23 mai 2022

Alegoria și efectele proastei guvernări

                 Joi, 19 mai 2022, orele 18:00, în Amfiteatrul Bibliotecii Județene ,,Gheorghe Șincai” Bihor,a avut loc conferința lui Bogdan Bucur ,,Alegoria și efectele proastei guvernări: de la Ambrogio Lorenzetti la Dimitrie Gusti”.
                 Bogdan Bucur   lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București a fost într-un  dialog de înalt nivel  cu prof. univ. dr. habil Sorin Șipoș cu  lect. univ. dr. Mihai Maci inițiatorul întâlnirii ,cu  Adrian Hatos prof. univ. la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie-Asistență Socială , Gabriel Moisa profesor univ. habil. decan la Facultatea de Istorie, Relaţii internaţionale, Ştiinţe politice şi  Ştinţele comunicării de la Universitatea din Oradea , dr. Laurențiu Petrilă consilier guvernamental , expert la Ministerul Educației, lector la universitatea Agora și alte personalități universitare locale .

                    Bogdan Bucur a analizat documentele din sute de cercetări monografice realizate în perioada interbelică de Școala Sociologică condusa de Dimitrie Gusti pentru a evalua starea opiniei publice față de administrație și de politică. În fond, datele culese de monografiști sunt cele mai credibile informații privind starea de spirit a epocii.

                    Spicuim din ideile pe care le-am desprins din dialog.
- Bogdan Bucur, vorbind despre cercetarea autentică și despre plagiat a menționat că  a fost primul care a deschis în arhive dosarele pe care le-a întocmit Dimitrie Gusti și studenții  conform metodologiei de studiu elaborate . Acest lucru nu este în regulă! 
-  Volumul “Sociologia proastei guvernări în România interbelică” a primit premiul Academiei Române. Nu e o lucrare demitizantă ci o carte de știința foarte fain scrisă care ar trebui citită în primul rând de politicieni. Este o oglindă istoriografică a vremurilor , scrisă cu luciditate, talent  și umor.( Mihai Maci )
- Din dialog a reieșit că în oricare perioadă de timp  istoric,  pentru proasta guvernare, românii au dat vina pe alții. În perioada interbelică vinovați au fost evreii; în perioada timpurie  grecii și turcii.
- Călătorii străini care vorbeau despre Țările Române observau resursele naturale deosebite, poziția geografică, potențialul ca țară, dar mai vorbeau despre devastare și corupție.( Sorin Șipoș)
-România este din punct de vedere istoric un stat tânăr care vede peste tot dușmani și creează o istorie militantă glorioasă.
- S-a menționat că nu avem nici o lucrare serioasă despre anii 1990 . 
 -Concluziile sunt șocante: românii transilvăneni sau cei din Basarabia regretau deja administrațiile imperiale anterioare chiar dacă se bucurau că au scăpat de opresiunea etnică și națională. La fel, locuitorii satelor de deal aveau nostalgia autoguvernărilor bazate pe dreptul cutumiar.
( Mihai Maci) 
-Bogdan Bucur a încheiat spunând că România a progresat  ca și stat! 
                                              

 

                                       

Șezătoare in mai

O nouă întâlnire în sezătoare.Ziua Internaţională a Familiei-PASIUNE PENTRU ARTĂ

În fiecare an, la 15 mai, printr-o rezoluţie din anul 1993 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Familiei.Cu acestă ocazie Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Șincai ” organizează expoziția de artă plastică ,PASIUNE PENTRU ARTĂ”.

Expun – membri ai Galeriei ,,Tibor Ernö”, pictori debutanți și pictori consacrați ai Asociației Naționale a Pictorilor.
Vernisajul expoziției are loc marți, 17 mai 2022, ora 16:00, la inițiativa doamnei ing. Miorița Săteanu, Președinte de onoare Uniunea Femeilor Bihor, Cetățean de onoare al Municipiului Oradea.

Expoziția poate fi vizionată în Holul Polifuncțional a Bibliotecii în perioada 16-23 mai 2022.

 Prin   penel și culoare a fost ilustrată frumusețea familiei și  a orașului Oradea cel care este sălaș pentru marea familie a locuitorilor ei.


 


 

 

 


 


Expoziţia dedicata Zilei Internaționale a Familie s- a inchis, dar au rămas in minte si în suflet imaginile create şi imortalizate pe pânză, realizate, prin talentul, prin fantezia frumuseţii peisajelor, prin dăruirea artiști plastici, care se apleacă asupra pănzelor de pe sevalete pentru combinarea culorilor care să redea minunata operă a momentului creației, o înmânunchiare a pasiunii si al harului creator

Lucrările au fost expuse in Holul Bibliotecii judetene *Gheoergeh Sincai * pentru a putea fi vizitate cu ușurință de către cititorii fideli ai instituțiiei, care pe lângă literatură, au avut posibilitatea de a adăuga la gândul exprimat prin cuvintele scrise si imaginația gândurilor redate prin arta plastică si goblenuri

Evenimentul final a fost salutat de către doamna director- Ancuța Florina Șchiop prin cuvinte de apreciere si mai ales de mulțumire pentru lucrările prezentate considerâd cu convingere că locația expoziției a fost foarte bine aleasă pentru a înfumuseța holul Bibliotecii cu multe si foarte valoare opere ale artistilor plastici cunoscuți si renumiți de al Galeria *Tibor Erno*

S-a prezentat fiecare lucrare privin tematica, peisajul, condițiile în care aceste exponate se inscriu in mesajul care reprezintă *Ziua Familiei*, respectiv marea *familie*a tuturor cetățenilor din Municipiul Oradea , pe care artiștii plastici l-au redat pe pânzele lor.

Nominalizarea lucrărilor si prezenatarea reprezenanților Galeriei*Tibor Erno * a revenit doamnei, artist plastic ECATERINA SZELL – membră a  Uniunii Artiștilor Plastici,  care a comentat, descris și a subliniat diversitatea lucrărilor şi  ingeniozitatea modului de exprimare artistică și a tehnicilor folosite și in special la redarea prin culori plastice a exponatelor

Lângă fiecare obiect artistic prezentat, doamna Ecaterina Szell a adăugat multe conotații despre viața profesională si palmaresul artistic valoros al artiștilor plastici respectiv: premieri in diferite concursuri, expoziții in țară și in străinătate si participarea la nenumărate festivaluri internaționale obținute de artiștii plastici:Nyitrai Karoly Popon Cristina, Mierluțiu Emilia, Baradici Eva, Treier Erzsebet

In parte a doua al evenimentului expozițional *PASIUNE PENTRU ARTĂ* lucrările au fost pezentate de catre Ing. Miorita Săteanu – cetățean de onoare al municipiului Oradea, sublinind faptul că lucările panotate poartă denumirea sugestivă *Acul de Aur*, sunt opere de arta, a cusutului de goblene și sunt realizate de prof Belicciu Hortenzia si de doamnele Marian Rodica si Cornelia Mălan

În aceste condiții *Acul de aur * a fost indemnat să parcurgă punct cu punct, drumul indicat de o mână de aur, sub privirile atente ale ochilor vigilenți, cu sclipiri de aur.

Acest AC de Aur a tras in urechilele lui mii de km de fir de ața, Firul tras care prin culorile lui concurau cu paleta diversificata, nuanțată a magnificului curcubeu si ar putea demonstra , o cifra astronomică dacă s-ar calcula câți pași a făcut acest ac, pentru a realiza o lucrare de goblen

Strălucirea lucrărilor expuse constituie un regal luminos, susținut de acul de aur, de mâna de aur si de valoarea de aur al indemnării doamnelor amintite, care au prezentat la acestă exoziție goblene minunate , dovedind apreciere pentru frumusețea peisajelor care sunt redate cu o autenticitate perfectă a operelor pictorilor creatorii si printr-o deosebită tehnica folosită la realizare a goblenului

Diplomele de participare oferite din partea Bibliotecii Județene *Gheorghe Sincai * pentru lucrările expuse au fost înmânate fiecărui participant de către doamna bibliotecar Delia Pantea ,

In colaorare cu artiști plastici și partenerii proiectului *Cetățeni activi la puterea a treia* următoarea expoziție va fi găzduită de Biblioteca Judeteana *Gh Șincai* cu ocazia zilei 1 octombrie, a Zilei Internaționale a Persaonelor Vârstnice sub titlul generic *Visul tinerți *

I N T O C M I T

Ing, MIORITA SĂTEANUÎncotro merge educația
Workshop-ul se adresează părinților, cadrelor didactice și tuturor celor interesați de fenomenul educației.

În ultimii ani se constată schimbări vizibile atât în educaţia din cadrul familiei, în relaţiile dintre părinţi şi copiii lor, dar şi în educaţia din cadrul instituţiilor specializate, şcoli, grădiniţe etc. În ciuda alocării unor resurse considerabile, în ciuda existenţei unei întregi armate de experţi, specialişti, pedagogi şi psihologi, ori a abundenţei de materiale educative (cărţi, articole, emisiuni TV, seminarii de parenting), problemele educaţiei par să se adâncească cu fiecare an.
În cadrul întâlnirii vom dezbate o parte din aceste lucruri, vom încerca să înţelegem mecanismele care guvernează educaţia, şi final vom încerca să găsim împreună soluţii.
Întrucât numărul de participanţi va fi limitat la 20, vă recomandăm să vă rezervaţi un loc la telefonul 0751864598

18 mai 2022

*PASIUNE PENTRU ARTĂ*

 

EXPOZITIE ANIVERSARA : GOBLEN
AUTOARE: prof. BELICCIU HORTENZIA
DATA:17 MAI 2022
LOCATIA : HOLUL BIBILIOTECII JUDEȚENE *GHEORGHE ȘINCAI *ORADEA


Stimata doamna director Ancuța Șchiop  
Stimate invitate
Stimați invitați
 

 Suntem la expozitia *PASIUNE PENTRU ARTĂ* in cadrul căreia o parte din lucările panotate poartă denumirea sugestivă *Acul de Aur* pentru că sunt realizate de Belicciu Hortenzia si de doamnele Marian Rodica si Cornelia Mălan

Spunem că *Acul de aur * a fost îndemnat să parcurgă punct cu punct, drumul indicat de o mână de aur, sub privirile atente ale ochilor vigilenți, cu sclipiri de aur.

Acest AC de Aur a tras in urechile lui mii de km de fir de ața, Fir care prin culorile lui concurau cu paleta diversificata, nuanțată a magnificului curcubeu.

Acest Ac de Aur, prins intr-o mănă care neobosită , dornică să termine porțiune, cu porțiune, loc cu loc, centimetru cu centimetru, a străpuns de nenumărate ori materialul, cred că ar fi o cifra astronomică dacă am calcula câți pași a făcut acest ac, pentru a realiza o lucrare de goblen

Imi pun intrebarea dacă ași putea să definesc: ANI DE AUR perioadă in care au fost realizate aceste lucrari ?

Strălucirea lucrărilor expuse constituie un regal luminos, susținut de acul de aur, de mâna de aur si de valoarea de aur al indemnării doamnelor amintite, care au prezentat la această expoziție goblene minunate.

Acestă expoziție este un regal al goblenelor care oferă :

- ințelepciune prin tema originală pe care o prezintă,

- frumusețe prin peisajele pe care le redau cu o autenticitate perfectă

- admirație pentru tehnica folosită la realizare a goblenului,

- multitudine de culori intrebuințate, pentru reprezentarea cât mai exactă a

frumuseții si delicateții florilor, despre care ai impresia că iși emană aroma

imbătătoare, specifică speciei florale,

- atitudine față de numele marilor pictori a căror pânză este reprezentată si lucrată

in tehnica specială a goblenelor, In toate cazurile pânza pictata si redată ca goblen a stăbătut milenii si a răscolit sentimente de admirație din partrea iubitorilor de artă.

Vreau să subliniez faptul că perseverența și volumul de muncă expus merită o admirație specială.

Felicitări doamnelor: Belicciu Hortenzi si de doamnelor Rodica Marian  si Cornelia Mălan pentru toate lucrările foarte valoroase si deosebit de inspirate , deasemenea pentru că au avut încredere si dorința de participare prin globlenele realizate la această expoziție

Felicitări tuturor doamnelor si domnilor care au prezentat diferite lucrări in această expoziție care vor fi apreciate de doamna prof. Mierluțiu Emilia

I N T O C M I T

MIORITA SĂTEANU


 
 


 


                                             

                                            

                                         

                                          

Triplă lansare de carte

    În data de 17 mai 2022 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai ” Bihor a fost gazdă a unei triple lansări de carte. Cărțile semnate de Ioan Costea sunt „Arcașii lui Efraim” (Arad, Editura Moon, 2021), „Asasinul lui Stalin” (Arad, Editura Gutenberg Univers, 2020) și „Călugărul Sofronie de la Cioara între Intermarium și globalizarea ortodoxiei” (Arad, Gutenberg Univers, 2020).

    Ioan Costea s-a născut în comuna Horea, județul Alba este de profesie inginer silvic cu o carieră profesională de peste 40 de ani, prin pădurile și poienile din zona județelor Alba și Arad. Profesia a facilitat acumularea unui vast tezaur de experiențe, observații și cunoștințe ale particularităților de pe teren. Autorul a cercetat atent trecutul istoric, s-a documentat și a aplicat în volumele și studiile publicate ipoteze inedite susținute prin fapte cunoscute, cu privire la anumite legături (intuitive sau intuite) între fenomene și acțiuni, exploatând esența, cauza sau mecanismele interne existente la un moment dat.

  


Spicuim din prezentare

Arcașii lui Efraim:
- Valahii sunt mult mai înrudiți cu celții și cu cumanii decât cu latinii;
- Unirile valahilor din anii 1205 și 1290,s-au făcut fără să fi fost necesară instruirea în dobândirea conștiinței naționale;
- tumulii sau gorganele sunt movile de steril rezultat din spălarea aurului de „urieși”/băieși.


Călugărul Sofronie de la Cioara, între Intermarium și Ortodoxie:
- A fost omul lui Frederic II în 1759-1761, înlăturând uniația din Transilvania;
- A fost omul Ecaterinei II în 1784, a organizat rețeaua informative de călugări și împreună cu uniații a pregătit Conscripția din vara 1784;
- I-a inițiat pe frații gemeni și germani Horea (aka Contele de Saint Germain) și Salis (fiul Regelui Augustus al III-lea al Poloniei);
o În 1756 a fost egumen al mănăstirii coloniștilor „sârbo-valahi” din Noua Serbie;
o În 1769-1774 a eliberat principatele de turci și a fost conducătorul efectiv al principatelor;
- „Misterele aurului moților” din Arada-Albac-Vidra, exploatarea lui cu șteampurile de pe „Iazul Urieșilor”, alte movile de steril realizate de „urieșii” din Moțime și identificarea lor pe Hărțile Josefine;
- Furtul de către „horeni” a aurului de la Cămara de la Câmpeni în 1784 și consecințele blocării acelui aur în băncile din Veneția (conexiuni orădene).

Asasinul lui Stalin:
- „Misterele uraniului moților” (din Biharia). Uraniul din Biharia a fost folosit la fabricarea primelor bombe atomice;
- Revolta celor 15000 de moți, de la Beliș, din 1951, a fost prima revoltă din salba revoltelor anticomuniste organizate de Komintern, finalizate cu victoria din 1989;
O presupunere mai mult necesară decât foarte rezonabilă: cel care a organizat furtul uraniului din Biharia este identic cu cel care l-a „cointeresat” pe Ceaușescu în recuperarea „aurului moților”.Carțile pot fi citite in format electronic 
17 mai 2022

Pasiune pentru artăCu ocazia sărbătoririi zilei de 15 Mai - Ziua Internațională a Familiei, Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Șincai ” organizează expoziția de artă plastică ,PASIUNE PENTRU ARTĂ”.
Expun – membri ai Galeriei ,,Tibor Ernö”, pictori debutanți și pictori consacrați ai Asociației Naționale a Pictorilor.
Vernisajul expoziției are loc marți, 17 mai 2022, ora 16:00, la inițiativa doamnei ing. Miorița Săteanu, Președinte de onoare Uniunea Femeilor Bihor, Cetățean de onoare al Municipiului Oradea.

 

16 mai 2022

Săptămâna Națională a VoluntariatuluiSNV este un eveniment național anual menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntarii pe care acestea îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. SNV este:O mobilizare sincronizată a organizațiilor care implică voluntari și devin astfel o voce comună;
O oportunitate de a testa voluntariatul, pentru cei care vor, dar nu știu cum să se implice;

Fundația Culturală de pe Lângă biblioteca ”Gheorghe Șincai” a pus Bihorul pe harta voluntariatului in săptămâna națională a voluntariatului coordonată de Prof Vobis și Centrul Național de Voluntariat .
In aceasta săptămâna au fost înscrise activități de lectură cu persoane de vârsta a treia în bibliotecă și în afara ei.

Localitatea Dumbrava este cunoscută în țară pentru persoanele defavorizate pe care le adăpostește . Una din activitățile de voluntariat s-a desfășurat în data de 12 mai 2022 la Dumbrava.

Pentru prima dată în locație am tatonat terenul pentru a vedea cum putem să ajutăm noi ca bibliotecari!
A reieșit o listă de activități pe care le putem face constant de-a lungul anului.


În orele petrecute acolo am interacționat cu locatarele unei case din comunitate, o mică familie , unde am spus poezii și am vorbit despre locurile natale. Ne-am bucurat de timpul frumos și de primăvara de afară .

Din partea fundației au participat  Delia Pantea și Aurica Roșca 
_________________________


Tot în data de 12 mai 2022 , la Biblioteca Virtuală ELIT, în familia de poeți a cartierului Dacia , a avut loc întâlnirea de lectură și de  evocare a personalităților din literatura natională si internatională

Participanții activi la întâlnire au fost :prof OCTAVIA VESA, FLORICA MERA, prof. AUREL HORGOS, prof .LEONTINA COSTRUȚ, prof. RODICA FLORENTIA DENUȚ, prof. NONA HERDEANU TUDOR, prof. AXINTE NELA, MIORIȚA SĂTEANU, ANETA COZMA si HETES PASCU

Poeziile au scos in evidență in special viața familială prin sentimentele si trăirile care reflectă dragostea, respectul reciproc, dragostea față de copii si vârstnici , onestitatea, loialitatea, şi o seria întreagă de alte virtuţi, ale unei vieții familiale frumoase si liniștite bazate pe iubire

coordonatori , Miorița Săteanu și Mirela Silaghi
A treia întâlnire a săptămânii a fost la Căminul de bătrâni Eden Soimi , în comuna Șoimi.
În această duminică călduroasă la umbră , în curte s-a creat o atmosferă vesela.

s-a vorbit despre cărți și preferințele de lectură ale interlocutorilor, s-a vorbit despre biblioteci , s-au depănat amintiri , mai întâi cu un iz de nostalgic iar apoi s-au dezgropat bancurile ascunse în memorie.
Ne-au ajutat la înveselirea atmosferei cărțile  scrise de Ion Pecie aduse de Horea Rusneac, donație de la autor.

Rămânem în legătură cu toți participanții la aceste activități!
 

Voluntari în acestă activitate au fost  Delia Pantea biblitoecar , bibliotecar Doina Rusneac,   Cristina Munteanu și Horea Rusneac 
Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării