29 ianuarie 2015

Fiorul emoţiei comorii sufletului românesc

La Marghita, în Ziua Unirii Principatelor Române :

                        E zi de sâmbãtã în liniştea oraşului, vinerea doar în ziua târgului cel mare, fiind tradiţional forfotã, aglomeraţie în magazine şi pe strãzi, cu ţãranii Vãilor Bistrei şi ai Barcãului, ai celor de la Viişoara şi Boian, veniţi sã vândã şi sã cumpere purcei şi iosaguri mai mari, încãrcãtura cãruţelor mãsurând cât de bun este piaţul marghitean… Aşezarea are drept de a ţine târg din anul 1376!


"Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română !"
Înainte de ceasurile amiezii zilei de ianuarie, scena amenajatã în apropierea troiţei care marcheazã simbolic centrul urbei, fâlfâie steagurile tricolore, difuzând melosul cunoscutelor noastre cântece patriotice, pregãtind atmosfera manifestãrilor municipale dedicate Zilei Unirii. Punctualã, directoarea Veronica Demeter invitã pentru cuvântul autoritãţilor, primarul Pocsaly Zoltan, viceprimarul Lazãr Ioan, preotul paroh Filip Petru-

Constantin de la Biserica Albã şi profesorul Liliana Bodor de la Colegiul Naţional „Octavian Goga“. Se ascultã ritmurile distinctive ale Imnului României, dupã care fiecare vorbitor evidenţiazã aspecte legate de importanţa dublei alegeri a domnitorului Alexandru Ioan Cuza în scaunul Moldovei şi al Munteniei, cadrul istoric favorabil acestei înfãptuiri, situaţia grea a ţãranilor, a numeroaselor mãnãstiri închinate grecilor şi aşezãmintelor din Muntele Athos, evoluţia evenimentelor care au precedat Unirea micã, înţelepciunea şi minunea de a îndrepta boierii Ţãrilor, pe calea Unirii. O adevãratã lecţie de istorie, concisã şi pertinentã, picuratã auditoriului nerãbdãtor sã urmãreascã partea artisticã a manifestãrii culturale. Pe scenã sunt invitaţi rând pe rând, recitatori, cântãreţi, dansatori, alternând talentul artiştilor elevi ai şcolilor din zonã. Ansamblul de dansuri populare de la Almaşu Mic a fost sarea şi piperul manifestãrii. Au cântat şi încântat, elevele Iulia Buboi, Amalia Ursan, dar şi studenta Andreea Puşcas de la Universitatea Oradea, ori profesoara instructor Emilia Şugar Borza din şcoala din Abram. A recitat din lirica eminescianã eleva Huszti Mãdãlina de la Liceul Tehnologic „Horea“, pregãtitã de profesoara Alina Oros. Cântecul „Povestea Florilor“ interpretat de elevul Patric Antal de la Liceul Teoretic Horvath Janos, a fost rãsplãtit cu multe aplauze. Limba este un element al sufletului românesc, ne învaţã marele Nicolae Iorga. Melodia renaşterii naţionale a Horei Unirii compusã şi rãspânditã cu doi ani înainte de înfãptuirea actului istoric de marele patriot şi prieten al lui Alecsandri, muzicologul Alexandru Flechtenmacher, rãsunând plãcut aici la Marghita, ne-a amintit în prinderea noastrã de îmbrãţişarea Moldovei şi Munteniei, în Unirea cântatã prin tradiţie în 24 ianuarie, dar şi în ziua când sãrbãtorim unirea tuturor românilor – 1 decembrie ! Cu mic, cu mare, elevi, autoritãţi, artişti îmbrãcaţi în frumoasele costume populare, simpli cetãţeni ai marghitei, am vibrat cu toţii, voia norodului simţind emoţia vie a unirii românilor şi tuturor etniilor, pe pãmântul sfânt al Ţãrii Bihorului, al Marghitei, al României !"Între noi sã nu mai fie, decât flori şi omenie!"

Partea a doua a manifestãrii, se desfãşoarã în sala de şedinţe a Primãiei Marghita. Cântecul „Balada lui Ioan cel fãrã de mormânt“, interpretat de vocile tinere ale grupului vocal instrumental al Casei de culturã Marghita condus de d-na. Veronica Demeter, au fãcut o frumoasã impresie, inspirând continuarea evenimentelor. Au evocat biografia şi activitatea fostului protopop al Marghitei Gheorghe Ciobai, d-na. Lavinia Atim(Director Biblioteca Municipalã „Ioan Muntean“), profesorul Aurel Nandra (Asociaţia Cultural Patrioticã „Avram Iancu“ Marghita), fiul preotului, Ştefan Ciobai. Veteranul nonagenar Vasile Ilica(Asociaţia Morãriţa din Oradea), cu o zi în urmã la Oradea decorat festiv de Ministrul Apãrãrii Naţionale cu „Emblema de Onoare a Armatei României“ – cu însemn de pace, a susţinut o adevãratã lecţie de istorie celor prezenţi. A trimis în salã pentru a fi vãzute şi atinse, Atestatul şi medalia distincţiei. A vorbit lãmuritor despre Pactul Ribbentrop-Molotov, implicaţiile istorice trecute şi prezente, conexarea lui cu ruperea din trupul ţãrii a Bucovinei şi Basarabiei, consecinţele lui pentru România. A prezentat situaţia deosebitã a românilor din Maramureşul istoric din dreapta Tisei – Ucraina, care sunt chemaţi discreţionar la mobilizare, fiind preferaţi dascãlii în activitate, tinerii români, trimişi apoi fãrã o pregãtire cât de sumarã pe fronturile pieirii de la Doneţk şi Lugansk, pentru a deveni eroi… iar statul român tace şi nu apãrã, nu sprijinã, nu reprezintã minoritatea româneascã din Ucraina, acum când ei au mai multã nevoie… Avem în Ucraina o ambasadã a României, douã consulate generale la Odessa şi Cernãuţi, care cunosc situaţia aceasta şi transmit mesaje permanent Ţãrii…dar ea nu zice nimic…nu face nimic pentru minoritatea româneascã greu încercatã acum !...

Preotul Petru Constantin Filip, noul paroh al Bisericii Albe(Parohia Ortodoxã nr.1 Marghita), a exprimat mangâierea şi solidaritatea creştinã oglinditã în viaţa credinciosului, cuvinte de laudã celor ce scriu despre personalitãţi ale neamului românesc cum a fost dr. Mihai Marina, consulul general al României Mari la Oradea, în perioada 1941÷1944, despre jerfa sa, salvând sute de evrei, chiar şi cu maşinile consulatului, evrei trecuţi clandestin în România, stat care nu promova politica de exterminare dictatã de Hitler. Este şi preotul care a preluat de la protopopul Ciobai, rânduiala participãrii la manifestãrile anuale şi slujbele de comemorare dedicate dr. Marina, la Oradea la Muzeul Memorial Aurel Lazãr şi la Apşa, acolo unde este cinstit drept un fiu al satului, un erou de pildã tuturor generaţiilor neamului românesc.

Au onorat cu prezenţa cei şaptesprezece elevi însoţiţi de profesorul Ovidiu Bãncescu şi Viorel Boldiş de la Liceul Tehnologic nr.1 Popeşti, veniţi cu microbuzul şcolar sã se prindã în Hora Unirii la Marghita, viceprimarul Ioan Lazãr(moderator al activitãţii), consilierul cultural al Primãriei Marghita, d-na. Mariana Carp, dl. Gelu Creţu de la Asociaţia Nevãzãtorilor Bihor-Sãlaj, doamnele jr. Aliz Bradacs şi Natalia Mãrcuş, manager, respectiv secretar la Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea“, elevi şi cadre didactice ai Colegiului Naţional „Octavian Goga“ Marghita, numeroşi cetãţeni iubitori ai culturii noastre strãmoşeşti. În zi de Unire, în zi de sãrbãtoare, a fost lansatã propunerea publicã de acordare a onorantului titlulu de Cetãţean de onoare post mortem fostului protopop Gheorghe Ciobai al Marghitei, acelaşi titlu veteranului nonagenar Vasile Ilica prin parteneriatul organizatorilor participanţi, toţi dorind sã fie pãrţi semnatare pe înscrisul care urmeazã sã fie pregãtit de Asociaţia Morãriţa şi îndreptat Consiliului Local Marghita. Agapa frãţeascã de Unire, începutã prin cozonacii pregãtiţi de primãrie, sucurile pentru elevi, bunãtãţile de la pensiunea doamnei Jolţa, au continuat discuţiile, istoria zilei, a zilelor… Mai norocoşi, elevii popãscani au fost invitaţi şi conduşi prin grija managerului la o baie în moderna bazã de tratament a spitalului marghitan, poftiţi cu toţii şi la o gustare! Mulţãmim frumos doamnã Aliz! Mulţãmim frumos doamnã Jolţa(cu Andreea şi d-na. Claudia)! Mulţãmim frumos pãrinte Petru Constantin Filip! Dumnezeu sã vã rãsplãteascã dania şi jerfa în zi de mare sãrbãtoare! „Unde-i unul, nu-i putere la nevoi şi la durere; Unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte !“Tiberiu Moraru
27 ianuarie 2015

ATELIERE DE CREAŢIE
Pentru înscrieri sunaţi la telefon 0359800363, interior 122 sau 119 sau direct  la Secţia împrumut carte pentru adulţi şi Secţia pentru copii şi tineret a Bibliotecii, str. Armatei Române nr. 1/A ori pe e-mail la adresele:

Data limită pentru înscrieri: 13 februarie 2015.

Taxa de participare este de 15 lei/participant. Din această taxă fundaţia achiziţionează:
-         materiale pentru confecţionarea obiectelor în cadrul atelierelor de creaţie;
-         realizează materiale promoţionale;
-         achiziţionează produse alimentare destinate celor două mese oferite persoanelor în vârstă de la un centru de vârstnici din Bihor.

Atelierele se vor desfăşura începând din 25 februarie 2015, de la ora 17:00, la Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai’’, sala polifuncţională, et. II.

Aşteptăm înscrierile voastre!


Atestare profesionala 2015

Oferta de formare profesionala a ANBPRpentru anul 2015

CURSURI ACREDITATE ANC:
 1. CALIFICARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Medii )
2. PERFECŢIONARE în ocupaţia de Bibliotecar (Studii Superioare)


Perioada de înscriere:
 Trim I 2015; Pregătirea teoretică (Convocarea I): CPPI Buşteni, sau local, la cerere.
Pregătirea practică: în condiţii reale de muncă în instituţia din care provin cursanţii sau în Bucureşti - BNaR. Pregătirea practică se va efectua în perioada cuprinsă între Convocarea I şi Convocarea a II-a, acoperind numărul de ore prevăzute pentru fiecare nivel de studii.
Pregătirea teoretică (Convocarea a II-a): CPPI Buşteni,sau local, la cerere.
Taxă: 850 lei/convocare;
Cazare: 30 lei/pat/noapte, CPPI Buşteni
 Masă: 90 lei/3 mese/zi (opţional), CPPI Buşteni *


1.Modulul 2 curs şi examen de calificare/perfecţionare,
1.Biblioteca Judeţeană P. Dulfu, Baia Mare, Maramureş ( 27.04-09.05.2015 );
 2.Biblioteca Judeţeană I.G.Sbiera Suceava (15 – 27.06.2015);
 3.CPPI Buşteni, Prahova (06 – 18.07.2015 ). *

2. Pentru Modulul 2(curs şi examen de calificare/perfecţionare în ocupaţia de Bibliotecar Studii Medii/Bibliotecar Studii Superioare),
 CPPI Bușteni, Prahova Cazare+masă, la cerere *NOTĂ Pot participa absolvenţii modulului 1 din alte grupe iniţiale, din alţi ani, din alte locuri de organizare a cursului.
*3.Modulul 1 curs şi examen de evaluare parţíală de calificare (Bibliotecar Studii Medii/perfecţionare(Bibliotecar Studii Superioare) , CPPI Buşteni, Prahova (20.07– 01.08.2015).


26 ianuarie 2015

"Hai să dăm mână cu mână"

                                                  


     Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită vineri în avans  la filiala Iosia. Copiii şi d-le profesoare Popa Maria şi Tănase Maria  de la G.P.P. nr. 42 Oradea, alături de bibliotecari au organizat evenimentul dedicat zilei de 24 ianuarie, ajuns la a 156 aniversare. Expoziţii, poveşti şi obligatoriu "Hora Unirii" au fost pe lista acestei manifestări, ilustrate  în imaginile alăturate.
                                                                                                                                                    


„Să facem niţel haz – versuri pentru clipe de răgaz” lansare de carte

„Să facem niţel haz – versuri pentru clipe de răgaz” este volumul lansat pe 20 ianuarie, la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” de către prof. Galina Pantea.
                                                                                           

Volumul a fost inspirat, potrivit autoarei, de citatul din opera „Othello” – de W. Shakespeare: “Atât timp cât mai putem zâmbi, cauza nu-i înca pierdută”.

Volumul prezentat, este constuit pentru a oferi cititorilor poezii, scenete, epigrame şi povesti, dar şi un mănunchi de surprize în versuri, care scot în evidenţă experienţa autoarei privind evenimentele şi temele vieţii actuale, dar scot în evidenţă, mai ales, farmecul personal cu totul special al autoarei în comentarea şi interpretarea unor cuvinte şi expresii deosebit de uzuale în viaţa cotidiană.


Cartea a fost prezentată de ing. Mioriţa Săteanu şi scriitoarea Mihaela Dindelegan.

La lansare, membrele Uniunii Femeilor din Bihor au recitat poezii din noul volum (Aneta Cozma, prof. Viorica Dobran, prof. Teodora Pantazi şi Ileana Bodi. Totodată, catrenele au fost recitate de poeţii care frecventează Cenaclul Literar "Barbu Ştefănescu Delavrancea” (Aurel Horgoş, Gheorghe Vidican şi Boris Beliciu). La acest eveniment a fost prezent şi Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea.

Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului


Pentru ca maine este 27 ianuarie este  Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului,  semnalăm aparitia  în ultimul număr al ziarului Apșa, a  listei bihorenilor supusi represaliilor pe teritoriul Transcarpatiei în timpul ocupatiei Ungariei hortyste.
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 24 ianuarie


În fiecare an, pe 24 ianuarie, ne amintim de Unirea înfăptuită la 1859, moment important pentru poporul român, când Moldova şi Ţara Românească au ales să fie împreună o singură ţară, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate.
Vineri, 23 ianuarie 2015, am sărbătorit Mica Unire, cum mai este denumită, împreună cu elevii din clasele a V-a B, a VIII-a B și a XII-a C de la Colegiul Naţional „Teodor Neş”, în cadrul unei alt fel de oră de istorie.

    

Doamna prof. Sabău Gabriela a vorbit elevilor despre importanţa acestui act istoric și despre reformele inițiate de Cuza. Doi elevi au prezentat un material despre Unire şi personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. A urmat un mic recital al elevilor, versuri închinate Unirii. A fost lecturată o legendă populară despre Cuza.
În bibliotecă a răsunat și Hora Unirii.


Rugină Irina,
                                                        bibliotecar responsabil,
                                               Biblioteca Municipală „Teodor Neș“ Salonta


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – ZIUA CULTURII MAGHIARE         A Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc költő, politikus, nyelművelő ezen a napon fejezte be 1823-ban – a kézirat szerint – a Himnusz című versét, amelyet Erkel Ferenc zenésített meg 1844-ben. 1903 óta ez a magyarok himnusza.
         A nagyszalontai közkönyvtár idei rendezvénye az Arany János Elméleti Líceum könyvtárosának együttműködésével jött létre. Jelen voltak a IX. B és a X. C osztály diákjai, akiket Bényei Szabolcs és Fenesi Ferencz tanár urak kísértek el. A program elején három diáklány szavalta el a Himnuszt, majd Ilyés Judit tanárnő, könyvtáros mutatta be Kölcsey Ferenc életét és munkásságát, a Himnuszt és előzményeit. Majd a kézirat hányatott sorsát mesélte el.
         A rendezvény második részében én a Márai-programról beszéltem, majd könyvtárunk gazdag könyvállományából bemutattam néhány kötetet, amelyeket e program keretében kaptunk és a magyar kultúrához kapcsolódnak.
Megemlítettük Nagyszalonta jeles szülötteit is, akik nélkül szegényebb lenne nemcsak a magyar, de az egyetemes kultúra is.

                                                                   Rugină Irina,
                                                                  könyvtárvezető
                                                                       „Teodor Neș“ Municípiumi Könyvtár
                                                                  Nagyszalonta


*

         Ziua Culturii Maghiare se sărbătorește la 22 ianuarie, deoarece – conform manuscrisului – în 1823 la această dată a fost terminată poezia „Imn“ (Himnusz) de Kölcsey Ferenc. Poezia a fost pusă pe note de compozitorul Erkel Ferenc în anul 1844. Din 1903 a devenit imnul național al maghiarilor.
         Programul din acest an al bibliotecii municipiului Salonta s-a desfășurat în colaborare cu bibliotecara Liceului Teoretic „Arany János“. Au participat elevii clasei a IX-a B și a X-a C, care au fost însoțiți de domnii profesori Bényei Szabolcs și Fenesi Ferencz. În deschidere, trei eleve au recitat Imnul, după care doamna prof. Ilyés Judit, bibliotecara liceului, a prezentat un material proiectat despre viața și activitatea poetului, criticului literar, politicianului maghiar, Kölcsey Ferenc, și un material despre Imn. În continuare a vorbit despre soarta manuscrisului.
         În a doua parte a programului, eu am vorbit despre Programul Márai și am prezentat câteva cărți din bogatul fond al bibliotecii, care au fost primite prin acest program și au legătură cu tematica Zilei Culturii Maghiare.
         Au fost amintite și personalitățile de seamă ale orașului nostru, fără de care ar fi mult mai săracă nu numai cultura maghiară, ci și cea universală.                                               
Rugină Irina,
                                                        bibliotecar responsabil,
                                               Biblioteca Municipală „Teodor Neș“ Salonta
        


        


25 ianuarie 2015

Zile speciale la Filiala Dacia

Un moment de surpriză și emoție

Un mic tur al filialei Dacia
15 ianuarie este o zi specială pentru toți românii. Am încercat să deslușim tainele poeziei lui Eminescu alături de copiii grupelor mari B și C de la GPP nr.53. Deși mulți dintre copii au pășit pentru prima oară pragul bibliotecii noastre, nu mică ne-a fost mirarea să descoperim că acești copii știu pe de rost mai multe poezii de M.Eminescu, cunosc câteva date biografice. Ba mai mult, știu chiar să-i cânte versurile.

23 ianuarie 2015

Comemorarea victimelor Holocaustului la Primaria OradeaAsociaţia Tikvah din Oradea organizează, pe 27 ianuarie, de la ora 14, în Sala Mare a Primăriei Oradea , un eveniment dedicat Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

"Este vorba de comemorarea victimelor şi asociaţia noastră are în portofoliu mai multe activităţi de acest gen. În acest an, însă, vom vorbi despre eliberatori. Pe 27 ianuarie se împlinesc 70 de ani de când Armata Roşie a eliberat lagărul de la Auschwitz", a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, Emilia Teszler, preşedinta Asociaţiei Tikvah şi fiica unei supravieţuitoare a Holocaustului.Prezentari sustinute cu diferite ocazii in bibliotecile bihorene