12 octombrie 2009

12 Octombrie - Ziua oraşului Oradea

Data de 12 octombrie are o dubla semnificaţie pentru oraşul nostru.

În primul rând vorbim despre Declaraţia de la Oradea (12 octombrie 1918), adoptată de către conducerea Partidului Naţional Român care a hotărât convocarea Comitetului Executiv al partidului într-o şedinţă pe data de 12 a lunii. Întrunirea a avut loc în casa dr. Aurel Lazăr (actualul Muzeu Aurel Lazăr, de pe strada cu acelaşi nume). La şedinţă au participat: dr. Teodor Mihali, dr. Alexandru Vaida-Voevod, dr. Ştefan C. Pop, Vasile Goldiş, dr. Ioan Suciu, dr. Gheorghe Popovici, Gheorghe Crişan, Nicolae Ivan, dr. Ioan Ciordaş, dr. Nicolae Comşa, Ioan Nedelcu, Gheorghe Dobrin şi Petru Cornean. Această Declaraţie "constată că urmările războiului (primul război mondial) îndreptăţesc pretenţiunile de veacuri ale naţiunii române la deplina libertate naţională" şi poate "hotărî singură şi liberă de soarta ei".

În al doilea rând vorbim despre eliberarea oraşului Oradea de către trupele aliate româno-sovietice, în anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial. Desfăşurarea rapidă a acţiunilor de luptă a făcut ca trupele ungaro-germane să nu dispună de timpul necesar pentru reorganizarea apărării masive a oraşului.
Eliberarea propriu-zisă a oraşului Oradea de către trupele române şi sovietice a fost pregătită de luptele grele care s-au dat la sud de oraş în primele zile ale lunii octombrie, în zona centurii de sate din imediata vecinătate a Oradiei: Păuşa, Leş, Nojorid, Sânicolau Român, Berechiu şi Roit, acoperind porţiunea dintre dealurile Miersigului şi cursul Crişului Repede. În aceste lupte s-a distins Divizia 3 Vânători de Munte, comandată de generalul Leonard Mociulschi, divizie care "pentru vitejia şi curajul dovedite în luptele pentru eliberarea oraşului Oradea" a fost citată prin Ordinul nr. 1/1944 al Armatei I.

Informaţiile au fost preluate din cartea "Istoria oraşului Oradea", ed. a II-a, coord. Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun, Ed. Arca, 2007.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Care este parerea ta?

Final de sezon de cusut la șezătoarea ”IA Oradea”!

Echipa IA Oradea vă dorește  vară frumoasă și vă așteaptă din toamnă la un nou sezon de cusut! De la dreapta la Stânga-  Viorica Știube- meș...

Wikipedia

Rezultatele căutării