31 august 2013

Dialectologia – noțiuni generale - Subdialectul crișean -

                                           autor: Nistor Emanuela-Carmen, absolvent masterat 
Literatură română-Relevanțe europene
                                   Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, 2013. 

                Dialectologia este o ramură a lingvisticii relativ nouă, care studiază variantele geografico-teritoriale ale limbii: dialectele, subdialectele și graiurile.
                Ca disciplină științifică, dialectologia s-a constituit destul de târziu, mai exact în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Limba literară avea până atunci întâietate în studiile de specialitate ale lingviștilor, variantele regionale ale limbilor fiind multă vreme disprețuite – în special în perioada Renașterii și a Clasicismului. Totuși,  deosebirile dialectale regionale au fost sesizate încă din secolul la XV-lea – pe plan romanic și la noi, începând din sec. XVI-XVII.
                În deceniul al optulea și al nouălea ale secolului al XIX-lea, lingviștii manifestă un interes crescând pentru graiuri și dialecte ca ipostaze concrete, vii, ale limbilor.
                Italianul Graziadio Isaia Ascoli, indo-europenist și romanist, este considerat creatorul dialectologiei științifice romanice, prin lucrările sale publicate în revista „Arhivio glottologico italiano”, care începe să apară în 1873, anul de „naștere” al dialectologiei.
                Dialectele și graiurile reprezintă variantele teritoriale, geografice sau regionale, ale limbii comune – sistemul de elemente constante al unei limbi ‒ ,  denumită și limbă standard sau limbă națională.
 Dialectul (˂ gr. dialektos = dialog, conversație; varietate dialectală) poate fi definit ca prima diviziune a limbii, caracterizată printr-o serie de particularități care îl deosebesc de alte unități învecinate și înrudite, situate pe același plan, în raport cu unitatea imediat superioară – limba.
Graiul este, la rându-i, prima subdiviziune a dialectului, caracterizată printr-o serie de particularități care îl deosebesc de alte unități învecinate și înrudite, situate pe același plan, în raport cu unitatea imediat superioară ‒ dialectul.

30 august 2013

Ziua Națională a Limbii Române- 31 august

Ieri 29 august 2013 Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai în parteneriat cu Uniunea Femeilor Bihora avut loc un eveniment desfășurat în spiritul citatuluil ”Limba română este patria mea.” ( Nichita Stănescu) Ziua Limbii Române a fost instituită prin Legea nr. 53/2013.

Cuvântul de deschidere l-au avut prof. Ligia-Antonia Mirișan, directoare la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” și Miorița Săteanu, președinte a Uniunii Femeilor Bihor.

In prezența unui numeros public au susținut prelegeri tematice Mirela Petronie, dr.Miron Blaga, dr. Silviu Sana și un grup de tineri voluntari ai Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor.


Dl dr. Miron Blaga, a adus un elogiu limbii române, una din cele mai poetice limbi cunoscute. A trecut în revistă câteva mari personalități ale culturii române care s-au ocupat de studiul limbii române , și a constatat că spre deosebire de Negruzzi noi nu vom avea în curând de pe ce ” vechi hrisoave ” să ștergem colbul. Referirea era la lipsa preocupării pentru studiul dialectologiei, pentru cercetarea și publicarea de materiale de specialitate în universitățile românești de profil.


Colegul nostru dr. Silviu Sana a prezentat cele mai valoroase cărți pe care colecțiile de carte veche ale bibliotecii le găzduiesc. Vă invităm să urmăriți prezentarea.

Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea from Biblioteci Bihorene

Colega noastră Mirela Petronie a prezentat  MITOLOGIA POETICULUI SI POETICA HIEROGLIFELOR la Mihai Eminescu si E.T.A. Hoffmann.

29 august 2013

Intâlnirea trimestrială a bibliotecarilor din filialele Bibliotecii Judetene

Au devenit o obișnuință și o plăcere aceste întâlniri profesionale a bibliotecarilor din filiale.
A treia întâlnire din acest an a avut loc la Filiala din Băile Felix în data de 22 august.

Pe lângă agenda oficială, una de vacanță  desigur:  prezentare de lecturi de vacanta/ programele de vacanta
noutăți de biblioteconomie , atelier colaje- biblioteca ideala/ programe de biblioteca pe care le dorim
biblioteci din alte tari - Belgia, am mai discutat problemele și noutățile noastre interne.

Unii dintre colegi vedeau pentru prima dată acestă filială a bibliotecii.
Biblioteca din Băile Felix a fost înființată prin 1950, ca bibliotecă de stațiune.A funcționat independent foarte mulți ani datorită specificului utilizatorilor sezonieri, veniți la tratament în serii de câte 18-20 de zile. Achiziția și prelucrarea cărților se făcea in regie proprie.
Mulți ani în clădire a funcționat și clubul de stațiune, în timp odată cu preluarea acesteia de către Biblioteca Județeană, a ajuns să ocupe întreaga clădire.
Biblioteca are cititori fideli care se întorc an de an , și apreciază activitatea colegelor noastre dăruindu-le lucrările proaspăt editate cu autograf.

Atelierele de origami de la Filiala Iosia

Organizatoare ale cursului de origami, voluntare   de mai multi ani la Filiala Iosia : Carla si Carina Florin 


27 august 2013

Lecturi de weekend 26

Dacă cei care citesc prea puțin au o problemă, atunci si noi cei care citim prea mult ne facem probleme cu mâna noastră. Am stat mult timp în fața tarabei și până la urmă am ales două cărți care trebuiau să fie o lectură ușoară ,  captivantă fără prea multe probleme existențiale. Instalată în autocar am deschis cu nerăbdare una din  carțile   cumpărate- Manuscrisul găsit la Accra de Paulo Coelho.

După primele pagini am avut o senzație de greață. Și nu din cauza autocarului ci din cauza senzației de deja văzut și citit în alte forme mai elegante.  Da, noi cei care citim mult ajungem la un moment dat să recunoaștem tiparele folosite de autor. Citeam de fapt pe Kahlil Gibran - Profetul , carte  repovestită într-o formă fără har.

Gibran a cizelat acest poem în proză timp de 25 de ani.  Osho- în lucrarea de comentarii   la  acestă capodoperă   spune- ”Poetul , uneori într-un anumit moment se găsește în același spațiu cu misticul. În aceste clipe rare îi plouă cu tradafiri.”  ”Nu-mi imaginez ca vreodată , în viitor, să apară un alt om cu o cunoaștere atât de profundă a inimii omenești, a necunoscutului care ne înconjoară.”

Stau cu cele trei cărți în față.
Coelho probabil captivat de temă și în lipsă de inspirație a mizat pe incultura de masă și a dat drumul unui nou bestseller.

Osho - mistic, captivat și el de temă a reluat textul lui Gibran și  pe 500 de pagini a dezvoltat și discutat temele inițiale din propriul punct de vedere.

Gibran - poet, vrăjit de cuvinte, idei, viață  și care scriind, ”a lăsat universul să curgă prin el” a creat o nestemată .

Eu aleg și recomand originalul.

EVENIMENT PROFESIONAL LA ORADEA- CONFERINTA ABR 2013PROGRAMUL CONFERINTEI ABR 2013

MARŢI, 3 SEPTEMBRIE 2013


1200 – 2000 Înscrierea participanţilor - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, hol, parte
1800 – 2000 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Sala de seminar, etaj III

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2013


800 – 900 Înscrierea participanţilor - Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1,Facultatea de Ştiinţe Economice, hol, parter
900 – 910 Recital Oana LIANU – la nai
910 – 945 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut din partea organizatorilor și a invitaților:
Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Facultatea de Ştiinţe Economice, parter, Aula Magna
prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU, rectorul Universităţii din Oradea
Cristian Vasile PETCU , Secretar de stat, Ministerul Culturii
conf. univ. dr. Gabriel LEAHU, secretar general, Ministerul Educatiei Nationale
Bruce KLEINER, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA la Bucuresti
prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea
prof.univ.dr. Mircea REGNEALĂ, Universitatea din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România
Ovidiu MUREŞAN, viceprimar
Lucian SILAGHI, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor
prof. Daniel NEGREAN, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
prof. Carmen BODIU, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
Florica UJOC, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea


945 – 1315 LUCRĂRI ÎN PLEN

„Limba română este patria mea” (Nichita Stănescu)

Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai 
  
în parteneriat cu Uniunea Femeilor Bihor
vă invită să sărbătorim împreună

31 AUGUST:
ZIUA LIMBII ROMÂNE

(Expoziţie şi prelegeri tematice)

Evenimentul va avea loc joi, 29 august 2013,
începând cu orele 16:30, în Amfiteatrul
Bibliotecii Judeţene ,,Gheorghe Şincai” Bihor.

Cuvânt de deschidere:
-        Prof. Ligia-Antonia Mirișan, director-manager Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”  
-        Miorița Săteanu, președinte Uniunea Femeilor Bihor.

Prelegeri tematice: dr.Miron Blaga, Mirela Petronie,
dr. Silviu Sana și un grup de tineri voluntari ai
Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor.

„Limba română este patria mea”

(Nichita Stănescu)

20 august 2013

Doi iubitori de cărţi vechi - Părintele Enrique si Părintele Radu


        Ziua de luni, 19 august 2013 a avut o însemnătate specială pentru biblioteca noatră, prin vizita a doi iubitori de cărţi vechi şi rare. Părintele Radu Bokor paroh greco-catolic de Alicante (Spania) si Părintele Enrique Abad, paroh de San Hose de Carolina şi consilier la Secretariatul de Imigrări din Alicante, au făcut o scurtă vizită la secţia Colecţii Speciale a bibliotecii noastre judeţene.
        Din discuţiile purtate cu distinsul oaspete spaniol, am înţeles pasiunea şi dragostea care o are pentru cărţile vechi şi pentru biblioteci în general. Bucuria părintelui Enrique a fost şi mai mare când a putut răsfoi 2 cărţi vechi, o Biblie de la 1635 tipărită la Tubigen şi "Noul Testament de la Bălgrad" din 1648 păstrate în colecţiile bibliotecii noastre. Prin aceste două rarităţi, distinşii oaspeţi a putut face cunoştiinţă cu o o mică parte a culturii centrale şi est-europene, influenţate, de teologia protestantă - prin Biblia tipărită la Tubingen - dar şi cu una din primele tipărituri româneşti născute tot prin intermediul Reformei protestante.
     Aşadar, Secţia Colecţii Speciale a bibliotecii noastre a fost, cel puţin pentru o clipă,  o punte de legătură între carte şi persoană, între ţara noastră şi Spania, dar mai ales, între cultură şi credinţă, - o mini Europă - aşa cum  în fapt, Europa zilelor noastre este clădită pe temelii creştine, în care cartea, scrisul şi cititul au fost şi sunt mijloace de progres social, cultural şi spiritual.

                                  Dr. Silviu Sana

Limba chineză în Biblioteca Județeană

Fundaţia Culturală de pe lângă Biblioteca ,,Gheorghe Şincai’’, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai ”  a  organizat , în perioada 12 – 16 august 2013 un  curs de iniţiere în cultura şi limba chineză.  Suportul teoretic şi practic al cursului a fost asigurat de către profesor Mircea Moldovan, autorul Dicţionarului român chinez, apărut la Editura Hypogrammos .


Pe parcursul a 15 ore de curs , participanții    au avut ocazia să învețe să scrie , să citească în chineză și să susțină o conversație simplă  și  am primit cu toții  informații  anecdotice și istorice  despre cultura şi civilizaţia chineză. 

Desprindem două  pasaje din cursul oferit.

”Chineza are mai multe denumiri, în funcţie de zona geografică de unde provine persoana care o vorbeşte. Europenii au preluat denumirea de 官话guānhuà mandarină, (literal: limba oficialilor cunoscuţi sub denumirea de mandarini), ea servind drept limbă oficială a imperiului chinez din momentul mutării capitalei la Pekin în secolul 15. În zilele noastre, chinezii înşişi se referă la limba statului comunist chinez folosind denumirea 普通话pǔtōnghuà, adică limba comună.”

”甲骨文 jiǎgǔwén Scrierea oraculară de pe carapacele de broască ţestoasă

În cătunul Xiaotun din comitatul Anyang în provincia Henan, localnicii foloseau de mai multă vreme în scopuri curative aşa numitele oase de balaur. Aceste oase de balaur erau de fapt fragmente de oase de animale sau de carapace de broască ţestoasă ce se găseau în abundenţă pe terenurile cultivate de oamenii din Xiaotun. Multe din aceste fragmente erau inscripţionate cu tot felul de desene misterioase, lucru care i-a făcut pe oamenii din Xiaotun să creadă că aceste oase proveneau de la balauri legendari. Tot din acest motiv ei credeau că pulberea obţinută din aceste oase avea puterea de a vindeca diverse boli. ”

Ce interesați vor avea ocazia să iți consolideze abilitățile câștigate și să continue studiul limbii chineze,   deoarece proiectul va continua cu mici întâlniri lunare la Biblioteca Județeană. Prima întâlnire  a grupului de studiu va fi în 27 septembrie 2013.


Cursul  a avut un format mai special. Taxa de curs cerută a fost  donată integral  Fundației Culturale de pe lângă Biblioteca ”Gheorghe Șincai ”, cu condiția ca jumătate din sumă să fie folosită pentru achiziționare de carte. 
Contractul a fost deja  onorat, cele aproximativ 100 de volume  vor fi folosite  pentru premierea tinerilor participanți la diferitele concursuri de lectură care se derulează în cadrul Secției pentru copii a Bibliotecii Județene. 

Mulțumim domnului Mircea Moldovan  pentru generozitate .

Fotografia Stradală- seminar

În data de 19 august 2013 la Biblioteca Județeană a avut loc seminarul  cu tema - Fotografia Stradală,  susținut de lector universitar dr. Teodor Pantea.

Seminarul este primul dintr-o serie de prelegeri care vor acoperi istoria artei fotografice.
În sală au fost prezenți fotografi amatori și profesioniști .  Ziua fierbinte de august a ținut la distanță celelalte categorii de public care ar fi fost interesate.

Pe ecran s-au derulat nume  și imagini recunoscute internațional și apreciate ca valoroase în istoria fotografiei stradale.Valoroase până la nivelul la care suma de tranzacționare are 5 sau 6 cifre ( in alte tări desigur)

Lectorul a parcurs câteva pagini din teoria fotografiei stradale   , definiții ,  ierarhizări și categorii, a prezentat tehnici fotografice de la 1830 încoace.

De fapt fotografia stradală ar trebui să surprindă expresie și emoție într-o acțiune cu mediul sau cu persoanele, să rămână în afara cadrelor fixe ale teoriilor.

Două imagini surpinse azi pe stradă


14 august 2013

“ Octavian Goga , chipul arestat al poetului " la Oradea si Alesd


Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor a fostin data de 6 august 2013 , gazda, unui eveniment editorial şi a unei expoziţii foto-documentare care îl are în centru pe Octavian Goga.  Cercetările realizate de profesorul Dan Brudaşcu au scos la iveală aspecte inedite din viaţa poetului şi omului politic Octavian Goga.


http://www.crisana.ro/stiri/actualitate-13/expozitie-foto-documentara-octavian-goga-75-de-ani-de-la-moartea-sa-controversata-137937.htmlBiblioteca Alesd: “ Octavian Goga , chipul arestat al poetului ": S-a intamplat la Alesd – domnul profesor dr. Dan Brudascu ne-a regalat cu o expozitie deosebita ,rodul multor ani de cercetare despre viata si opera poetului si omului politic Octavian Goga , patronul cultural al bibliotecii noastre.

In sala de conferinte a Primariei in fata unui public avizat si interesat , onorat si de prezenta doamnei Ligia Mirisan , director al Bibliotecii Judetene „Gheorghe Sincai” din Oradea , domnul Dan Brudascu a prezentat expozitia ce cuprinde fotografii inedite pe care le-a identificat in dosarele C.N.S.A.S.

S -au avansat ipoteze interesante despre moartea prin otravire a poetului si a fost adusa in discutie si sotia , Veturia , care a desfasurat si ea activitate de spionaj.

Au fost lansate apoi volumele „Goga si Francmasoneria „ si albumul foto „Octavian Goga – chipul arestat al poetului „
Domnul profesor Dan Brudascu a acordat autografe celor prezenti si a oferit unele explicatii , spre bucuria noastra a tuturor celor care am infruntat vipia de afara pentru acest eveniment .

Pe urmele poetilor bihoreni..... la Nucet


Din initiativa presedintelui Cenaclului literaral Baroului Bihor, avocat dr. Pascu Balaci membru al USR(Uniunea Scriitorilor din Romania) filiala Bucuresti, miercuri 31 iulie 2013, avut loc o deplasare a unor membrii ai Cenaclului, spre locurile de nastere a unor importanti poeti bihoreni, la busturile carora s-au depus jerbe de flori.
Grupul compus din Pascu Balaci, Nicolae Branda Alexandru Sfarlea, Lucian Munteanu,Voicu David, Prof. dr. Doina Ignat, fost senator al Romaniei, av. Balaci Antita Doina,Sorin Cosma, preot misionar si editor Avram Stefan, au poposit mai intai in Beius, unde au depus o jerba de flori la bustul poetului Gheorghe Pitut, nascut in Saliste de Beius, autor a superbe sonete.
De la Beius delegatia s-a deplasat la Vascau , orasul nasterii poetului Alexandru Andritoiu,autor a sute de poezii si zeci de poeme memeorabile, a fost depusa si aici o jerba de flori, la tablia de marmura care evoca locul nasterii poetului.
Drumul a continuat la Nucet, unde toti membrii delegatiei au simtit si cea mai puternica emotie. Nucetul este orasul in care a trait zeci de ani poetul Ion Davideanu de pe axa lirica Carasau (Ion Davideanu), Petid (Gheorghe Vidican), Capalna(Nicolae Branda). Delegatia a fost bine primita de catre viceprimarul orasului Tuduce Mircea Adrian . Poetii prezenti au citit din cartile poetului si s-a recitat de catre av. Antita Balaci exceptionala poezie Sania, premonitorie pentru disparitia poetului ( Intr-o sanie trasa de caini/ Eu, cu pieptul sub maini/ peste maini o scandura, apoi o cruce/ negrul vietii in albul mortii se duce/ Doamnelor, domnilor, salutare/ Doamna mea, am murit mi se pare/ am dat de un dat , sunt in plasa/ intr-o sanie-mpinsa sau trasa…).

Cea mai mare surpriza pentru toti a fost imensa casa de cultura a orasului Nucet care poarta numele lui Ion Davideanu , inzestrata cu sali de expozitie, o mare sala de spectacole, cu scaune nou noute, realizare a eforturilor primarului Sirghie Costel Nelu care a batut de zeci de ori drumul Bucurestilor pana a accesat fonduri importante pentru ca aceasta institutie sa renasca.

De la Nucet, delegatia s-a deplasat la Stei, unde grupul s-a indreptat spre bustul impozant al poetului, culegatorului de folclor, profesorului universitar Miron Pompiliu, prieten apropiat al lui Eminescu si unde a fost depusa jerba de flori si s-a omagiat personalitatea complexa a acestui mare fiu al Steiului.
De la Stei intreaga delegatie s-a indreptat spre Draganesti la bustul poetului Viorel Horj, evocandu-se personalitatea si creatia cunoscutului om de cultura, singurul care era in stare sa recite o poezie sau doua din creatia fiecarui poet bihorean.
Din fata scolii generale care poarta numele poetului Viorel Horj, pelerinii culturali de la Oradea s-au reintors la Beius unde , ca la un corolar al cinstirii poeziei , s-a depus jerba de flori la bustul poetului national Mihai Eminescu,faurit in linii melancolice de sculptorul Mihele.
In final s-a decis ca in fiecare an de 31 iulie , membrii Cenaclului literar si poetii din Bihor care doresc acest lucru, sa urce pe Crisuri in sus , la locurile de nastere ale creatorilor omagiati in semn de pretuire pentru operele lor.


Bibliotecar 
Talida Bîtea

8 august 2013

Cuvântul

Irving Wallace
Coperta ediţiei româneşti a romanului Cuvântul


Pe parcursul a două week-end-uri, de la sfârşitul lui iulie şi începutul lui august (anul curent), am citit „micuţa” carte (în ediţia românească de vreo 700 de pagini) Cuvântul, scrisă de Irving Wallace, apărută prima oară în S.U.A. în 1972.
Irving Wallace s-a născut în Chicago la 19 martie 1916 şi a murit la 29 iunie 1990 în Los Angeles (din cauza unui cancer de pancreas). Autorul s-a născut într-o familie de evrei ce fugiseră din Rusia, încă înainte de „marea revoluţie socialistă din octombrie”, revoluţie ce de fapt avusese loc în 7 noiembrie 1917. Numele adevărat al familiei era Wallechinsky, dar autorul a „devenit” Wallace din cauza unui funcţionar zelos de la starea civilă, ce l-a „naturalizat” rapid din condei. După ce s-a întors din al doilea război mondial, la care a participat ca soldat activ, scriitorul a început să publice unele povestiri în mai multe reviste literare americane (pasiunea scrisului se pare că era mai veche la Wallace, pentru că scrisese deja mai multe povestiri încă de când era adolescent, în anii ’30). Dar, adevărata lui carieră publicistică a început de prin 1950 când a devenit scenarist pentru Hollywood, colaborând la scenariile unor filme celebre precum: The West Point Story (1950), Split Second (1953), Meet me at the fair (1953) şi The Big Circus (1959). Dar, nemulţumit de succesul relativ obţinut cu aceste filme, Irving Wallace s-a dedicat exclusiv carierei literare, prima carte de non-ficţiune (adică bazată pe fapte reale) fiindu-i publicată în 1955, cu titlul The Fabulous Originals, iar prima carte de ficţiune în 1959, cu titlul The Sins of Philip Fleming. În total, de-a lungul vieţii, Irving Wallace a scris şi publicat 33 de romane de ficţiune şi non-ficţiune (încă patru realizate în colaborare cu fiul şi fiica lui fiind publicate postum). Pentru că romanele lui nu se adresează unui public sofisticat şi exculusivist (ele nu sunt nici psihologice şi nici nu necesită o cultură foarte vastă) criticii literari, chiar cei americani l-au considerat a fi un scriitor „blue collar”, adică acel tip de scriitor care scrie romane uşor de digerat şi care pot fi citite mai ales de persoanele fără studii de orice fel, adică de cei ce efectuează mai mult munci fizice (numiţi muncitori şi ţărani de propaganda marxistă).
Romanul Cuvântul, apărut în S.U.A. în 1972 şi în România în 2008 (Editura Leda, Bucureşti), are ca personaj principal un patron de agenţie de publicitate din New York, Steven Randall, ce e angajat de o alianţă de publicişti creştini europeni şi americani, numită Noul Testament Internaţional, pentru a publica şi face cunoscută lumii o nouă variantă a Bibliei. Acţiunea din această carte se desfăşoară la sfârşitul anilor ’60 când deja majoritatea populaţiei ţărilor dezvoltate s-a îndepărtat şi chiar izolat de creştinism. Prin publicarea acestei noi variante, editorii religioşi speră să-i facă pe oameni să se reîntoarcă la religie, la biserică, într-un cuvânt să se producă o renaştere creştină a Europei şi a civilizaţiei occidentale în general. Noua variantă de Biblie, pe care editorii o ţin secretă de şase ani, se bazează pe o descoperire arheologică făcută de un profesor de istorie italian, Agusto Monti, ce găsise în timpul unor săpături făcute la Ostia Antica(vechiul port al Romei antice de la Mediterană) două documente importante pentru creştinism: un raport despre condamnarea şi executarea lui Isus (scris de un centurion roman pe nume Petronius), şi o evanghelie scrisă în secolul I d.Ch. de fratele vitreg al lui Isus, pe nume Iacob. În acest proiect, sunt implicaţi editori biblici americani, francezi, germani şi lingvişti, istorici şi cercetători englezi, francezi, olandezi şi italieni. În această evanghelie, a lui Iacob, se spune de fapt că, Isus n-a murit pe cruce pe muntele Golgota, el ar fi supravieţuit supliciului şi cu ajutorul apostolilor şi discipolilor ar fi plecat în secret din Palestina la Roma, unde ar fi murit mult mai târziu, prin anul 53 d.Ch,  reuşind să propovăduiască noua religie sub un nume fals. Autorităţile romane nu l-au mai căutat pentru că îl credeau mort după crucificarea de pe muntele Golgota.
Steven Randall, descoperă însă, destul de repede, că există unele probleme şi inadvertenţe în această nouă evanghelie a lui Iacob, zis şi Cel Drept, în plus acest proiect al noii evanghelii are deja şi mulţi duşmani care vor să pună mâna pe textul noii Biblii încă înainte de a fi publicată. Pentru a lămuri aceste inadvertenţe, Randall se întâlneşte cu mai mulţi istorici şi cercetători ai Bibliei, într-un periplu palpitant, uneori plin de adrenalină, ce-l poartă prin diferite oraşe europene (plecat din New York, trece pe la Londra, apoi ajunge la Amsterdam, de unde pleacă la Paris, ajunge apoi în Mainz, revine la Paris,  pleacă la Roma, de aici ajunge la mănăstirea Simonopetra de la Muntele Athos din Grecia, revine la Roma, apoi la Milano,  din nou la Roma şi Ostia, pentru ca în cele din urmă să ajungă la Paris unde este arestat). În cursul acestor cercetări, Randall descoperă, că de fapt, această nouă evanghelie este un fals istoric, realizat de un fost puşcăriaş francez de pe Insula Diavolului din Guyana franceză. Falsificatorul francez fusese trimis de autorităţile de la Paris înainte de primul război mondial, pe această insulă-închisoare celebră (cine a citit Papillon ştie la ce mă refer), iar după izbucnirea primul război mondial un preot de pe insulă, îi propusese falsificatorului (cu încuviinţarea autorităţilor franceze) să participe ca soldat pe frontul din Franţa. La sfârşitul războiului, condamnaţilor de pe insulă li se promitea că vor fi eliberaţi pentru serviciile aduse patriei. Falsificatorul (pe numele adevărat Robert Laforgue), împreună cu alţi condamnaţi pe viaţă sunt de acord, participă la război, dar, supriză, după război, autorităţile nu-i eliberează, considerându-i prea periculoşi. Sunt trimişi înapoi, pe Insula Diavolului din Guyana, pentru a muri practic acolo. Robert Laforgue, se jură odată ajuns pe insulă, să se răzbune pe biserică şi pe Franţa, şi începe să ticluiască planul realizării falsului biblic. După al doilea război mondial, la presiunea opiniei publice, închisoarea de pe Insula Diavolului e desfiinţată de autorităţile franceze, şi falsificatorul nostru e eliberat în 1953. Dar, el nu se întoarce în patrie, ci pleacă direct în Italia, unde începe să pună în practică planul de distrugere a bisericii creştine, şi a celei catolice în special.
Odată falsul realizat, fostul puşcăriaş francez „îl plantează” într-o veche vilă romană din portul roman Ostia Antica. Acest fals e descoperit de istoricul Agusto Monti, la „sugestia” falsificatorului care, cică citise nu ştiu unde că ar fi o astfel de evanghelie ascunsă într-o vilă din Ostia Antica.
Spre sfârşitul cărţii, Randall descoperă falsul, vorbeşte chiar cu falsificatorul francez, ce vroia o anumită sumă de bani pentru a-i înmâna americanului dovada falsului biblic realizat de el. Dar, supriză, falsificatorul nu mai vine la întâlnirea programată, Randall află din presă că acesta a murit într-un „accident” şi astfel e nevoit să găsească singur documentul promis de francez. Documentul ascuns de falsificator, e găsit în cele din urmă de publicistul american, dar la reîntoarcerea din Italia în Franţa, e arestat de autorităţile franceze şi dovada falsului e confiscată. Astfel, nimeni nu mai poate dovedi că Noul Testament Internaţional e un fals, acesta e publicat şi are loc o adevărată renaştere a creştinismului pe plan mondial.
Steven Randall e exclus din proiect, nici nu-şi mai primeşte banii promişi de editorii europeni şi americani, totuşi cartea se termină cu un happy-end, personajul nostru (ce tocmai divorţase mai la începutul acţiunii din carte) se întoarce în S.U.A., unde după câteva luni vine şi fiica istoricului italian, de care publicistul american se îndrăgostise în periplul european, şi căreia eroul nostru „îi cere mâna” în ultimele pagini ale cărţii.
Cartea Cuvântul, a fost ulterior ecranizată, într-o miniserie pentru televiziune, difuzată în S.U.A., în 12 – 15 noiembrie 1978, de CBS (patru episoade a câte două ore fiecare). În această serie rolul lui Steven Randall a fost jucat de David Janssen, iar rolul Angelei Monti (fiica istoricului Agusto Monti) de Florinda Bolkan.
Florinda Bolkan
David Janssen
Pentru informaţiile referitoare la viaţa şi opera lui Irving Wallace m-am inspirat de pe Wikipedia (din păcate nu am găsit alte surse, nici bibliofile, nici electronice). Dacă v-a plăcut descrierea mea vă recomand să şi citiţi această carte, chiar dacă ea are în varianta românească aproximativ 700 de pagini, după părerea mea (neautorizată, căci nu sunt critic literar) e chiar mai palpitantă decât Codul lui Da Vinci.  

Bibliotecar, prof. Florin Miheş.        

1 august 2013

Oferta de carte de la editura Aquila Oradea

Universul basmelor lui Andersen
Faceţi cunoştinţă cu cele mai iubite personaje
din basmele lui naje Hans Christian Andersen
care vă poartă în lumea fantastică a
poveştilor copilăriei. Din cuprins: Degeţica,
Fetiţa cu chibrituri, Hainele cele noi ale
împăratului, Lebedele, Mica Sirenă, Soldatul
de plumb, Privighetoarea împăratului
Format: 21,5 x 28 cm,
160 pagini
Preţ: 44,90 lei


Pentru mai multe detalii: http://www.aquilashop.ro/

Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării