8 martie 2018

Copiii fac coding in bibliotecile publice - CODE Kids

 LaBrasov in perioada 5-6 martie a avut loc intalnirea de lucru in cadrul proeictului
 Copiii fac coding in bibliotecile publice - CODE Kids propus si implementat de  Fundația PROGRESS și Asociația ETIC (Cluj) in perioada   ianuarie 2018-decembrie 2020.

Alte articole-
  

La intalnire a participat echipa de proiect si bibliotecari din Bibliotecile Județene din Gorj, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sălaj, Timis.

S-a discutat despre structura proiectului, etape de implementare, modalitati de comunicare si monitorizare,  asteptari , sperante si posibile dezvoltari ulterioare.
Prezentam  fisa proeictului.

Parteneri:
- Anul Pilot 2017 -  Bibliotecile Județene din Gorj, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sălaj, Timis, Arad, 30 bibliotecari locali din localități urban mic și comune, companii IT.
- Anul 1- Bibliotecile Județene din Neamț și Vrancea + 10 biblioteci locale din cele două județe și companii IT.

Finanțator: Romanian - American Foundation (RAF), Orange România, co-nfinanțare în bani Fundația Progress, co-finanțare în natură bibliotecile publice din România.

Grup țintă: 115 de bibliotecari locali, 17 biblioteci județene, 230 de copii și tineri cu rol de Ambasadori ai proiectului și 1300 de copii care vor participa la cursuri de coding, STEM și mentorat.

Durata proiectului: 36 luni cu posibilitatea de a transforma proiectul în serviciu de bibliotecă.

Obiectivele proiectului/ județ:

În anul I:
Crearea și menținerea cluburilor de conding în cele 5 biblioteci locale și biblioteca județeană pentru familiarizarea a 72 de copii cu bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini de bază.

Instruirea pentru facilitarea dobândirii competențelor de coding pentru 5 de bibliotecari din mediul rural și urban mic și a unui reprezentant al bibliotecii județene.

În anul II:
Menținerea cluburilor de conding în cele 5 biblioteci locale și biblioteca județeană pentru continuarea instruirii a minim 80 de copii cu bazele competențelor STEM și crearea de noi grupe de începători.

Atragerea în proiect de minim 3 biblioteci locale/judet și mentorarea lor pentru dezvoltarea cluburilor de coding.

Realizarea la biblioteca județeană a două târguri de știință la care să participe cu proiecte științifice copiii din cadrul proiectului și alți copii din comunitate.

Preluarea activităților de monitorizare și control de către un reprezentant al Bibliotecii Județene.

În anul III:
Menținerea cluburilor de conding în cele 9 biblioteci locale și biblioteca județeană pentru continuarea instruirii a minim 117 de copii cu bazele competențelor STEM și crearea de noi grupe de începători.

Realizarea la biblioteca județeană a două târguri de știință la care să participe cu proiecte științifice copiii din cadrul proiectului și alți copii din comunitate.

Crearea unei rețele de suporteri ai activității de coding din mediul instituțional și din rândul companiilor private pentru menținerea activă a cluburilor de coding în biblioteca județeană și bibliotecile locale.


Fazele proiectului anul I:
 1. Selectarea bibliotecilor participante, a bibliotecilor mentorate, a Ambasadorilor și semnarea documentelor de parteneriat: ianuarie - februarie 2018;
 2. Întâlnire regională pentru diseminarea informațiilor despre proiect: ianuarie - februarie 2018
- vor participa bibliotecarii locali la 1 întâlnire per regiune, cu durată de 3 ore.
 1. Designul și livrarea cursurilor inițiale de coding: martie - aprilie 2018
 • vor participa bibliotecarii locali, 2 copii Ambasadori din fiecare localitate selectată și coordonatorul din partea bibliotecii județene. Cursul va avea o durată de 3 zile, va avea loc în sala de formare a bibliotecii județene.
 • 4. Participarea - în cazul bibliotecilor mentorate - la doua schimburi de experiență privind înființarea și funcționarea unui club de coding: februarie-martie 2018
  5. Rezolvarea unor sarcini săptămânale de coding - sub coordonarea trainerilor ETIC, a Ambasadorilor și cu mentorat din partea angajaților unei companii de IT: aprilie - noiembrie 2018;
  • vor participa bibliotecarii locali (care vor nota într-un catalog special realizările echipelor locale, un total de 20-25 de sarcini), Ambasadorii și alți copii (10-12) recrutați din localitățile care sunt parte a proiectului.
  Activitățile grupelor locale vor fi găzduite de biblioteca locală - intre 2-4 ore pe săptămână.
  6. Realizarea a două întâlniri județene la care să participe copiii din cluburi și reprezentanți ai companiilor IT din județ.
  7. Prezentarea rezultatelor proiectului în media locală și națională - octombrie - decembrie 2018 - vor avea loc brief-inguri de presă la care vor participa reprezentanți ai bibliotecilor județene, bibliotecarii locali și reprezentanții Fundației Progress.


  Fazele proiectului anul II:
  1. Selectarea bibliotecilor care vor fi mentorate, a Ambasadorilor lor și semnarea documentelor de parteneriat: ianuarie - februarie 2019;
  2. Întâlnire regională pentru diseminarea informațiilor despre proiect: ianuarie - februarie 2019;
  3. Formarea grupelor de avansați și începători în fiecare bibliotecă din cadrul proiectului.
  4. Rezolvarea sarcinilor de coding (grupa începători) și STEM (grupa avansati)- martie- noiembrie 2019
  5. Realizarea a două târguri de știință la Biblioteca Județeană (mai si noiembrie 2019)

  Fazele proiectului anul III:
  1. Formarea grupelor de avansați și începători în fiecare bibliotecă din cadrul proiectului- ianuarie-februarie 2020.
  2. Rezolvarea sarcinilor de coding (grupa începători) și STEM (grupa avansați)- martie- noiembrie 2020
  3. Realizarea a două târguri de știință la Biblioteca Județeană (mai si noiembrie 2020)

  Echipa de proiect din partea Fundației Progress:
  Ovidiu Ana - Manager de proiect
  Robert Pelin - Asistent de proiect
  Alin Grămescu – Specialist comunicare
  Dr. Claudia Șerbănuță - Expert dezvoltare servicii de bibliotecă
  Dr. Camelia Crisan – Fundraiser și expert politici publice
  Coca Alecse - Expert financiar


Sezatoare ]n 8 iunie 2023

 

Wikipedia

Rezultatele căutării