Tabita Chirita  reprezentanta Bibliotecii Nationale. S-au abordat urmatoarele puncte .
a.      Standard Ocupational Profesional  - necesar se fie imbunatatit/actualizat
b.      Standard Ocupational  - pentru  bibliotercarul metodist

S-a discutat despre instrumente de lucru  de care au nevoie bibliotecile mici.
   Legislatia specifica
   Norme minimale pt biblioteci mici
Relativ la implicarea bibliotecilor in anul 2011 in completarea cererilor de finantare ale APIA, succesul  de anul acesta  pune probleme: Se pot face instruiri in centre metodice? In bibliotecile Judetene?
Ar fi bine sa asiste la acestea si  agentul agricol din primarie ?
Despre culegerea datelor de utilizarea calculatoarelor din teritoriu,  s- a prezentat noua abordare, noul format  si s-a discutat posibilitatea de a exista perioade fara chestionarele pop up!?  

Produsele in pregatire, care se doreste a fi prezentate la conferitna ANBPR din aprilie 2012:
Ghidul serviciilor de biblioteca .
Metodologie pentru crearea unei monografii locale.
Evaluarea cursurilor Dezvoltarea Serviciilor de Biblioteca organizate de ANBPR.
Servicii ale bibliotecilor publice pentru copii .

Intalnirea a fost moderata de Marcel Chiranov - Impact Assessment Manager Biblionet Romania

 Din grupul Impact au fost prezenti-  Florica Pop -Salaj, Corina Ciuraru -Braila, Delia Pantea -Bihor, Ruxandra Nazare-Brasov, Nicoleta Trasca-Dolj, Nicoleta Vasi -Timisoara, Virgil Cojocaru- Neamt, Valentin Smedescu- Valcea, Vladut Ancreescu-Dambovita,Stefan Plesoianu-Constanta si Constantin Mituca-Gorj.  

Cum putem convieţui cu durerea-Grup de suport pentru cuplurile şi familiile infertile Şi de această dată moderatorul acestei activităţi, a fost d-na Doina RUSNEAC, iar invitatul special psihoterapeutul de cuplu, copii, familie dl. psiholog drd. Alin CREŢU.
         O temă foarte importantă, şi anume cum putem convieţui cu durerea, a fost în centrul discuţiilor de această dată, la solicitarea participanţilor.
         Tehnicile abordate au fost de această dată cele psihodramatice, în care invitatul este specializat, şi care pe scurt, le-a explicat celor prezenţi.
J. L. Moreno este unul dintre întemeietorii psihoterapiei de grup şi întemeietorul psihodramei. În concepţia lui despre om şi viaţă individul, grupurile şi societăţile sunt considerate entităţi cu potenţial de schimbare. Punctul de pornire al concepţiei moreniene este ideea că în fiecare om există un potenţial creativ, care însă stă la dispoziţie doar limitat. Psihodrama favorizează descoperirea şi activarea acestuia.
            Cu posibilităţile ei creative, bazate pe joc, psihodrama crează condiţiile evocării unor situaţii de viaţă cu scopul deschiderii de noi perspective în autocunoaştere şi dezvoltare. Cu ajutorul metodelor sale specifice pot fi experienţiate şi făcute transformabile cele mai diferite situaţii de viaţă, de asemenea procesele sociale în grupuri, organizaţii şi societate. Prin procedura  sociometrică se fac vizibile structurile sociale şi relaţionale dintr-un grup, devenind astfel accesibile dimensiunii sociale.
Punerea pe scenă a stărilor interioare face posibilă descoperirea şi prelucrarea conflictelor şi traumelor psihice. Retrăirea acestor experienţe uitate, prelucrarea lor prin acţiune psihodramatică conduce clientul în procesul de însănătoşire.
Fiind o metoda orientată spre acţiune, beneficiul terapeutic este bine interiorizat, uşor transportabil în cotidian, cu efec de lungă durată.


Grup de suport pentru cuplurile şi familiile infertile
13.11.2011
17:00 – 19:00
Activitatea 4
         După „spargerea gheţii”, pentru exemplificarea modului de lucru cu elementele psihodramatice, a fost solicitat un voluntar. 
Ceea ce a simţit acesta, fapt completat, împărtăşit şi confirmat de către ceilalţi a fost:
- mă simt judecată;
- nimeni nu se pune în situaţia mea;
- am tras deja linie în legătură cu copiii;
- cum mă voi descurca eu dacă voi avea copii, ţinând cont de faptul că am şi o dizabilitate ?
- nimeni nu mă întreabă despre cum fac lucrurile obişnuite;
- rămân miraţi (ca şi la auzirea veştii despre un dezastru), atunci când le spun că vreau să am copii;
- reacţiile celorlalţi la auzul dorinţei mele sunt necontrolate;
- partenerul nu îşoi asumă responsabilitatea;
- toată lumea cu care discut mă îndrumă spre medic, urgent;
- medicii de la urgenţe, nu înţeleg tipul meu de durere, recomandându-mi alte tipuri de medicamente, inclusiv în doze mai mari decât este permis;
- mergând cu o fărâmă de speranţă spre medic, pentru aflarea verdictului, am ajuns atât de repede, că am rămas şi eu mirată;
- după aflarea acestuia, am venit atât de încet şi am fost atât de distrasă, spre casă încât era să am accident;
În continuare, li s-a cerut participanţilor să se gândească, apoi să descrie, persoanele cu dizabilităţi pe care le au în anturaj. Au ajuns la concluzia că ei au o sensibilitate aparte pentru persoanele afectate şi că nu le judecă, respectiv că le înţeleg atunci când acestea se exprimă, comparativ cu oamenii obişnuiţi, care nu fac asta, deoarece consideră că lucrurile aşa trebuie să fie.
S-a mai abordat şi faptul că suntem cei de azi, aici şi acum, datortă background-ului pe care îl avem fiecare dintre noi.
Participanţii au oferit informaţii despre endometrioză, despre modul în care aceasta îi afectează, despre durerea torturantă suferită, despre alegerea aproape imposibilă între a urma tratamentul sau a avea copii (întreruperea tratamentului lasă durerea insuportabilă să se manifeste).
A fost dicutată şi problema medicamentelor, puritatea pe care ar fi necesar să o aibă, modul în care acestea sunt administrate, efectele inclusiv secundare pe care le au, faptul că tratamentul ar necesita personalizare, modul în care se pot procura şi frica de potenţialele evenimente aleatoare care ar putea întrerupe lanţul procurării. De la tratamentul lunar, se ajunge la cel zilnic, adică într-un an sunt necesare 365 de pastile.
Consensul a fost şi în privinţa modului în care oamenii cu probleme similare se manifestă, afirmând că vor veni la grupul de suport anul viitor, că mai au nevoie de timp ca să se gândească, că nu pot veni fără partener, că nu au timp etc.
Avantajele acestui grup de suport, faţă de altele, sunt date şi de faptul că una dintre participante, pe lângă problema de infertilitate, are şi un handicap locomotor, ceea ce le permite celorlalţi să vadă lucrurile dintr-o perspectivă unică.
Multe familii regretă că au pus pe primul plan profesia, construirea casei etc lăsând pe mai târziu copiii. Sintagma – atunci nu era momentul nostru – este dureroasă acum, în prezent, când, întorcându-se acasă, o găsesc rece, atât la propriu cât şi la figurat.
Important pentru membrii grupului este că au susţinerea şi iubirea partenerului.
Schimbarea în viaţa noastră o vrem repede, de la o oră la alta, dar este necesar să înţelegem că nu aşa merg lucrurile, că nu se poate... Ea, se produce în paşi mici.
În urma activităţii de astăzi, la nivel mental s-au produs restructurări cognitive, ceea ce le-a oferit senzaţia de uşurare, de care aveau atâta nevoie. Sigur că încă mai este mult de mers pe acest drum; important pentru toţi – membrii grupului şi psihoterapeut – este hotărârea de a continua, spre beneficiul tuturor.


Psiholog drd. Alin Cretu

12 decembrie 2011

Cartea - O lume a poveştilor


În luna decembrie am început un nou parteneriat cu Şcoala generală nr. 8 Mierlău, îndeosebi cu doamna învăţătoare Mate Alina, împreună cu clasele dânsei a II-a şi a IV-a. Drept urmare, primul proiect educaţional „Cartea – o lume a poveştilor” a apărut din dorinţa de a stimula interesul pentru lectură al elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai mult de mijloacele moderne, uită că, de fapt, cartea a fost şi este un bun de valoare, un tezaur în care se concentrează gândurile şi experienţele omenirii, pentru a fi transmise urmaşilor. 
Deci, dragi copii, vă invităm să călătorim cu cartea. Vom întâmpina păsările călătoare, împreună cu Vasile Alecsandri, îl vom ruga pe Ion Creangă să ne spună poveşti, ne vom plimba prin codrii lui Mihai Eminescu. Apoi vom adormi, de teama lupilor din crâng (ce fură copiii care plâng) ai lui George Coşbuc. Vom aţipi doar. Nu avem timp de pierdut. Ne aşteaptă Elena Farago, împreună cu Emil Gârleanu în lumea micilor vieţuitoare care nu cuvântă.
Când soarele va fi la amiază, avem întâlnire cu Tudor Arghezi la prisacă. Dar nu trebuie să stăm prea mult, ne aşteaptă Ion Agârbiceanu cu care vom asculta cântecul apelor şi vom paşte oile la marginea pădurii. Să nu vă fie teamă dacă Nina Cassian, ne va trimite în întâmpinare doi pui de tigru care abia aşteaptă să ne povestească prin câte au trecut.
S-ar putea să ne prindă iarna în pădure şi atunci vom împodobi „brădănelul” lui Nicolae Labiş. Vom aştepta să vină primăvara, ca să ne putem juca în grădina Anei Blandiana. Acolo veţi putea face ce vreţi, pentru că nimeni nu se va supăra pe voi. Dacă nu sunteţi obosiţi, vom trece graniţa, unde ne aşteaptă o lume de poveşti la fel de minunată. Ne vom întâlni cu Alice în ţara ei minunată, îl vom însoţi pe Buratino, vom admira vitejia unei răţuşte, vom fi cu inima alături de Heidi, vom afla ce mănâncă crocodilul la cina........
Nu vă grăbiţi copii! Călătoria cu cartea nu trebuie să se termine prea repede........
Aşezaţi cu grijă în sufletul vostru toată înţelepciunea din paginile cărţii şi dacă veţi simţi că inima voastră bate mai tare, veţi fi, cu siguranţă, cei mai bogaţi copii din lume, iar Petre Ispirescu vă va dărui „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.
Dacă totul va ieşi bine şi doamna învăţătoare va reuşi să obţină o sponsorizare pentru a transporta copii din Mierlău la filiala noastră, în data de 19 decembrie, vom fi colindaţi, eveniment emoţionant îndeosebi pentru copii, ţinând cont că mulţi dintre ei nu au ajuns niciodată în Oradea, iar într-o filială de bibliotecă nici atât. 

10 decembrie 2011

Lecturi de weekend 11Citesti cartea intr-un suflet atunci cand autoarea este prietena .
Soaptele vin din experienta si intelepciunea cu care viata imbogateste pe cel care filtreaza printr-un suflet magic orice intamplare .Soaptele doresc sa impartaseasca mesajul lor cu alte suflete tinere la inceput de drum, dar cred ca reusesc sa cucereasca orice suflet feminin care a fost acolo. Et in arcadia ego , deci textul este familiar si il recunosc aplicat in alte contexte sau cu alte imagini in propria viata.Autoarea face urmatoarele analogii


LUNI - ziua Lunii (dies Lunae)-”Luna veghe peste intunericul din noi.”

MARTI - ziua lui Marte (dies Martis)-zi” apriga si neiertatare cu cei care nu respecta canoanele.”

MIERCURI - ziua lui Mercur (dies Mercurii)-” mercur invarte roata lumii , stapaneste miscarea si timpul”

JOI - ziua lui Jupiter (dies Jovis)-zi a” increderii comunicarii, a tuturor implinirilor.”

VINERI - ziua lui Venus (dies Veneris)-”zi ingereasca incarcata de spiritualitate”

SAMBATA - ziua lui Saturn (dies Saturni)-a” puterii rascumparatoare , restauratoare”

DUMINICA - ziua Soarelui (dies Solis)-”ziua timpului sacru a vindecarii si ascensiunii!”Fiecare zi din cele 7 zile/capitole ale cartii, e alcatuita in proportii diferite din mici intamplari, intelepciune, sfaturi, atitudini cotidiene realiste sau optimiste dupa caz, care pot construi stari de spirit pozitive, si parcurgandu-le ne dam seama ca foarte multe lucruri pot fi invatate.


Nu este doar o carte pentru adolescente , cunosc suficiente femei mature care nu-si pot descifra propia viata si duc cu ele foarte multa amaraciune.


Important pentru fiecare dintre noi este ca intr-o zi sa auzim ca un ecou la sfarsitul fiecarei zile:


Azi am stiut sa fiu fericita!
Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării