4 decembrie 2009

Regulamentul de folosire a centrului Internet din biblioteca

 Regulamentul  Centrului de  Internet pentru Public


1.1 Biblionet – Lumea în biblioteca mea este un program cu durată de 5 ani, în valoare de 26,9 de milioane de dolari, care are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România, este un parteneriat între International Research & Exchanges Board (IREX), Fundaţia EOS (Educating for an Open Society) ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR)  si Microsoft Corp .
1.2 In Bihor au fost incluse in acest proiect 40 de biblioteci publice inclusiv filiale ale Bibliotecii Judeţene « Gheorghe Şincai ».
1.3 Obiective ale proiectului- accesul gratuit şi neîngrădit la informaţie
                                            -alfabetizarea informaţională  a publicului ţintă.
                                            -iniţiere, educaţie, formare, a publicului in căutarea şi
                                              selectarea  informaţiei pe internet.
                                            - comunicare prin intermediul sistemelor electronice.
                                            -sprijin al sistemului de invătământ, al educaţiei si
                                             autoeducaţiei la   orice vârstă şi nivel de instruire.
1.4 Acest serviciu poate fi utilizat in scopuri educaţionale, de documentare, de comunicare, prin intermediul sistemelor mail, skype şi messenger cu familiile sau prietenii; în scopuri de divertisment atâta vreme cât nu se accesează siteuri cu conţinut pornografic.

2. Acces şi drepturi ale utilizatorilor:
2.1.Calculatoarele cu internet pentru public pot fi folosite de catre toţi cetăţenii care au permis de intrare la Biblioteca Judeţeană« Gheorghe Şincai »
2.2Timpul de utilizare a calculatoarelor este in funcţie de solicitări.Programarea se face prin intermediul bibliotecarului de servici.
2.3 În cazul în care un utilizator încalcă regulile, bibliotecarul poate să interzică, temporar sau permanent, utilizarea Calculatoarelor cu internet pentru public.
2.4 Pentru urgenţe – maxim 10 minute – primul utilizator este rugat să elibereze locul, după care poate să-şi continue lucrul la calculator.
Periodic la solicitarea   utilizatorilor se vor organiza sesiuni de instruire.

3. Obligaţii  ale utilizatorilor:
  • De a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalţi utilizatori
  • De a păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă;
  • De a utiliza în mod civilizat mobilierul, echipamentul IT şi celelalte bunuri ale biblioteci
  • De a respecta orarul de funcţionare al bibliotecii, orarul programelor de formare şi programarea pentru folosirea calculatorului.
  • Este interzis  consumul de alimente, de băuturi alcoolice si fumatul .


4. Utilizarea calculatorului:
4.1. Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
4.2 Oricărui utilizator care va influenţa modul de funcţionare a programelor de IT, i se va interzice accesul la aceste facilităţi.
4.3 Se pun la dispoziţia utilizatorului recomandări privind folosirea calculatoarelor in biblioteci.
4.4 Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.

5. Folosirea serviciului de către copii şi adolescenţi:
5.1 Pentru tinerii sub 18 ani părinţii şi tutorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a decide ce resurse sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea internetului şi a materialelor la care pot sau nu avea acces.
5.2 Copiii sub 8 ani pot avea acces la acest serviciu doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.

7. Poşta electronică (e-mail):
7.2Toate e-mail-urile trebuie formulate în manieră inofensivă, într-un mod decent. Este interzisă folosirea poştei electronice pentru următoarele:
- crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaţii, materiale sau imagini de natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă- hărţuiala de orice fel;- încălcarea drepturilor de autor.

8.Tarife:
8.1 Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit.
8.2 Scanarea de documente şi listarea la imprimantă se face numai de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului. Listarea documentelor  este contracost.

9. Negarea responsabilităţilor:
9.1Toţi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din bibliotecă.
9.2 Serviciul bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor găsite, preluate şi stocate.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Care este parerea ta?

Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării