14 octombrie 2009

Conferinte ANBPR- Agende

________________________

A XX-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A
BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A ANBPR ÎN CONTEXTUL PROGRAMULUI BIBLIONET

29-30-31 octombrie 2009

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în Sala de conferinţe a Hotelului Lacu Roşu,
Staţiunea Lacu Roşu, Judeţul Harghita


Miercuri, 28 octombrie 2009 

16,00 Vernisajul Expoziţiei itinerante „Sculptura fară graniţe” de LÁSZLÓ KUTAS 

(SOPRON, UNGARIA), Galeria Pro Art, Gheorgheni; 

Prezintă doamna Melania Briciu din Sopron 
Joi, 29 octombrie 2009 

9,15 Primirea şi înregistrarea invitaţilor 

10,00 Doina Popa Preşedinte al ANBPR Deschiderea Conferinţei 
10,10 Cuvinte de salut 

10,30 Doina Popa Preşedinte al ANBPR 

Prezentarea conceptului de dezvoltare organizaţională a ANBPR şi etapele parcurse 
11,00 Paul-Andre Baran Fundaţia IREX România Director – Program Biblionet 
Biblionet-realităţile prezentului şi perspectivele etapelor viitoare 

12,00 Pauză de cafea 

12,30 Lidia Kulikovski Conf. univ. dr.- Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinte ale Comunicării Director general – Biblioteca Minicipală „B.P.Hasdeu” Chişinău, Republica Moldova 
Titlu rezervat 

13,00 Bakos Klara Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari, Ungaria 
Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari - strategii, tendinţe, proiecte 

13,30              Dan Marinescu Director IME RomâniaSoluţii de criză: Proiecte de tip consorţial în TinREAD!

14,00 Pauză de masă 
15,00 Plimbare în jurul Lacului Roşu 
16,00 Editura RAO – Expoziţie de carte şi prezentarea noutăţilor 
17,00 Dragoş Adrian Neagu Prim - vicepreşedinte al ANBPR 
Director, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila 
Rolul ANBPR în sustenabilitatea Programului Biblionet 

17,15 Pauză de cafea 

Exemple de bune practici organizaţionale şi de comunicare în filialele ANBPR 

7,30 Sorin Burlacu Vicepreşedinte al ANBPR Director, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău 
Schimbul de experienţă ca modalitate de colaborare între filialele ANBPR 

17,45 Daniel Nazare Director, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov 
Exemple de bune practici organizaţionale şi de comunicare în cadrul Filialei Braşov a ANBPR 

18,00 Carmen Vădan Preşedinte, Filiala ANBPR Dâmboviţa 
Director, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 
ANBPR din perspectiva unui director de bibliotecă 

18,15 Delia Pantea Preşedinte, Filiala ANBPR Bihor 
Metodist, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor 
Platformele colaborative electronice şi sprijinirea dezvoltării profesionale în cadrul Asociaţiei 

18,30 Camelia Filip Preşedinte, Filiala ANBPR Giurgiu Metodist, Biblioteca Judeţeană „I. A. Basarabescu”Giurgiu 
Titlul rezervat. 

18,45 Gheorghe - Gabriel Cărăbuş Director, Biblioteca Judeţeană “I. G. Sbiera”Suceava 
Filiala ANBPR Suceava – activitate organizaţională şi comunicare 

19,00 Nicoleta Alexe Preşedinte, Filiala ANBPR Teleorman Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană”Marin Preda” Teleorman 
Reorganizare şi comunicare în cadrul Filialei ANBPR Teleorman 

19,15 Editura Tritonic – Expoziţie de carte şi prezentarea noutăţilor 
19,25 Încheierea lucrărilor primei zile a Conferinţei 

20,00 Cina festivă 
Vineri, 30 octombrie 2009 
9,00 Cafeneaua ANBPR 
Teme abordate: 
§ Nevoile de formare şi dezvoltare profesională ale membrilor 
§ Priorităţile de politici publice ale membrilor/probleme cu autorităţile 
§ Dezvoltarea Asociaţiei 
§ Comunicarea cu şi între membri 
§ Colectarea şi diseminarea de bune practici 

11,00 Pauză 
Sesiune de dezbateri profesionale 

11,15 Teodor Ardelean Director, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Maramureş 
Cartea de vitrină - formă modernă de prezentare a cărţii 

11,25 Florica Pop Preşedinte, Filiala ANBPR Sălaj Director, Biblioteca Judeţeană „I. S. Bădescu” Sălaj 
Activităţi de succes ale bibliotecii în afara spaţiilor proprii 

11,35 Mihail Grinea Şef seviciu, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi 
Bune practici în Centrul Internet 

11,45 Camelia Toporaş Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi 
Unelte web 2.0 în Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi 

12,00 Vlăduţ Andreescu Metodist, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 
Voluntarii în bibliotecă 

12,10 Monica Avram Preşedinte, Filiala ANBPR Mureş Director, Biblioteca Judeţeană Mureş 
Consolidarea rolului bibliotecarului într-o societate dominată de nevoia de lectură şi informare 

12,20 Letiţia Buruiană Preşedinte, Filiala ANBPR Galaţi 
Director adjunct, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi 
Comunicarea mediatică: publicaţiile periodice actuale ale Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi 

12,30 Valentin Smedescu Şef serviciu, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” Vâlcea 
Cu cine lucrăm? 

12,40 Sesiune de întrebări şi opinii 
13,20 Adrian Mandric Director, Biblioteca Municipală Vişeu 
Prezentarea lucrării de memorie locală: Ambele Vişae 

13,30 Pauză de masă 
14,30 Plimbare prin Cheile Bicazului 
16,00 Adunarea Generală a ANBPR 
Raport de activitate a ANBPR - Doina Popa, preşedinte al ANBPR 
Raport privind activitatea Comisiilor profesionale ale ANBPR - Dragoş Adrian Neagu, prim - vicepreşedinte al ANBPR 
Raportul Comisiei de cenzori - Silvia Nestorescu, secretar al ANBPR 

§ Propuneri de modificare a Regulamentului de acordare a premiilor ANBPR – Adriana Gheorghiu, membru al Biroului Executiv al ANBPR 
§ Codul etic al bibliotecarului – Onuc Nemes Vintila, membru al Biroului Executiv al ANBPR 
§ Informare privind participarea delegaţilor ANBPR la IFLA şi la întâlirea participanţilor europeni la Programul Global Libraries: Dragoş Adrian
Neagu, prim - vicepreşedinte al ANBPR, Ruxandra Nazare, membru al Filialei 
Brasov, Monica Avram, membru al Biroului Executiv al ANBPR 
§ Aprobarea documentelor prezentate 
19,00 Decernarea de diplome 

20,00 Cină 
8,00 Vizitarea unor obiective culturale din judeţul Harghita 
§ Castelul de la Lăzarea 
§ Mănăstirea „Sf. Ilie” şi biblioteca mănăstirii 
§ Biblioteca Municipală „G. Sbârcea” Topliţa 
13,00 Concluziile Conferinţei Naţionale a ANBPR 
14,00 Prânz 

_______________________________
BIBLIOTECILE PUBLICE ŞI SUSŢINEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE PERMANENTA: MODALITĂŢI ŞI EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
17-18 aprilie 2008, Băile Felix

Miercuri, 16 aprilie 2008

19,00               Întâlnirea de lucru a Consiliului de Conducere al ANBPR
Hotel Termal - Băile Felix

21,00               Cina pentru participanţii la conferinţă
Hotel Termal - Băile Felix

Joi, 17 aprilie 2008

8,30                 Primirea invitaţilor

9,00                 Doina Popa
Preşedinte al ANBPR
Director al Bibliotecii Judeţene Octavian Goga Cluj
Deschiderea Conferinţei

9,10                 Cuvinte de salut

9,30                 Doina Popa
Coordonator proiect ENTITLE
Privire de ansamblu asupra iniţiativelor şi proiectelor UE şi ale bibliotecilor din România referitoare la învăţarea pe tot parcursul vieţii

Rodica Paleologu
Biblioteca Naţională a Franţei
Strategii pedagogice ale Bibliotecii Naţionale a Franţei : iniţiere şi formare

10,00               Prof. Koszecz Sándor
Biblioteca Judeţeană din Békescaba, Ungaria
A învăţa nu este tîrziu niciodată

10,15   Sergio Pianne
Ricardo Scaramelli
Universitatea Populară del’Alto Tirreno Pisa - Italia
Metode de învăţare la distanţă

10,30   Zselinsky Lászlóné
Biblioteca Judeţeană din “Móricz Zsigmond” Nyiregyháza
Rolul bibliotecii în educaţia permanentă

10,45               Discuţii
 11,15               Pauză de cafea

11,45               Marcel Chiranov, Alexandra Bucur, Ecaterina Vasile -
Impact Assesment Specialist, IREX - Romania
Dezvoltarea capacităţii organizaţionale în cazul asociaţiilor profesionale

12,00               Alexandra Bucur
Pilot Sites Coordinator, IREX- Romania
Ecaterina Vasile
Grants Manager, IREX - Romania
Programul Global Libraries Romania - Stadiul Proiectului Pilot

12,30               Florica Pop
Director - Biblioteca Judeţeană ,,I. S. Bădescu” Sălaj
Studiu de caz : Centrele Internet Pilot în judeţul Sălaj - de la propunere la realizare

12,45               Discuţii
13,00               Sesiune foto
14,00               Prânz

16,00               Ligia Mirişan
Director - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional - Bihor
Multiculturalitate şi multilingvism - condiţii de existenţă pentru omul modern

16,15               OSIM
Parteneriatul OSIM cu bibliotecile publice: obiective şi realizări

16,30               Elena Poamă
                        Director adjunct -Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui
Promovarea cărţii pentru copii şi tineret prin filiala IBBY a Direcţiei Naţionale

16,45               Delia Pantea
                        Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai“ Bihor
                        Managementul informaţiei profesionale în teritoriu
           
17,00               Aura Dvoracic
                        Şef birou, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi
Bibliotecile publice între expectanţele utilizatorilor şi indiferenţa politicienilor

17,15               Pauză de cafea

17,30               Diana Avram
                        Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj
                        Programe de educaţie pentru copii la Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga”Cluj

17,45               Claudia Ilyes
                        Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Mureş
                        A doua şansă
18,00               Crina Ifrim
                        Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Costache Sturza” Bacău
Bibliotecari în devenire - program educaţional de promovare a imaginii bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar

18,15               Bogdan Ghiurco
                        Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”Iaşi
                        Soluţii de motivare şi responsabilizare a personalului de bibliotecă

18,30               Ştefana Todorov
                        Biblioteca OSIM
                        Proiecţie de filme cu activităţi de informare pentru copii

18,45               Constantin Bostan        
                        Director - Biblioteca Judeţeană ”G. T. Kirileanu” Neamţ
Ghidul bibliotecilor publice din România

19,00               Discuţii
20,30               Cina

Vineri, 18 aprilie 2008

8,00 - 9,30       Întâlnirea directorilor de biblioteci judeţene       
                        Invitaţi:
Demeter András István - Secretar de Stat Ministerul Culturii şi Cultelor
Alexandra Bucur - Fundaţia IREX
Ecaterina Vasile - Fundaţia IREX
Liviu Iulian Dediu - IME România

Teme în discuţie:

Pregătirea implementării Programului Global Libraries - Romania
Programul Biblioteca Digitală a României
Decernarea premiilor ANBPR pentru anul 2007


9,30-13,00       Vizitarea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai“ Bihor
Decernarea premiilor ANBPR pentru anul 2007
___________________________________________________
A 18-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ANBPR 
BIBLIOTECILE PUBLICE ŞI ACCESUL LA INFORMARE ŞI COMUNICARE 
8-10 noiembrie 2007, Sibiu 
PROGRAMUL CONFERINŢEI 
Joi, 8 noiembrie 2007 

8,30                Primirea invitaţilor

9,00                Doina Popa
                        Preşedinte al ANBPR
                        Director al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”Cluj
                        Deschiderea Conferinţei

9,10                Cuvinte de salut

9,30                Paul -Andre Baran
                        Director –Global Libraries Romania
                        Prezentarea Programului ”Biblioteci Globale în România”

9,45                Doina  Popa
                        Preşedinte –Comisia de Statistică a ANBPR
                        Bibliotecile publice şi posibilităţile de acces la informare şi comunicare

10,00              Discuţii
10,15              Pauză de cafea

10,45              Kathleen Kavalec
                        Ataşat cultural-Ambasada SUA
                        Centrele de informare şi resurse –American Corners din România

11,15              Kristina Virtanen
                        Project Manager- International Tasks, Helsinki City Library, Finlanda
Bibliotecile publice finlandeze şi accesul la informare şi comunicare
           
11,45              Hermina Anghelescu
                        Conferenţiar – Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării,
                        Wayne State University, Detroit, SUA
                        O zi din viaţa unei biblioteci publice americane

12,15              Discuţii

12,30              Liviu-Iulian Dediu
                        Director adjunct –Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi
                        Suport pentru IDD pe anbpr.org.ro 

12,45              Aurelia Perşinaru
                        Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP
                        ISBN-ISSN-CIP din perspectiva accesului la informare şi comunicare

13,00              Discuţii
 14,00              Prânz

16,00              Ovidiu Enculescu
                        Director general Editura RAO
                        Publicaţiile Editurii RAO şi oferta editorială pentru anul 2008

17,00              Elena Tîrziman
                        Director general - Biblioteca Naţională a României
                        Digitizarea documentelor de biliotecă – proiecte europene şi naţionale

17,15              Gabriela Toma
                        Şef serviciu Programe pentru copii – Biblioteca Metropolitană Bucureşti
                        Proiectul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti de realizare a informării şi                                   comunicării în spaţiul virtual

17,30              Dan Matei
                        Director – Institutul de Memorie Culturală
                        Biblioteca Digitală Europeană, EDLnet şi Biblioteca Digitală a României:
                        o discuţie (încă) deschisă

17,45              Elena Poamă
                        Director-Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”Vaslui
                        Luminiţa Şerban
                        Şef serviciu-Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”Vaslui
                        Biblioteca Virtuală

18,00              Discuţii

18,15              Constantin Bostan   
                        Director- Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ
                        Nicoleta Solomon
                        Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ
                        Centrul Internaţional de Informare Bibliografică „Ion Creangă”

18,30              Festivitatea de decernare a diplomelor
20,00              Cina festivă
                       
Vineri, 9 noiembrie 2007

9,00                Ludmila Costin
                        Preşedinte al Asociaţiei Biblitecarilor din Republica Moldova
                        Director al BRSA
                        Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă în contextul colaborării                                            internaţionale

9,15                Carmen Macavei
                        Coordonator de proiect –eRomania Gateway Association
                        Biblioteca publică –furnizor de servicii pentru comunitate

9,30                Sorina Stanca
                        Director adjunct –Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj
                        Serviciile de istorie şi cunoaştere locală-o provocare pentru bibliotecile publice

9,45                Mihaela Mereuţă      
                        Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ         
                        Programe pentru comunitatea locală prin Centrul Regional de Informare                                 Europeană (CRIE)

10,00              Alina Lemnean
                        Biblioteca Judeţeană”Petre Dulfu”Maramureş
                        American Corner Baia Mare

10,15              Doina Popa 
                        Director –Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj
                        Serviciul de Bibliotecă Mobilă în Judeţul Cluj

10,30              Discuţii
10,45              Pauză de cafea

11,15              Rebekka Pilppula
                        Library director - Joensuu City Library, Finlanda
                        Titlu rezervat

11,45              Teodora Fântânaru
                        Director –Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”Vrancea
                        Mircea Bucur
                        Preşedintele Fundaţiei Cartea Călătoare
                        Servicii de bibliotecă.Experienţe şi exigenţe actuale. Biblioteca imperativ                              profesional.

12,00              Natalia Rus   
                        Biblioteca Judeţeană”Petre Dulfu”Maramureş
                        Coordonatele esenţiale ale activităţii de informare şi comunicare la
                        Biblioteca Judeţeană”Petre Dulfu”Maramureş

12,15              Cristina Catană
                        Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ
                        Campania de promovare a imaginii bibliotecii

12,30              Maria Răducu
                        Depozit legal- Biblioteca Naţională a României
                        Depozitul legal naţional şi local

12,45              Zoiţa Ciotic
                        Şef  birou- Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Tulcea
                        Preocupări de modernizare şi reorganizare a spaţiilor la Biblioteca Judeţeană                      „Panait Istrati” Tulcea
           
13,00              Constantin Bostan
                        Director- Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ
                        O nouă investiţie: Sediul „Teatrului de Joacă”

13,15              Discuţii
14,00              Prânz

16,00              Întâlnirea directorilor de biblioteci judeţene          
                        Invitaţi:Enculescu Ovidiu-Director General Editura RAO
                                     Paul-Andre Baran- Director –Global Libraries Romania
                                     Hermina Anghelescu-Consultant Global Libraries Romania
                                     Nicolae Mircea Sălăgean-Secretar General Adjunct, MCC
                                     Victoria Stoian – Consilier, MCC
16,00              Activitatea comisiilor profesionale ale ANBPR
                        Prezintă:Liviu-Iulian Dediu-Director adjunct, Biblioteca „V.A.Urechia” Galaţi
                                      Silvia Nestorescu –Expert CPPC
                                      Luana Troia- Director adjunct,Biblioteca „Gh. Asachi”Iaşi
                                      Rodica Drăghici- Director, Biblioteca „Panait Istrati”Brăila
                                  Sorina Stanca -Director adjunct, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj

17,00              Programul de activitate al ANBPR pentru anul 2008
                        Prezintă:Constantin Bostan –Prim-vicepreşedinte al ANBPR

17,15              Închiderea lucrărilor conferinţei


____________________
2006 Conferinta ANBPR din Galati
Managementul resurselor electronice in biblioteca hibrida.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Care este parerea ta?

Sezatoare ]n 8 iunie 2023

 

Wikipedia

Rezultatele căutării