30 septembrie 2009

Târgul serviciilor pentru CetăţeniCentrul de Informare Comunitară din cadrul Bibliotecii Judeţene a participat vineri, 25 septembrie 2009 la un Târg de promovare a serviciilor publice (culturale, sociale, de sănătate) iniţiat de Fundaţia Ruhama prin Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni.
În cadrul târgului am promovat serviciile bibliotecii ( am distribuit pliante, fluturaşi, semne de carte) alături de alte instituţii publice dintre care amintim:

Casa Judeţeană de Pensii
Casa de Asigurări de Sănătate
Administraţia Social Comunitară
Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
Biroul de Consiliere pentru cetăţeni

A fost o experienţă nouă pe care sperăm să o repetăm şi în alte locaţii, care ne-a permis stabilirea de noi contacte atât cu reprezentanţii instituţiilor, cât şi cu membrii comunităţii locale.

29 septembrie 2009

Dezvoltarea organizationala a ANBPR

Cel de-al doilea seminar dedicat dezvoltarii capacitatii organizationale a ANBPR a avut loc la Sinaia in perioada 23-26 septembrie 2009. Pe parcursul a 4 zile participantii s-au concentrat asupra dezvoltarii planului

strategic al ANBPR pentru urmatorii 4 ani. S-a schitat planul de advocacy al asociatiei si s-au  identificat cele mai potrivite instrumente si cai de comunicare pentru a indeplini obiectivele strategice ale ANBPR. Alaturi de membrii biroului executiv si de personalul angajat, 9 alti membri ANBPR au fost implicati in procesul de planificare strategica, in acest fel asigurandu-se o baza largita pentru consultari. Astfel, acoperirea nationala a fost  crescuta, participantii la seminar reprezentand filiale ANBPR din urmatoarele judete: Dolj, Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Constanta, Arad, Bihor, Satu Mare, Zalau, Mures, Sibiu , Iasi, Vaslui, Neamt, Galati, Braila si Buzau.

ANBPR a primit un grant pentru Dezvoltare oraganizationala de la IREX pentru perioada 1 iulie 2009 – 28 februarie 2010.
Prima intalnire de lucru a avut loc la Piatra Neamt, in iunie.
A doua intalnire a avut loc la Sinaia in perioada 22-27 septembrie 2009


Intlanirea de lucru de lucru la Sinaia a avut ca subiect

 • Revizuirea/finalizarea si reajustarea strategiei de comunicare – elemente de marketing organizational
 • Revizuirea/finalizarea si completarea planului strategic de dezvoltare organizationala
 • Advocacy & networking – identificarea principalelor puncte ale strategiei de advocacy, politici publice si educare publica a ANBPR


Descrierea activitătilor finantate si a cadrului general al intalnirii:

Activitătile finantate de grant sunt structurate în 3 mari categorii, în conformitate cu rezultatele evaluării capacitătii organizationale a ANBPR din 2008, anume
 1. Administrare si resurse umane
 2. Servicii oferite membrilor, atât pentru dezvoltare profesională, cât si în temeni de communicare si socializare
 3. Educarea publicului & politici publice


 1. Administrare & Resurse Umane:

Ultima modificare a Statutului ANBPR (octombrie 2008) a permis crearea unui departament operaţional în cadrul organizaţiei, permiţând angajarea de personal care să asigure administrarea activităţilor cotidiene într-o organizaţie aflată în etapa de dezvoltare.

De asemenea, pentru a creşte capacitatea organizaţiei, principalul său organ de conducere, Biroul Executiv, trebuie să capete cunoştinte de management organizaţional şi management financiar, trebuie să ştie să comunice mai bine atât cu membrii, cât şi în afara organizaţiei, trebuie să-şi dezvolte o strategie de relaţii publice şi să reuşească să administreze mai eficient activităţile de conducere şi luare a deciziilor, realizate în regim de voluntariat de către membrii Asociaşiei şi să creeze echilibrul optim între realizarea acestor activităţi şi cele ale personalului angajat în cadrul Departamentului Operaţional.


La inceputul lunii februarie 2010 va fi organizata o intalnire pentru evaluarea activitatilor departamentului operational. Cu aceasta ocazie, membrii Biroului Executiv vor evalua si rezultatele obtinute in cadrul prezentei propuneri si vor stabili obiectivele si activitatile principale ale contractului de finantare pentru anul al 2-lea.
Cu aceasta ocazie, planul strategic va fi reajustat pentru a cuprinde concluziile sedintei anuale evaluare


Servicii oferite membrilor sunt un capitol pe care asociatia doreste sa il aduca in centrul preocuparilor.

In timpul evaluarii capacitatii organizationale realizate in 2008, membrii ANBPR au identificat mai multe probleme in ceea ce priveste serviciile oferite de Asociatiei si au facut recomandari pentru imbunatatirea situatiei. In cadrul prezentei propuneri, ANBPR doreste sa inceapa rezolvarea unora dintre cele mai presante probeleme legate de instruirea si dezvoltarea profesionala a membrilor sai, precum si de imbunatatirea comunicarii cu membrii, educare publica si advocacy.
B.. Instruirea si dezvoltarea profesionala a bibliotecarilor:
În calitate de asociaţie profesională, ANBPR îşi propune să devină o organizaţie care să ofere programe de formare şi dezvoltare profesională de calitate. În acest sens, ANBPR va începe procedurile de acreditare a asociaţiei ca centru de formare profesională conform legislaţiei din România.
Pe lângă oferirea de oportunităţi de dezvoltare profesională pentru membrii săi, această strategie are toate premisele să devină o modalitate de asigurare a unei durabilităţi financiare pentru Asociaţie. Tipurile de programe de formare şi dezvoltare profesională pe care ANBPR doreşte să le ofere și care pot fi acreditate de Consiliul Național de Formare a Adulților sunt:
 • Formare initiala de baza/calificare in biblioteconomie (formarea competentelor de bibliotecar –conform legislatiei romane (pentru persoane cu studii medii, respectiv cu studii universitare);
 • Cursuri de specializare/perfectionare pentru bibliotecari pentru a-si imbunatati performantele profesionale si pentru a diversifica tipurile de servicii oferite de biblioteca utilizatorilor.
De asemenea, ANBPR îşi va asuma dezvoltarea cursului de instruire şi manualul de dezvoltare de noi servicii de bibliotecă şi va identifica paşii necesari pentru acreditarea acestui tip de curs. Începând cu anul 2010, ANBPR va începe să organizeze şi să livreze şi acest tip de training.
Unul dintre obiectivele de advocacy & politici pentru următorii 2 ani ai Asociației va fi acela de a câștiga sprijinul opiniei publice pentru schimbarea standardului ocupațional al bibliotecarilor, astfel încât să includă și competențe IT și de management al tehnologiilor informaționale, precum și abilități de dezvoltare de servicii de bibliotecă. IREX va sprijini ANBPR în activitățile de informare și educare a publicului.
Totuși, în primul an al subgrantului, ANBPR va iniția și finaliza acreditarea a 2 programe de formare inițială/calificare (pentru studii medii și studii superioare).
 • Îmbunătățirea curiculei de formare inițială pentru bibliotecari pentru personalul cu studii medii, respectiv cu studii superioare (prin introducerea unor aspecte actualizate de comunicare și servicii pentru utilizatori) și finalizarea acreditării celor 2 cursuri de formare inițială, până în ianuarie 2010;
. Până pe 19 februarie 2010, ANBPR va organiza și desfășura primul curs plătit de formare profesională. Pentru realizarea acestui lucru sunt necesari următorii pași:
După evaluarea cursului și a formatorului/formatorilor, dacă va fi nevoie, IREX va sprijini ANBPR în îmbunătățirea tehnicilor de formare și a inter-activității cursului, astfel încât programul de formare să fie mai atractiv pentru participanți.

B.1.4. În perioadă octombrie 2009 - februarie 2010, ANBPR va planifica și realiza evaluarea sa organizațională. O astfel de evaluare organizațională va fi realizată anual.

. Networking si comunicare

Comunicarea cu membrii si cu decidentii politici, pe de o parte,și cu alți factori interesați pe de alta parte, este una dintre valorile centrale ale unei asociatii profesionale. Pana acum, ANBPR nu a avut o strategie de comunicare clara si o abordare consecventa in comunicarea cu membrii sai si cu decidentii politici. In prezenta propunere, cu sprijinul IREX, ANBPR va incepe sa-si dezvolte o strategie de comunicare organizațională.
1. Până în octombrie 2009, ANBPR va realiza și va actualiza o bază de date completă a membrilor săi și a situației plății cotizațiilor. Baza de date va fi în format Access și va fi realizată de personalul departamentului operațional.

.2. Website-ul asociatiei va fi îmbunătățit prin reajustarea modului de structurare, conform nevoilor identificate în cadrul strategiei de comunicare: meniurile vor fi îmbunătățite în termeni de categorii/tipuri de informații și vor fi actualizate regulat de personalul departamentului operational. De asemenea, postarea website-ului se va muta la un serviciu de hosting cu plată, ceea ce va asigura menținerea continuă a website-ului online. Website-ul va fi îmbunățit și actualizat până pe 15 decembrie 2009.
C. Educare publică & Politici

Pentru a reprezenta eficient interesele profesionale ale bibliotecarilor și bibliotecilor publice, ANBPR trebuie să inițieze campanii de advocacy pentru a educa decidenții politici și publicul larg cu scopul a le câștiga sprijinul în promovarea și susținerea rezolvării nevoilor de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din România cu scopul de a deveni un sistem modern, care să răspundă nevoilor utilizatorilor săi.

În cadrul prezentei propuneri, ANBPR va desfășura cel putin 2 tipuri de activități legate de advocacy:

1. Biroul executiv al ANBPR va realiza o schiță a strategiei de advocacy a asociației pe temen scurt și mediu (2010-2013). Schița va constitui baza pe care se va construi strategia de advocacy și planurile de operaționalizare a ei (inclusiv coordonarea implementării planurilor), de către un grup de lucru format din membrii ai biroului executiv și membrii simpli. Un astfel de grup de lucru va permite reflectarea mai multor puncte de vedere, va oferi o oportunitatea de a se implica active mai multor bibliotecari și va ajuta la identificarea unor ”campioni” în advocacy la nivel local, regional și național. Grupul de lucru va comunica prin email, Skype și pe forumul de discuție al website-ului ANBPR.

Mai degrabă, planul va cuprinde activități de educare a publicului și de conștientizare și de distribuire a politicilor necesare pentru a construi sprijin la nivelul autorităților locale și naționale pentru a asigura co-finanțarea și finanțarea viitoare a bibliotecilor și pentru îmbunătățirea statutului bibliotecarilor. Strategia va include, activități precum:
 • Dezvoltarea de standarde pentru bibliotecari, asigurându-se astfel o uniformizare a unei pregătiri profesionale de calitate pentru creșterea statutului profesiei,
 • Crearea de campanii de conștientizare/educare a publicului despre beneficiile existenței și modernizării bibliotecilor și a serviciilor oferite de bibliotecari
 • Crearea de materiale educaționale/de informare despre beneficiile existenței și modernizării bibliotecilor și a serviciilor oferite de bibliotecari, sau informatii despre cum și-au îmbunătățit alte țări sistemul de biblioteci sau standardele ocupaționale pentru bibliotecari (precum factsheets, studii, etc) pentru a putea fi distribuite atît publicului cît și decidenților politici.

2. ANBPR va realiza o evaluare a priorităților de politici publice ale membrilor săi în același timp cu evaluarea capacității organizaționale și a nevoilor de training. Rezultatele acestei analize vor ajuta ANBPR sa revizuiască și să completeze strategia de advocacy a organizației și să-i formuleze cât se poate de clar obiectivele și rezultatele de atins în următorii ani.

Strategia va cuprinde următoarele:
 • 3-4 obiective majore non-legislative de atins până la sfârșitul lui 2013 la nivel de politici naționale și locale
 • Instrumente de folosit (inclusiv realizarea unui portofoliu de bune practici, ce poate include exemple din alte țări)
 • Identificarea de posibili parteneri pentru realizarea fiecărui obiectiv
 • Responsabilități clare de implementare
 • Sistem de monitorizare și evaluare
Strategia de advocacy trebuie conectată cu strategia de comunicare.


Servicii pentru membrii:
Instruirea și dezvoltarea profesională a bibliotecarilor
 • ANBPR va întreprinde toți pașii necesari pentru acreditarea ca instituție de formare, precum și pentru acreditarea a 2 cursuri de formare profesională inițială pentru bibliotecari (studii medii și studii superioare);
 • ANBPR va realize curicula și manualul de training pentru cursul de dezvoltare a noilor sericii de biblioteca în conformitate cu obiectivele și standardele de training stabilite de IREX;
 • ANBPR va realiza o evaluare a nevoilor de training ale membrilor săi;
 • ANBPR va organiza, desfășura și evalua un prim curs de formare profesională inițială pentru bibliotecari.


Networking si comunicare:
 • ANBPR va ajusta designul (meniurile în termeni de categorii/tipuri de informații) și va actualize website-ul;
 • ANBPR va incuraja formarea de grupuri de lucru specializate in cadrul Asociatiei (metodisti, specialist in IT, etc.) prin crearea unor forumuri online sau folosind alte instrumente de comunicare si lucru la distanta;
 • ANBPR va folosi oportunitatea administrării prezentului grant pentru crearea unor grupuri de lucru pe diferite teme, formate din membrii ai biroului executive și din membrii simpli, pentru a dezvolta diferitele strategii de dezvoltare și operaționalizarea lor, asigurându-se astfel că diversitatea opiniilor din cadrul asociației este luată în considerare;
 • ANBPR va realiza o strategie de comunicare proprie si un plan de actiune pentru implementarea strategiei pe termen scurt si mediu, cautand sa asigure consecventa tuturor eforturilor de comunicare ale organizatiei.
Educare publică & politici:
 • ANBPR va realiza o evaluare a prioritatilor de politici publice ale membrilor sai, ca parte a evaluarii anuale asupra capacitatii organizatiei;
 • ANBPR va realiza o schita/elementele principale ale strategiei de advocacy care va fi pusa in practica in urmatorii 4 ani. Strategia va cuprinde prioritatile de politici publice identificate in timpul evaluarii anuale, cu condiția ca restricțiile descries la punctual C.1 să fie respectate.


Servicii pentru membrii:
Instruirea si dezvoltarea profesionala a bibliotecarilor
 • IREX va sprijini ANBPR sa desfasoare evaluarea capacitatii organizationale impreuna cu evaluarea nevoilor de training a membrilor. De asemenea, aceasta ocazie va fi folosita pentru realizarea unei evaluari a prioritatilor de politici la nivelul asociatiei. Contributia IREX la acest process va consta in sprijin in realizarea metodologiei de cercetare, procesarea datelor si diseminarea rezultatelor la nivelul bibliotecarilor.
 • IREX va sprijini ANBPR in realizarea curiculei si a manualului de dezvoltare de noi servicii de biblioteca si va căuta să ofere exemple de bune practici la nivel global și resurse de informare
 • IREX va pune in legatura Asociatia cu specialisti pe diverse domenii pentru a ajuta ANBPR sa realizeze curicula si manualul pentru cursul de noi servicii de biblioteca.

Networking si comunicare:
 • IREX va incuraja dezvoltarea de grupuri de lucru specializate in cadrul ANBPR (metodisti, specialisti IT, etc.).
 • Va oferi exemple de instrumente de comunicare folosite cu success de alte asociatii de bibliotecari, accentuând importanța consecvenței tuturor eforturilor de comunicare.
 • IREX va monitoriza fluxul programat al comunicarii si folosirea intrumentelor de comunicare adecvate si va lucra alaturi de ANBPR pentru remedierea situatiei atunci cand comunicarea devine neregulata.

Educare publică & politici:
 • IREX va oferi conducerii ANBPR training despre cum sa dezvolte campanii de advocacy/educare publică si va pune in legatura Asociatia cu specialisti, daca este nevoie. IREX va participa si va ajuta Asociatia sa-si dezvolte planul de advocacy precum si campanii specifice de advocacy.
 • IREX va sprijini ANBPR in identificarea prioritatilor de politici publice ale membrilor sai care sa fie sustinute de Asociatie pe termen scurt si mediu.Rezultatele practice ale intalnirii :

Dupa parcurgerea in sesiuni de lucru a temelor detaliate mai sus, cele 4 obiective strategice de dezvoltare au devenit 3, intrucat toate obiectivele operationale si activitatile care aveau drept scop implicarea membrilor in actvitatile asociatiei se regasesc si in celelalte obiective. Prin urmare, cele 3 mari obiective strategice de dezvoltare ale ANBPR pentru perioada 2009-2012 sunt:
1.      Imbunatatirea comunicarii cu membri si cresterea implicarii lor in elaborarea si realizarea activitatilor ANBPR – adreseaza problemele de comunicare si networking
2.      Consolidarea formării și dezvoltării profesionale și adaptarea la cerințele contemporane – adreseaza problemele de dezvoltare profesionala
3.      Creșterea capacității ANBPR de a deveni partener strategic al autorităților publice –  adreseaza problemele de advocacy si politici publice

Grupurile e lucru stabilite au urmatoarea structura:
au cate 2 coordonatori si cate o persoana din echipa IREX si au urmatoarea componenta:

1.      Grupul care va lucra pe Comunicare & networking:
-          Liviu Dediu – coordonare comunicare
-          Sorin Burlacu – coordonare networking/organizare
-          Lucian Dindirica
-          Monica Avram
-          Bogdan Ghiurco
-          Angela Campean
-          Horia Nicoara
-          Cristina Iliescu
-          Monica Grecu, IREX

2.      Grupul care va lucra pe Formare & dezvoltare profesionala:
-          Silvia Nestorescu – coordonare
-          Dragos Neagu – coordonare
-          Adriana Gheorghiu
-          Delia Pantea
-          Carmen Vadan
-          Onuc Nemes
-          Nicoleta Alexe
-          Anca Rapeanu, IREX
3.      Grupul care va lucra pe Advocacy & policy:
-          Doina Popa – coordonare
-          Constantin Bostan – coordonare
-          Gelu Bichinet
-          Mihaela Racoviteanu
-          Camelia Filip
-          Florica Pop
-          Florin Carstea
-          Ioana Crihana
-          Daniela Draghici, IREX
Evaluarea organizationala anuala a ANBPR este obligatori. Se va face evaluarea nevoilor de training si a prioritatilor de politici ale membrilor la Conferinta Nationala de la sfarsitul lui octombrie pe baza unui chestionar pe care participantii sa-l primeasca la inceput si sa-l completeze in timpul conferintei, si, pentru a avea si o component calitativa, la sfarsitul celei de-a 2-a zile de conferinta va fi o sesiune participativa, pentru a avea feed-back-ul membrilor

S-au mai discutat si stabilit detalii referitoare la dezvoltarea manualului si a programei de Dezvoltare de servicii noi de biblioteca, anume:
-          pe 5 noiembrie se incheie faza de documentare pentru strangerea resurselor déjà existente in domeniu – responsabila Silvia Nestorescu
-          intalnire de lucru a grupului pentru designul schitei de curricula/manual – 1 zi de lucru in saptamana 8-14 noiembrie
-          exista posibilitatea contactarii unui consultant extern pentru aceasta ativitate; in cadrul discutiilor online ale grupului de lucru pe Formare se va determina ce anume se doreste de la consultant.


lista participantilor21 septembrie 2009

Biblionet:Impresii de la curs, sesiunea a doua

În perioada 14-18 septembrie 2009 a avut  loc sesiunea a doua de instruire a bibliotecarilor care au intrat în programul Biblionet- lumea în biblioteca mea.
Au fost prezenţi bibliotecari din Căpâlna, Sântandrei, Popeşti, Dobreşti, Ciuhoi, Săcueni, Sânmartin. Au parcurs programul şi două colege de la biblioteca judeţeană.

  Eniko Laszlo, biblioteca Comunală Ciuhoi :
 La sfârsitul cursului mi-am dat seama ca programul Vista nu e chiar aşa de greu cum mi-am imaginat în prima zi. Cursul a avut loc intr-o atmosfera foarte plăcută, cu multe exerciţii de rezolvare de cazuri, care pot să apară în bibliotecă.Trainerii au fost foarte amabili, au explicat pas cu pas toate întrebarile puse, au avut o răbdare excepţională cu noi. "

 Târb Csilla, Biblioteca Judeteană , filiala Felix:
"Pe lângă cunoştinţele noi pe care le-am acumulat, mia plăcut faptul că am comunicat cu ceilalţi bibliotecari. Am schimbat impresii, am găsit soluţii la anumite probleme posibile şi chiar imposibile.Fiecare a avut ocazia să-şi împărtăşească din experienţa proprie."

Kerekes Terezia, Biblioteca Orașului Săcueni: 
"Sunt fericită că am avut posibilitatea să particip la cursul propus de programul Biblonet, condus de trainerul Adrian Popovici.Lângă faptul că este un profesor foarte pregătit, a reușit să realizeze la cursuri o atmosferă plăcută. Cursul a fost colorat cu ”jocurile” interactive ,care ne-au captivat.În afară de lucrurile noi din IT învăţate am primit și idei bune în legătură cu viitorii  utilizatori. De acum așteptăm să le folosim și in practică...”

19 septembrie 2009

Ziua Internaţională a Păcii- 21 septembrie

Centrul de informare ONU pentru România ne face cunoscut următorul anunţ:
În anul 1981, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decis ca ziua deschiderii sesiunii sale ordinare, din septembrie, va fi în mod oficial celebrată ca zi internaţională a păcii şi va fi dedicată comemorării şi întăririi idealului de pace atât în interiorul frontierelor, cât şi între toate ţările şi popoarele lumii (rezoluţia 36/67).
Din 1998 Adunarea a reafirmat ideea că această zi trebuie sărbătorită în continuare, în ziua deschiderii anuale ordinare (rezoluţia 52/232 din 4 iunie).
La 7 septembrie 2001, Adunarea Generală decidea ca, începând din anul 2002, Ziua internaţională a păcii va fi sărbătorită în fiecare an la 21 septembrie, iar acest lucru urma să fie adus la cunoştinţa tuturor militanţilor pentru pace (rezoluţia 55/282). S-a declarat că această zi va fi una a non-violenţei, fără focuri de armă. Tuturor naţiunilor şi popoarelor le-a fost adresată invitaţia de a înceta orice ostilitate pe parcursul acestei zile.

18 septembrie 2009

Ioan F. Pop

Ieri, 17.09.09, în cadrul Cenaclului de la bibliotecă, poetul Ioan F. Pop spunea că poezia este o "aventură montană: mulţi rămân la şes, neputând urca în aerul rarefiat de pe munte".
Poetul crede că nu va mai publica nici o carte, că misiunea sa poetică s-a încheiat, a spus în şi prin cuvinte, tot..dar criticul şi scriitorul Ioan Moldovan este convins că poetul va mai scrie, după ce se va redefini "ca suflet"...
Vă invit să păşiţi în universul poetic semnat Ioan F. Pop...

corpul poetic
cel crescut direct din tăceri, din cuvinte trecute. din infinitul lor obosit. din acea parte a absenţei care apasă pe inimă. care nu e decît un punct din alt punct. de la unu pînă la doi se întinde vaga sa prezenţă. trecerea din pustiu în pustiu. din întuneric în întuneric. prin ceea ce se poate vedea cu lumina orbirii. mormîntul acesta de aer strînge corpul poetic. ceremonios, privirile îl compun şi recompun. vîntul negru cu aripi ce atîrnă în gol. păsări geometrice zboară la pas pe cerul de vîsc. peste orizonturi roase de molii. peste părerea că aceste cuvinte-organe mă nasc încă viu.

14 septembrie 2009

Biblioteca municipala Salonta

Colegele de la Salonta ne-au transmis următoarele veşti .

"Biblioteca Municipală " Teodor Neş" Salonta s-a îmbogăţit in vara anului 2009, cu o donaţie de carte, formată din publicaţii noi, majoritatea enciclopedii şi literatură pentru copii şi tineret, în limba maghiară, în valoare de 300 mii de forinţi (4.710 lei). Biblioteca din Salonta a fost cuprinsă în proiectul "Donaţie de carte peste hotare", proiect sprijinit de Fundaţia "Kolcsey Ferenc". Cărţile achiziţionate au fost predate, într-un cadru festiv, primarului municipiului Salonta, de către Primăria oraşului Şărcad (Ungaria), respectiv, Biblioteca şi Centrul Cultural "Bartok Bela" Şărcad (Ungaria)."

Biblioteca Salonta este calificată şi ea în proiectul Biblionet. Imaginea este din bibliotecă din timpul unei întâlniri metodice.

Parteneriat internaţionalBiblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor Oradea şi Biblioteca Judeţeană Lendva - Slovenia doresc să construiască un parteneriat ale cărui obiective sunt : organizarea de evenimente culturale comune, proiecte comune pentru minorităţi naţionale , schimb de experienţă profesională şi schimb de publicaţii.
Iniţiatoarea acestui parteneriat şi organizatoarea întâlnirii este director adj. de specialitate, doamna Tavaszi Hajnal :
"Dezvoltarea acestei colaborări, se face sub egida Istoria tiparului : rădăcini culturale comune.În secolul XVI Rudof Hoffhalter ( fiul primului tipograf din Oradea, Rafael Hoffhalter) se muta la Lendva unde urma să-şi petreacă restul vietii."În data de 14.09.2009 Biblioteca Judeţeană "Gheoghe Şincai" a primit vizita a 10 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană Lendva -Slovenia. Discuţiile au parcurs domenii comune de interes.

De menţionat este modul specific de angajare care începe cu o perioadă determinată de 5 ani, după care se dă un examen de cultură generală, specialitate şi IT.Rezultatele acestui examen permit evoluţia în cadrul profesiei şi dau cuantumul salarizării.Persoanele care nu promovează acest examen, pot să reintre în sistem tot ca începători.

Date despre biblioteca Lendava -Slovenia se găsesc pe site-ul http://www.knjiznica-lendava.si/
Biblioteca are filiale în Hotiza, Bistrica, Črenšovci, Velika Polana, Turnišče, Kobilje, Odranci, Dolina, Dobrovnik, Gaberje, Genterovci , Petišov şi are şi o bibliotecă mobilă.

Colecţiile sunt în jur de de 100000 ub, 60 % sunt colecţii în limba slovenă şi 40% în limba maghiară.
Biblioteca are înscrişi în jur de 3400 cititori care împrumută în jur de 100000 publicaţii pe an.Evenimentele care au loc în bibliotecă sunt organizate alternativ pentru locuitorii sloveni şi maghiari.


Dezvoltarea ANBPR

Va prezint un rezumat al activitatii a biroului executiv al ANBPR in perioada iulie septembrie precum si agenda urmatoarei conferinte a asociatiei.Informatiile le-am adunat de pe site-ul biblionet.ro si din informarea trimisa de doamna Doina Popa filialelor asociatiei.
I.In perioada 2-4 iulie 2009, la Piatra Neamt, Biroul Executiv al ANBPR cu sprijinul IREX, a inceput procesul de planificare strategica a Asociatiei. Pe parcursul a 3 zile de lucru, pornind de la rezultatele evaluarii capacitatii organizationale realizate anul trecut, membrii Biroului Executiv au identificat punctele tari si punctele slabe, oportunitatile si amenintarile si cei mai importanti factori interesati/categoriile de public tinta pentru asociatie. Pe baza acestor analize, Biroul Executiv a extras 4 obiective strategice de dezvoltare a asociatiei pentru urmatorii 4 ani:
1. Imbunatatirea comunicarii cu membrii
2. Implicarea mai activa a membrilor in elaborarea si realizarea activitatilor asociatiei
3. Consolidarea formarii si dezvoltarii profesionale si adaptarea la cerintele contemporane
4. Creșterea capacitatii ANBPR de a deveni partener strategic al autoritatilor publice in dezvoltarea de politici publice.


II. In perioada 24.07.09 – 05.08.09 a avut loc procesul de selecţie a personalului angajat în Departamentul Operaţional al Asociaţiei. Comisia de selectie a fost formata din formată din: Dragoş Adrian Neagu (preşedinte), Sorin Burlacu, Liviu-Iulian Dediu, Silvia Nestorescu şi Cristina Văileanu (IREX).

La interviu au fost invitate primele 5 persoane din fiecare categorie de candidaţi, selectate pe baza punctajului acordat CV-urilor primite, respectiv 58 pentru postul de Asistent director şi 39 pentru postul de Director executiv.
În urma interviului s-au calificat: doamna Ioana Cristina Crihană pentru postul de Director executiv şi domnişoara Cristina Gabriela Iliescu pentru postul de Asistent director.

Activitatea Departamentului Operaţional a început la 1 septembrie la sediul Asociaţiei de pe Str. Dr.Staicovici nr. 15, Bucureşti.

III. ANBPR a fost reprezentată la Conferinţa IFLA de la Milano de Dragoş-Adrian Neagu, primvicepreşedinte şi de Ruxandra Nazare, Filiala Braşov. Rapoartele informative privind această participare vor fi prezentate la Conferinţa ANBPR


IV.Anul acesta Conferinţa ANBPR se va desfăşura la Lacu Roşu, în perioada 29-30 octombrie (zile pline).
Structura Programului:
A. Prezentarea conceptului de dezvoltare a Asociaţiei;
B. Exemple de bune practici organizaţionale şi de comunicare în şi între filialele ANBPR;
C. Rolul ANBPR în sustenabilitatea Programului Biblionet;
D. Sesiune de dezbateri profesionale;
E. Vizită de studiu.

2 septembrie 2009

Zile de curs


Prima sesiune de curs 31 august -4 septembrie este in derulare.Doamnele bibliotecare de la Valea lui Mihai, Sacueni , Beius, Curtuiseni si Vadu Crisului parcurg zilnic peste 50 de kilometri pentru a participa la curs.Mai usor este pentru doamnele bibliotecare de la Nojorid si Bors care sunt mai aproape de Oradea.
Efortul este necesar, modernizarea bibliotecilor prin dotarea cu calculatoare, in cadrul proiectului Biblionet, implica si cunostinte sporite in folosirea tehnologiei.Fiecare cursant lucreaza singur sau ajutat pe laptopurile destinate cursului. Trainerul principal este de la Fundatia EOS Timisoara.Saptamana aceasta, domnul Adrian Popovici este asistat de cei 2 cotraineri ai bibliotecii judetene, Viviana Pop si Paul Zot. Luni si marti la cursuri a asistat si reprezentanta IREX Camelia Crisan.
De la zero tehnologie in biblioteca, la administrarea a 4 calculatoare si la a raspunde la diverse cereri de la utilizatori diferiti care folosesc concomitent calculatoarele este un mare pas inainte.Cursul incearca sa atinga toate elementele necesare unui astfel de demers. Cantitatea de informatie este uriasa ca volum si diversitate mai ales pentru incepatori.
Biblioteca Judeteana va mai organiza minicursuri in centrele zonale pentru a ne asigura ca totul va merge cat se poate de bine.
A doua sesiune de instruire este in perioada 14-18 septembrie, si a treia sesiune in perioada 28 septembrie -2 octombrie.


Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării