5 august 2011

“Tolle, lege – Ia şi citeşte” - rubrica cititorului de carte şi presă veche -


“Tolle, lege – Ia şi citeşte”
- rubrica cititorului de carte şi presă veche -


Cujba, Sergiu, „Morala omului politic”, Bucuresci, Tipografia „Speranţa”, 1900, 22 cm (4º), [III], XIV, 73 pp.

Dacă în politica românească contemporană se simte nevoia unei reînnoiri, atunci, această carte, pe care o prezentăm azi, poate fi un ghid bun politicienilor care ne conduc.
„Morala omului politic” este o incursiune în istorie şi filosofie, de unde se pot scoate principii, idei şi chiar fapte, ale unor conducători şi gânditori ai umanităţii. Şi dacă omul politic din ziua de azi, este un şef/lider, atunci, capitolul „Despre rolul sociologic al şefului” îl prezintă pe şef ca element de bază în orice societate: „Această şefie este bazată pe superioritate; fisică, la societăţile puţin dezvoltate, - morală, în înţeles larg, la cele superioare şi civilizate.”(p.15).
În privinţa faptelor din politică, autorul menţionează: „Criteriul faptelor în politică nu trebuie să fie putinţa de publicitate, ci utilitatea positivă sau negativă a lor, putinţa lor de a contribui la o îndreptare sau la o mărire a bunei stări materiale sau morale, sau putinţa de a împedica sau combate un rău.”
Închei această scurtă prezentare, cu un citat din Bacon, pe care autorul l-a fixat tocmai pe coperta lucrării, pentru a chema cititorul la o lectură atentă:
„Pentru a guverna un popor, trebuie: nu numai inteligenţă, cum o spune Aristot, dar trebuie şi curagiu pentru a apăra poporul, şi mai ales, probitate şi onestitate, pentru a se abţine de a-i face rău, astfel că această capacitate guvernamentală, este un lucru foarte complicat.” (Bacon, Opere complete)

text şi fotografie: Silviu Sana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Care este parerea ta?

Sezatoare ]n 8 iunie 2023

 

Wikipedia

Rezultatele căutării